חברות וחברי לשכת יועצי המס,

אנו מתכבדים להציג בפניכם את פרטי ההתקשרות עם עובדי רשות המסים, כתובות מייל וטלפונים ישירים במשרדיהם.

שימו לב, כי החלוקה היא לפי משרדי שומה, תחנות מע״מ וכד׳.

פקידי שומה

שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
מרסלו חביאר וינובסקיממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)MARCELOVI@TAXES.GOV.IL0747615622
אחמד דעאסמנהל/ת תחום (נזקים עקיפים)ACHMADDA@TAXES.GOV.IL0546989931
בנימין רחמיןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)RACHMINBE@TAXES.GOV.IL086293498
רחמים יצקןמנהל/ת תחום בכיר/ה (פיצויים ונזקי איבה)RAMIYA@TAXES.GOV.IL
אורן זלקינדמנהל/ת תחום (נזקי חקלאות ובצורת)ORENZA@TAXES.GOV.IL
חיה גאולה לוימנהל/ת תחום (נזקים עקיפים)HAYALE@TAXES.GOV.IL
אשר גזיתממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ASHERGA@TAXES.GOV.IL
באסם אבו סעדהמנהל/ת תחום (נזק עקיף)BASEMAB@TAXES.GOV.IL0747617213
אסתר סטרולוביץממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ETIST@TAXES.GOV.IL
אמיר משה דהןמנהל/ת אגף בכיר/ה (פיצויים ונזקי איבה)AMIRDA@TAXES.GOV.IL
דנה גרוסמן-אהרנוביץמנהל/ת תחום (עררים)DANAGR@TAXES.GOV.IL
מיטל כהןמנהל/ת תחום (אפיון מערכות)MAYTALCO@TAXES.GOV.IL
משה ראשמנהל/ת תחום (נזקים ישירים)ROSHMO@TAXES.GOV.IL0747617025
ענת בן עמיממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ANATBE@TAXES.GOV.IL037633125
צופית רוזןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)TZOFITRO@TAXES.GOV.IL
אבי אביטןמנהל/ת תחום (קרן פיצויים)AVIAV@TAXES.GOV.IL048630470
אסף איסר טטרממונה (מפקח/ת ראשי/ת – חקירות)ASAFTA@TAXES.GOV.IL0747615002
אברהם-ישראל גליסממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)AVRAHAMGL@TAXES.GOV.IL0747617034
אהוד קפלןמנהל/ת תחום (קרן פיצויים)EHODKA@TAXES.GOV.IL
סמדר בנעיםמנהל/ת תחום (מערך הפיצויים בחירום)SMADARBE@TAXES.GOV.IL
מימון עזמיממונה (פיצויים ופעולות איבה)AZMAMI@TAXES.GOV.IL
בנימין דראימנהל/ת תחום (פיצויים ונזקי איבה)BENIDR@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
הדס דמתי פדלוןממונה (רכז/ת חולית חברות וניכויים -אילת)HADASDA@TAXES.GOV.IL0747616634
שלומי מרקפקיד/ת שומה (אילת)SHLOMIMA@TAXES.GOV.IL0747616625
מרים נחושתןמנהל תחום (גובה ראשי)MIRINE@TAXES.GOV.IL0747616618
רונית אלוןסגן/נית פקיד/ת שומה א’RONITAL@TAXES.GOV.IL0747616627
בתיה בנוט בלומנטהלממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)BATYABL@TAXES.GOV.IL0747616636
נועה היימן אברהםממונה (מינהל ומשאבי אנוש)NOAAB@TAXES.GOV.IL0747616624
אשר בניוניסמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)ASHERBE@TAXES.GOV.IL0747616621
שפיק בשארהממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)SHAFIKBA@TAXES.GOV.IL0747616613
לימור אוברלנדרמרכז בכיר (מודיעין)LIMOROB@TAXES.GOV.IL0747616629
אורן וייסמנהל/ת תחום (ניהול ספרים)ORENVA@TAXES.GOV.IL0747616640
יפעת בר שלוםמרכז בכיר (תיאומי מס והחזרי מס)YIFATBA2@TAXES.GOV.IL0747616620
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
לאוניד חיטובממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)LEONIDHA@TAXES.GOV.IL0747614396
נופר זינגרממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)NOFARPE@TAXES.GOV.IL0747614390
אודליה פינטוסגן/נית פקיד/ת שומה א’ODELIAPI@TAXES.GOV.IL0747614381
אורי חליליממונה (רכז/ת חוליית חברות)ORIHA@TAXES.GOV.IL0747614335
שירה בנישתיממונה (רכז/ת חוליית חברות)SHIRABE@TAXES.GOV.IL0747614300
אוולין שמרי חדדמרכז בכיר (תיאומי מס והחזרי מס)EVLINHA@TAXES.GOV.IL0747614301
חנה שנפףממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)HANASH2@TAXES.GOV.IL0747614309
אייל חדדמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)EYALHA2@TAXES.GOV.IL0747614307
דיקלה טובולפקיד שומה (אשקלון)DIKLAAX@TAXES.GOV.IL086293527
אמה אביבה אוחיון אזולאימרכז/ת בכיר/ה (משאבי אנוש יחידתי)EMAAZ@TAXES.GOV.IL0747614382
אסתר אוחנהממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ESTEROH@TAXES.GOV.IL0747614398
משה חלפון כהןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)MOSHECO3@TAXES.GOV.IL0747614416
זמירה דודסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)ZMIRADA@TAXES.GOV.IL0747614346
מנחם לויממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)MENAHEMLE@TAXES.GOV.IL0747614399
יפה לוימנהל תחום (גובה ראשי)YAFFALE@TAXES.GOV.IL0747614334
אליהו גיהסיממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ELIGI@TAXES.GOV.IL0747614320
יצחק כהןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)IZHAKCO2@TAXES.GOV.IL0747614305
משה סרדםממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)MOSHESA@TAXES.GOV.IL0747614306
ירונה נוהי-אטלמנהל תחום (רכז בכיר)YARONANO@TAXES.GOV.IL0747614409
לבנת עטרה קינןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)LIVNATKE@TAXES.GOV.IL0747614328
מירי מרים שביטמנהל/ת תחום רכז/ת בכיר/ה תאומי והחזרי מסMIRISH2@TAXES.GOV.IL0747616377
דביר קפלןמרכז בכיר (מודיעין)DVIRKA@MH.SHAAM.GOV.IL0747614368
דורית )אתי( מנדלסוןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)DORITME@TAXES.GOV.IL0747614308
ארז בן לולומרכז בכיר שירו”ת (שירות, תפעול ורשת)EREZBE2@TAXES.GOV.IL0747614367
ורד )רוזה( קדושממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)VEREDGR@TAXES.GOV.IL0747614403
אייל זגוריממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)EYALZA@TAXES.GOV.IL0747614318
מרים שורץ אזרןמנהל תחום (רכז בכיר)MIRISH@TAXES.GOV.IL0747614408
פרלה דוידוביץ עמרמנהל תחום (רכז בכיר)PERLAAM@TAXES.GOV.IL0747614407
רונית מלמוד לאוערמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)RONITLE@TAXES.GOV.IL0747614400
אילון חורימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)ELONHO@TAXES.GOV.IL0747614338
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
שושנה כהןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)SHUSHANACO@TAXES.GOV.IL0747614175
רוחמה דוד פורמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)RUCHAMADA@TAXES.GOV.IL0747614232
יעקב מלכהמנהל תחום (רכז בכיר)MALCAYA2@TAXES.GOV.IL0747614190
אסתר אבן חייםממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ESTEREV@TAXES.GOV.IL0747614192
שמעון אזנקוטמרכז בכיר שירו”ת (שירות, תפעול ורשת)SHIMONAY@TAXES.GOV.IL0747614151
שמעון מאיר מור יוסףמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)SHIMONMO2@TAXES.GOV.IL0747614170
רות בר יוסףמנהל/ת תחום רכז/ת בכיר/ה תאומי והחזרי מסRUTBA@TAXES.GOV.IL0747614181
דליה שקדמרכז בכיר (תיאומי מס והחזרי מס)DALIASH@TAXES.GOV.IL0747614189
אהוד מינדליןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)EHUDMI@TAXES.GOV.IL0747614177
רוני יקותילובממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)RONIYE@TAXES.GOV.IL0747614233
שמואל פרץממונה (מינהל ומשאבי אנוש)SHMUELPE@TAXES.GOV.IL0747614237
הגר אבירםממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)HAGARAV@TAXES.GOV.IL0747614228
אברהם אניג’רמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)AVIAN@TAXES.GOV.IL0747614227
אבי דהאןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)AVIDA@TAXES.GOV.IL0747614235
עופר בן חמומנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)OFERBE2@TAXES.GOV.IL0747614229
גלית סבן טוייזרסגן/נית פקיד/ת שומה א’GALITSA@TAXES.GOV.IL0747614223
נורית בן זקןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)NORITBE@TAXES.GOV.IL0747614212
לימור מזוזמרכז/ת בכיר/ה (מודיעין)LIMORMA@TAXES.GOV.IL0747614148
צפורה רוחםסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)ZIPIRO@TAXES.GOV.IL086293420
ענת אוחנהממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ANATOC@TAXES.GOV.IL0747614180
חמדה גבאימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)HEMDAGA@TAXES.GOV.IL0747614219
עפר גורגיפקיד שומה (באר-שבע)OFFERGO@TAXES.GOV.IL0747614222
עינת נווהמנהל תחום (גובה ראשי)EYNATNA@TAXES.GOV.IL0747614173
אדריאנה שראיירמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)ADRYANASH@TAXES.GOV.IL0747614182
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
מיכאל לייבוביץמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)MICHAELLE2@TAXES.GOV.IL
אילן אלמנאו גטהמנהל תחום (גובה ראשי)ILANGE@TAXES.GOV.IL
עטרה-דבורה קרןמרכז בכיר (תיאומי מס והחזרי מס)ATARALE@TAXES.GOV.IL
שני יוכבד לויממונה (מינהל ומשאבי אנוש)SHANILE6@TAXES.GOV.IL
נטלי איריס בגון דמינוביץ’מנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)NATALIBA2@TAXES.GOV.IL
ליאור שתיתממונה (רכז/ת חולית חברות)LIORSH@TAXES.GOV.IL
ישעיהו גולדשטוףממונה (רכז/ת חוליית עצמאים)SHUKIGO@TAXES.GOV.IL
יואל תורג’מןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)YOELTO@TAXES.GOV.IL
זיוה יאנוסממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ZIVAYA@TAXES.GOV.IL
דורית מנצור שעשועמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)DORITSH@TAXES.GOV.IL
אריאל קאופמןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ARIELKA@TAXES.GOV.IL
עזריה צפריממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)AZARYATZ@TAXES.GOV.IL
עדי סולומוןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)ADISO@TAXES.GOV.IL0544490249
רינת נחוםמרכז בכיר שירו”ת (שירות, תפעול ורשת)RINATNA3@TAXES.GOV.IL
שחר משה קולנדרמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)SHAHARKO@TAXES.GOV.IL
לי נעיםמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)LEEMO@TAXES.GOV.IL
ישראל יעקב דייןמנהל/ת תחום רכז/ת בכיר/ה תאומי והחזרי מסISRAELDA@TAXES.GOV.IL
דנה דיזי יקוטימרכז בכיר (מודיעין)DANAYA1@TAXES.GOV.IL
יובל פליסקיןסגן/נית פקיד/ת שומה א’YUVALPL@TAXES.GOV.IL
עפר גנוןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)OFERGA@TAXES.GOV.IL
הלית פוליטי עופרמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)HILITPO@TAXES.GOV.IL
הדר זלכה אלימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)HADARZA@TAXES.GOV.IL
ליאור הניגמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)LIORHE@TAXES.GOV.IL
גילה צביממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ZVIGI@TAXES.GOV.IL
אברהם בכרפקיד שומה (גוש דן)AVIBA@TAXES.GOV.IL037633770
יחזקאל שמשממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)YECHEZCELSH@TAXES.GOV.IL0747616058
יואב יונגממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)YOAVYO@TAXES.GOV.IL
מיכל מילנה ניר בלונרומנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)MICHALNI@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אנה מרגוליןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ANARI@TAXES.GOV.IL0747613943
אלירן אפוטהממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ELIRANAF@TAXES.GOV.IL0747613936
אסמה ראס ראבוסממונה (מפקח/ת ראשי/ת)ASMAARA@TAXES.GOV.IL0747613923
שריף אבו טעמהממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)SHARIFAB@TAXES.GOV.IL0741613949
שמחה עטיהמנהל תחום (ניהול ספרים)SIMCHAAT@TAXES.GOV.IL0747613925
מלכה ברדהמרכז בכיר שירו”ת (שירות, תפעול ורשת)MALKABA@TAXES.GOV.IL0741613933
בת שבע עטרמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)BATSHEVAAT@TAXES.GOV.IL0747613930
דוד גבאיסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)DAVIDGA@TAXES.GOV.IL0747613905
עבד אללטיף מסאלחהממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)MASOLRAAB@TAXES.GOV.IL0747613922
סמיר יונסמנהל תחום (רכז בכיר)SAMIRYO@TAXES.GOV.IL0747613944
ארנון פזמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)ARNONPA@TAXES.GOV.IL0747613909
סאמי גרהמנהל תחום (רכז בכיר)GERASA@TAXES.GOV.IL0747613948
מירי נסיםמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)MIRIAR@TAXES.GOV.IL0747613940
רותם שרוןמנהל תחום (גובה ראשי)ROTEMSH@TAXES.GOV.IL0747613924
ברוך סיגמרכז בכיר (תיאומי מס והחזרי מס)BAROCHSA@TAXES.GOV.IL0747613896
שלומית אהובה גורןסגן פקיד שומה א’SHLOMITGO2@TAXES.GOV.IL
כלנית לוינסקימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)KALANITLE@TAXES.GOV.IL0747613920
ניר אריאלימרכז בכיר (מודיעין)NIRAR@TAXES.GOV.IL0747613956
אהרן שמעון לופוממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)LUPOAH@TAXES.GOV.IL0747613932
אילן עדניפקיד שומה (חדרה)ILANAD@TAXES.GOV.IL0747614417
רדה בן שבתמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)RADABE@TAXES.GOV.IL0747613947
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
מאור יעקובוביץמרכז בכיר שירו”ת (שירות, תפעול ורשת)MAORYA@TAXES.GOV.IL0747615370
אלן יעקובי וידלממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ALANYA@TAXES.GOV.IL0747614128
איהב עיסאממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ISAEH@TAXES.GOV.IL0747614088
נתן אלבזמנהל/ת תחום רכז/ת בכיר/ה תאומי והחזרי מסNATANEL@TAXES.GOV.IL0747614106
אביטל בן בסטמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)AVITALBE@TAXES.GOV.IL0747614105
דורון צדוקמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)DORONTS@TAXES.GOV.IL0747614124
אלון ברוךממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ALONBA@TAXES.GOV.IL0747614107
זהבה יחזקאלממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ZEHAVAYE@TAXES.GOV.IL0747614094
אריאל טאובמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)ARIELTA@TAXES.GOV.IL0747614086
אורי שפיגלמנהל תחום (גובה ראשי)ORISHP@TAXES.GOV.IL0747614059
שרון שלייםמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)SHRONSH@TAXES.GOV.IL0747614111
שרה סגאוקרפקיד שומה (חולון)SARAES@TAXES.GOV.IL
בנימין ליאוןמרכז בכיר (תיאומי מס והחזרי מס)BENNYLE@TAXES.GOV.IL0747614102
אורן תמירמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)ORENTA@TAXES.GOV.IL0747614122
משה דנטיסממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)MOSHEDE@TAXES.GOV.IL0747614108
גולן מלכיאלמרכז בכיר (מודיעין)GOLANMA@TAXES.GOV.IL0747615367
נטלי שמריהו מורנוממונה (רכז/ת חוליה מרכזית)NATALISH2@TAXES.GOV.IL0747614081
שירלי סליגמן-סבגסגן/נית פקיד/ת שומה א’SHIRLISE@TAXES.GOV.IL
אורה ויטנרסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)ORAVI@TAXES.GOV.IL0747614064
שמעון סטולפרמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)SHIMONST@TAXES.GOV.IL0747414127
סנדרה אהרונימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)SANDRAAH@TAXES.GOV.IL0747614096
מונל בוינגיומנהל/ת תחום (ניהול ספרים)MONELBO@TAXES.GOV.IL0747615366
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
בלה הרמןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)BELAHE@TAXES.GOV.IL0747615133
אריאלה לויממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ARIELALE@TAXES.GOV.IL0747615193
רים יאסיןממונה (מפקח/ת ראשי/ת  – שומה)RIMYA@TAXES.GOV.IL0747615188
אוריאן נחוםממונה (רכז/ת חולית חברות)ORIANNA@TAXES.GOV.IL0747615192
ניר חלימהממונה (רכז/ת חוליית שומה – מס הכנסה)NIRHA@TAXES.GOV.IL0747615169
מיסרה סובחממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)MAISARASO@TAXES.GOV.IL0747616033
גאולה (אסתר) אבידרמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)GEULAAV@TAXES.GOV.IL0747615084
לואי נאסרמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)LOAAINA@TAXES.GOV.IL0747615165
שלמה רפי זריהןסגן/נית פקיד/ת שומה (גביה – חיפה)SHLOMOZA2@TAXES.GOV.IL0747615045
ענת משהסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)ANATMO@TAXES.GOV.IL0747615037
אסתר בן דודמנהל/ת תחום יחידתי מש”א ומינהלETIBE@TAXES.GOV.IL0747613953
ארזה דינרממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ARZADI@TAXES.GOV.IL0747615079
דורון סובעימרכז בכיר (תיאומי מס והחזרי מס)DORONSU@TAXES.GOV.IL0747615061
חכמת עבאסמנהל/ת תחום רכז/ת בכיר/ה תאומי והחזרי מסHACHMATAB@TAXES.GOV.IL0747615135
סלים חנג’רממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)SALIMCH@TAXES.GOV.IL0747615167
יעקב אלרואיממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)YACOVEL@TAXES.GOV.IL0747615194
עופר מרדכי גולניממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)OFERGO@TAXES.GOV.IL0747615076
יעקב שלום דדיממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)YACOVDA@TAXES.GOV.IL0747615174
יאיר פינקמרכז בכיר (מודיעין)YAIRPI@TAXES.GOV.IL0747615088
מיכאל אברהם אופנרמנהל תחום (ניהול ספרים)MICHAELOF@TAXES.GOV.IL0747615177
צבי דוד וינשטוקמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)ZVIVI@TAXES.GOV.IL0747615147
יעקב ויזלממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)YACOBVI@TAXES.GOV.IL0747615077
יעקב משה הרושמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)YACOVHA@TAXES.GOV.IL0747615072
נורה אבו רקייהממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)NURAAB@TAXES.GOV.IL0747615148
יאיר יצחק אלימלךמנהל תחום (רכז בכיר)YAIREL@TAXES.GOV.IL0747615191
לימור כהןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)LIMORCO@TAXES.GOV.IL0747615149
ענבר יהודית רוזנבלום יפרחממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)INBARRO@TAXES.GOV.IL
נטע נגלממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)NETTAKA@TAXES.GOV.IL0747615180
ערן בלסמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)ERANBA2@TAXES.GOV.IL0747615176
רויטל רזפקיד שומה (חיפה)REVITALRA@TAXES.GOV.IL
ח’ליל אבו יוסףממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)HALILAB@TAXES.GOV.IL0747615185
מוחמד דיאבממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)MOHAMADDI@TAXES.GOV.IL0747615074
יאיר מאיר אברג’לסגן/נית פקיד/ת שומה א’YAIRAB@TAXES.GOV.IL0747615187
גיא גרניטמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)GUYGR@TAXES.GOV.IL0747615073
ג’ירייס בשאראתממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)JERYESBI@TAXES.GOV.IL0747615168
אייל ליברממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)EYALLI2@TAXES.GOV.IL
עדית כהןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)EDITGO@TAXES.GOV.IL0747615179
אילן הר ציוןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ILANHA@TAXES.GOV.IL0747615142
תמי אלוןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)TAMIAL@TAXES.GOV.IL0747615078
אילנית לוינסוןממונה (רכז/ת חוליית עצמאים)ILANITLE2@TAXES.GOV.IL0747615055
חיים יחיאלימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)HAIMYE@TAXES.GOV.IL0747615125
פנחס סולומוןמרכז בכיר שירו”ת (שירות, תפעול ורשת)PINISA@TAXES.GOV.IL0747615095
גיא בן חייםמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)GUYBE2@TAXES.GOV.IL0747615138
רן קרל שוסטרממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)RANSH@TAXES.GOV.IL0747615145
דורון וסרמןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)DORONVE@TAXES.GOV.IL0747615067
רחל שריגמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)RACHELSA3@TAXES.GOV.IL0747615134
לונה טלמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)LINATA@TAXES.GOV.IL0747615171
ונדה דולי מנדלוביץ ברדיצבסקיממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)DOLLYBE@TAXES.GOV.IL0747615083
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
פנינה יוחאימרכז בכיר (תיאומי מס והחזרי מס)PNINASH2@TAXES.GOV.IL
הודיה דמרי יעקבמנהל תחום (גובה ראשי)HODAYADI@TAXES.GOV.IL
ראומה קמרי רבנסריממונה (רכז/ת חולית שומה – מס הכנסה)REUMAKA@TAXES.GOV.IL
שלמה ג’ינומנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)SHLOMIGI@TAXES.GOV.IL
רועי מקובפקיד/ת שומה ומנהל/ת מיסוי מקרקעין טבריהROYMA@TAXES.GOV.IL
שלמה דהןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)SHLOMODA@TAXES.GOV.IL
חיים אדונימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)HAIMAD@TAXES.GOV.IL
בנימין זכריהממונה (רכז/ת חולית תיאומי מס והחזרי מס)BINYAMINZE@TAXES.GOV.IL
גלית עבוסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)GALITAB@TAXES.GOV.IL
שני מעלםמרכז/ת בכיר/ה (שירו”ת)SANIMO@TAXES.GOV.IL
שגית חברסגן/נית פקיד/ת שומה א’SAGITHA@TAXES.GOV.IL
סיגל מליחימרכז בכיר (מודיעין)SIGALMA2@TAXES.GOV.IL
ניר גבאיממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)NIRGA@TAXES.GOV.IL
דורית ברוךממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)DORITBA2@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
גלינה סביןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)GALINASA@TAXES.GOV.IL0747613705
שרה צפורימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)SARAZI2@TAXES.GOV.IL0747613715
עדי בן גיגימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)ADIBE4@TAXES.GOV.IL0747613739
אלון יוניובמנהל/ת תחום (ניהול ספרים)ALONYU@TAXES.GOV.IL0747613687
דורון נח בראוןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)DORONBR@TAXES.GOV.IL0747613708
מונדר גאברמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)MONDERGA@TAXES.GOV.IL0747613707
אהובה מזרחיממונה (מינהל ומשאבי אנוש)AHUVAMI@TAXES.GOV.IL0747613736
אילנה סידס-מזרחימרכז בכיר שירו”ת (שירות, תפעול ורשת)ILANASI@TAXES.GOV.IL0747613685
בנימין ארוךסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)BENIAR@TAXES.GOV.IL0747613668
שולמית מזרחימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)SULIMI@TAXES.GOV.IL0747613721
אהרן אליהופקיד/ת שומה (ירושלים 1)AHARONEL@TAXES.GOV.IL0747613731
נמרוד יצחק אריאלי אבסטדומנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)YITZHAKNI@TAXES.GOV.IL0747613712
יניב למברטומנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)YANIVLA@TAXES.GOV.IL0747613710
דנה בן שטריתמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)DANARO@TAXES.GOV.IL0747613699
איה בתיה אפשטיין מכלוףממונה (רכז/ת חוליית ניכויים)AYAEP@TAXES.GOV.IL0747613698
שלמה מומו איטחמרכז בכיר (מודיעין)SHLOMIIT@TAXES.GOV.IL0747613662
נילי מזרחימנהל/ת תחום (גובה ראשי)NILIMI@TAXES.GOV.IL0747613669
חיים ג’ימי אבורבהממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)HAIMAB@TAXES.GOV.IL0747613697
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
שמעון כהןמרכז בכיר (תיאומי מס והחזרי מס)SHIMONCO@TAXES.GOV.IL0747613492
צליל שוקרוןממונה (רכז/ת חוליית שומה – מס הכנסה)TSLILSH@TAXES.GOV.IL0747613499
משה אלקלעימנהל תחום (גובה ראשי)MOSHEAL@TAXES.GOV.IL0747613521
אברהם גבאימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)AVIGA2@TAXES.GOV.IL0747613496
גיל יחזקאל אברהמוףסגן/נית פקיד/ת שומה א’YEHEZKELAV@TAXES.GOV.IL
צבי שמואלימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)ZVIKASH@TAXES.GOV.IL0747613488
אילן מנשהממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ILANME@TAXES.GOV.IL0747613514
בנימין כהןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)BENICO@TAXES.GOV.IL0747613518
משה אזולאימרכז בכיר שירו”ת (שירות, תפעול ורשת)MOSHEAZ@TAXES.GOV.IL0747613523
אליהו וקניןסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)ELIYAHUVA@TAXES.GOV.IL0747613528
גלעד תקועפקיד/ת שומה (ירושלים 2)GILADTK@TAXES.GOV.IL0747613506
דרור גילמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)DRORGI@TAXES.GOV.IL0747613502
שם-טוב מרציאנומרכז בכיר (מודיעין)SHAMIMA@TAXES.GOV.IL
זהבה זוהר לויסגן/נית פקיד/ת שומה א’ZEHAVAZO@TAXES.GOV.IL0747613505
אסף סירמהמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)ASAFSI@TAXES.GOV.IL0747613497
אביגיל יוניוב מונקממונה (מינהל ומשאבי אנוש)AVIGAILYO@TAXES.GOV.IL0747613510
אברהם קרואנימנהל/ת תחום רכז/ת בכיר/ה תאומי והחזרי מסAVIKR@TAXES.GOV.IL0747613522
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
דניאלה נחוםמנהל/ת תחום (משאבי אנוש יחידתי)DANIELLANA@TAXES.GOV.IL
עידן אנצ’וממונה (רכז/ת חולית שומה – מס הכנסה)IDANAN@TAXES.GOV.IL
אלישבע רדרממונה (רכז/ת חולית שומה – מס הכנסה)ELISHEVABU@TAXES.GOV.IL0747613633
משה לוימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)MOSHELE2@TAXES.GOV.IL
אשר כהןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)ASHERCO2@TAXES.GOV.IL
יהודה לוימנהל/ת תחום (ניהול ספרים)YEHUDALE2@TAXES.GOV.IL
מאיר טואיטוממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)MEIRTW@TAXES.GOV.IL
מוחמד עבדאל רחמןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)RACHMANAB@TAXES.GOV.IL
מנחם יהודה גרוסמנהל תחום (גובה ראשי)MENACHEMGR@TAXES.GOV.IL
יצחק יוסףממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)IZHAKYO@TAXES.GOV.IL
אסנת גרוביסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)OSNATGR@TAXES.GOV.IL
איילת מינץמרכז בכיר שירו”ת (שירות, תפעול ורשת)AYELETMI3@TAXES.GOV.IL
אתי פוקסממונה (רכז/ת חולית חברות)ESTEREL@TAXES.GOV.IL
בנימין לסנסמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)BENYAMINLE@TAXES.GOV.IL
אלחנן קלימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)KALIEL@TAXES.GOV.IL
ארז כהןמרכז בכיר (תיאומי מס והחזרי מס)EREZCO@TAXES.GOV.IL
צחי יצחק לויפקיד/ת שומה (ירושלים 3)ZACHILE@TAXES.GOV.IL
מרים אליהוממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)MIRIAMEL@TAXES.GOV.IL
גדעון ביטוןמרכז בכיר (מודיעין)GIDONBI@TAXES.GOV.IL
מיכל אלבזמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)MICHALEL@TAXES.GOV.IL
אהד ליפשיץמנהל/ת תחום רכז/ת בכיר/ה תאומי והחזרי מסOADLI@TAXES.GOV.IL0747613694
בנציון בן-אורמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)BENZIONBE@TAXES.GOV.IL
דוד מרסיאנוסגן/נית פקיד/ת שומה א’DAVIDMA@TAXES.GOV.IL026545417
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
שמעון אלושמנהל תחום (רכז בכיר)SHIMONAL2@TAXES.GOV.IL0747615908
ליאור פייקיןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)LIORAB@TAXES.GOV.IL
שמרית צעירימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)SHIMRITTZ@TAXES.GOV.IL
שאול כדוריסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)SHAHULKA@TAXES.GOV.IL
נעמי פלד כהןמרכז בכיר (מודיעין)NEOMYPE@TAXES.GOV.IL0747615909
דליה חממימרכז בכיר (תיאומי מס והחזרי מס)DALYAHA@TAXES.GOV.IL
עובדיה חסידמנהל תחום (רכז בכיר)OVADYAHA@TAXES.GOV.IL
רון חזןמנהל תחום (גובה ראשי)RONHA@TAXES.GOV.IL
מרים דודמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)MIRYAMDA2@TAXES.GOV.IL
ראובן דרמרממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)REUVENDE@TAXES.GOV.IL0747615905
לילך זמירממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)LILACHZA@TAXES.GOV.IL
ליפז מיכל אלה שחףמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)LIPAZSH@TAXES.GOV.IL0747615943
שירה יצחקי גואטהממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)SHIRAYI@TAXES.GOV.IL
נילי מרציאנוממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)NILIMA@TAXES.GOV.IL
עדי ברנדמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)ADIBR@TAXES.GOV.IL0747615883
עמיחי קוטממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)AMICHAIKO@TAXES.GOV.IL036237708
אילנית נגדיממונה (מינהל ומשאבי אנוש)ILANITNA@TAXES.GOV.IL0747615292
יפית בתאל סלעממונה (מפקח/ת ראשי/ת – חקירות)YAFITSE@TAXES.GOV.IL
אבלין לוימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)EVELINLE@TAXES.GOV.IL0747615847
מעין ניצןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)MAAYANME@TAXES.GOV.IL
מיכל טולדנו-שוריאןפקיד שומה (כפר סבא)MICHALTO@TAXES.GOV.IL
יחיאל דודמרכז בכיר שירו”ת (שירות, תפעול ורשת)YEHIELDA@TAXES.GOV.IL0747615945
משה קרןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)KERENMO@TAXES.GOV.IL0747615942
ניצן גילממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)NIZANGI@TAXES.GOV.IL
אשי מזוזסגן/נית פקיד/ת שומה א’ASIMA@TAXES.GOV.IL
לאורה פאולה לרנרממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)LORALE@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
ח’דר זידאןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ZIDANHI@TAXES.GOV.IL0747615649
אופיר כרמימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)OFIRCA@TAXES.GOV.IL0747615613
מחמוד דחלהממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)MAHMOUDDA@TAXES.GOV.IL0747615630
עאדל נאסרממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ADELNA@TAXES.GOV.IL0747615606
יעקוב נסארמרכז בכיר (תיאומי מס והחזרי מס)NASERYA@TAXES.GOV.IL0747615581
מרדכי ארבעמנהל תחום (גובה ראשי)MOTIAR@TAXES.GOV.IL0747615590
מוחמד עותמאןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)MOHAMADOT@TAXES.GOV.IL0747615637
גיהאד בלאןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)GIHADBL@TAXES.GOV.IL0747615624
עמאד חוראניממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)EMADHO@TAXES.GOV.IL0747615619
ראיק דיבינימרכז בכיר (מודיעין)RAHIKDA@TAXES.GOV.IL0747615604
ראמז שחיברמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)RAMEZSC@TAXES.GOV.IL0747615658
אבראהים ראשדמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)EBRAEIMRA@TAXES.GOV.IL0747615651
אליאס מסעדממונה (מינהל ומשאבי אנוש)ELIASMA2@TAXES.GOV.IL0747615555
חביב נימריממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)HABIBNI@TAXES.GOV.IL0747615656
באסם עאקלהממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)BASEMAK@TAXES.GOV.IL0747615639
ריבחי אבו אחמדסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)ABUAHMADRI@TAXES.GOV.IL0747615594
דניאל נאורפקיד שומה (נצרת)DANIELNA@TAXES.GOV.IL0747615642
חוסיין נעאמנהממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)HUSEINNA@TAXES.GOV.IL0747615631
טארק מערוףמנהל תחום (רכז בכיר)TEREKMA@TAXES.GOV.IL0747615636
לילך לובטון הולצמןסגן/נית פקיד/ת שומה א’LILACHLU@TAXES.GOV.IL0747615641
עבד-ואפי עזאםממונה (רכז/ת חולית תיאומי מס והחזרי מס)AZAMWA@TAXES.GOV.IL0747615653
גוליאן חיתיממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)JULIANHE@TAXES.GOV.IL0747615648
מועאד עדויממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)MOAADAD@TAXES.GOV.IL0747615654
טל נחמיאסמרכז בכיר שירו”ת (שירות, תפעול ורשת)TALNA@TAXES.GOV.IL0747615657
עאזר שומלימנהל תחום (רכז בכיר)SHOMLIEZ@TAXES.GOV.IL0747615626
אשרף ח’וטבאמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)HOTBAAS@TAXES.GOV.IL0747615582
ניר )פנחס( פרנקלמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)NIRFR@TAXES.GOV.IL0747615632
שרית ימינימנהל תחום (ניהול ספרים)SARITYE@TAXES.GOV.IL0747613897
ענאן פארמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)ANANFU@TAXES.GOV.IL0747615635
פיראס עונאללהממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)PIRASEN@TAXES.GOV.IL0747615633
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
ארמנדו בורץממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ARMANDOBU@TAXES.GOV.IL
יפית עטיהממונה (מפק/ח ראשי/ת)YAFITAT@TAXES.GOV.IL
יאסמין מוחסן ותדממונה (רכז/ת חולית שומה – מס הכנסה)YASMINMO@TAXES.GOV.IL0747616912
אוסאמא חמארשימנהל/ת תחום רכז/ת בכיר/ה תאומי והחזרי מסOSAMACH@TAXES.GOV.IL
גבריאל גרבימרכז בכיר (מודיעין)GAVERIELGE@TAXES.GOV.IL
איריס סהרממונה (מינהל ומשאבי אנוש)IRISSA@TAXES.GOV.IL0747616893
איתן פנחס פרנקפורטרמנהל תחום (גובה ראשי)EITANFRA@TAXES.GOV.IL07476168444
עקאב זחאלקהסגן/נית פקיד/ת שומה א’EKEVZH@TAXES.GOV.IL
עזרא ספרפקיד שומה (נתניה)EZRASA@TAXES.GOV.IL
אנטון סעידמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה-שומת מקרקעין)SAEIDAN@TAXES.GOV.IL0747615102
יוסף מוראדממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)YOSIMO2@TAXES.GOV.IL
יאיר רצוןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)YAIRRA@TAXES.GOV.IL
אמנון לדאנימנהל תחום (רכז בכיר)AMNONLI@TAXES.GOV.IL
נסיך סואץממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)NASICHSO@TAXES.GOV.IL
לימור וקניןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)LIMORVA@TAXES.GOV.IL0747616907
עינת בלולומנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)EINATRO@TAXES.GOV.IL
אורית נפריןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)ORITNA@TAXES.GOV.IL0747616910
אורלי מגוז ווקניןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)ORLYMA@TAXES.GOV.IL
אסנת ארצי עמרמרכז בכיר (תיאומי מס והחזרי מס)OSNATAM@TAXES.GOV.IL
דרור מרגליתמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)DRORMA@TAXES.GOV.IL
ענת וטורימנהל תחום (רכז בכיר)ANATVA@TAXES.GOV.IL
איציק בוטבולממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ITSIKBU@TAXES.GOV.IL
מוחמד גנאיםסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)MOHAMADGN@TAXES.GOV.IL0747616998
אנה קומרזממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ANAKO@TAXES.GOV.IL
יחזקאל שלוםמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)SHALOMYE@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
מריו אדוארדו ניסינמןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)MARIONI@TAXES.GOV.IL0747615330
חביבה ברדוגומרכז/ת בכיר/ה (משאבי אנוש יחידתי)HAVIVABE@TAXES.GOV.IL
יוסף טובולמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)YOSITU@TAXES.GOV.IL
דוד ארז דרורמנהל תחום (גובה ראשי)DRORER@TAXES.GOV.IL
רם ברזיליסגן/נית פקיד/ת שומה א’RAMBA@TAXES.GOV.IL
אפרים תנעמיממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)EFRAYIMTA@TAXES.GOV.IL
עבד אל עזים עבאסמנהל/ת תחום רכז/ת בכיר/ה תאומי והחזרי מסABASAB@TAXES.GOV.IL
יוסף בהלולפקיד/ת שומה (עכו)YOSSIBA@TAXES.GOV.IL0747615154
פלאח אבו חלאמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)ABOCHALAFA@TAXES.GOV.IL
יוסף מלכהמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)MALCAYO@TAXES.GOV.IL
סלאח פלאחממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)SALACHFA@TAXES.GOV.IL
ענת אביבמנהל תחום (רכז/ת בכיר/ה שומת מ”ה)ANATAV@TAXES.GOV.IL
אבראהים מנסורממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)IBRAHIMMA@TAXES.GOV.IL0747615320
ראפת ח’ורימנהל תחום (רכז/ת בכיר/ה)RAFATCH@TAXES.GOV.IL
שמעון בוגניםמרכז בכיר (תיאומי מס והחזרי מס)SHIMONBU@TAXES.GOV.IL
אמירה חנאמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)AMIRAHA@TAXES.GOV.IL
גיא פרטוקמנהל/ת תחום (ניהול ספרים)GAYPA@TAXES.GOV.IL
אמיליא ח’ורימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)EMILYACH@TAXES.GOV.IL
אמין זין אל דיןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)AMINZE@TAXES.GOV.IL
אריאל סודרי רזלאןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)ARIELSU@TAXES.GOV.IL
אטול פדידהמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)FADIDAAT@TAXES.GOV.IL
רחל בן שושןסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)RACHELBE@TAXES.GOV.IL
מאיה מלכה גמזלישוילימרכז בכיר שירו”ת (שירות, תפעול ורשת)MAIAGA@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
רוני זעאתרהממונה (רכז/ת חוליית שומה מס – הכנסה)RONYZA@TAXES.GOV.IL
וואל אעלמיממונה (רכז/ת חולית עצמאים)WAAELAA@TAXES.GOV.IL
ג’ואד אגבאריהמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)GOADAG@TAXES.GOV.IL
טארק מסארווהמנהל/ת תחום רכז/ת בכיר/ה תאומי והחזרי מסTARAKMA@TAXES.GOV.IL
רחל חנוכהמרכז בכיר שירו”ת (שירות, תפעול ורשת)RACHELHA4@TAXES.GOV.IL
אורלי עמירממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ORLIAM3@TAXES.GOV.IL
שמעון סורקהמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)SHIMONSO@TAXES.GOV.IL
רבקה ריקי מונסונגומרכז בכיר (תיאומי מס והחזרי מס)RIKIMO@TAXES.GOV.IL
גאדה מוסלםסגן/נית פקיד/ת שומה א’GADAMO@TAXES.GOV.IL
יפת עזרא חבושהמנהל/ת תחום (ניהול ספרים)YEFETHA@TAXES.GOV.IL
נתנאל מאיר ישראל זרביבממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)NETANELZE@TAXES.GOV.IL
סרין מסארווהממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)SARINMA@TAXES.GOV.IL
גלית יצחקי ביטוןממונה (מינהל ומשאבי אנוש)GALITIT@TAXES.GOV.IL046529903
ירון חושקברפקיד/ת שומה(עפולה)YARONCH@TAXES.GOV.IL0747614008
שרוף שרוףמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)SAROFSA@TAXES.GOV.IL
יצחק חיים לאריממונה (רכז/ת חולית ניכויים)YIZHAKLA@TAXES.GOV.IL
אבי איפרגןסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)AVIEF@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
מקסים קליימןמרכז בכיר שירו”ת (שירות, תפעול ורשת)MAXIMKL@TAXES.GOV.IL0747616368
אסנת באבייבממונה (מפקח/ת ראשי/ת)OSNATBA@TAXES.GOV.IL0747617031
הדר גרוססגן/נית פקיד/ת שומה א’HADARSH@TAXES.GOV.IL0747616404
חן נודלממונה (רכז/ת חוליה מרכזית)CHENNO@TAXES.GOV.IL0747616399
אנדרי אסוליןמנהל/ת תחום (ניהול ספרים)ANDREAS@TAXES.GOV.IL0747616346
נגה אלפסימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)NOGAAL@TAXES.GOV.IL0747616397
משה לוסיאן הדסימנהל תחום (גובה ראשי)MOSHEHA2@TAXES.GOV.IL0747616372
שלמה עוקשימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)SHLOMOOS@TAXES.GOV.IL0747616380
ירדנה הינדיממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)YARDENAHE@TAXES.GOV.IL0747616409
תמר טובה בוררמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)TAMARBO@TAXES.GOV.IL0747616416
אביבה צוברימנהל תחום (רכז בכיר)AVIVAZU@TAXES.GOV.IL0747616362
סימה שטינברגרסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)SIMASH2@TAXES.GOV.IL0747616367
אסתר פינסמרכז בכיר (מודיעין)ESTERFI@TAXES.GOV.IL0747616384
נריה מכפשממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)NERIAMA@TAXES.GOV.IL0747616394
דיקלה גליה רוביןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)DIKLARU@TAXES.GOV.IL0747616412
אבישי אלג’םמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)AVISHAIAL@TAXES.GOV.IL0747616398
ינון בצלאל תתרמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)TATARYE@TAXES.GOV.IL0747616396
קרן בן אבימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)KERENBE@TAXES.GOV.IL0747616407
היאם זוננשיין זוהרמנהל/ת תחום רכז/ת בכיר/ה תאומי והחזרי מסHEYAMZO@TAXES.GOV.IL
ורד ישראליממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)VEREDIS@TAXES.GOV.IL0747616400
איטה ורד אלטר שמשמרכז/ת בכיר/ה (משאבי אנוש יחידתי)VEREDAL@TAXES.GOV.IL0747613877
אלעד יצחק נוימןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)ELADNO@TAXES.GOV.IL
עמיר פנחס ארנטלממונה (רכז/ת חוליית ניכויים)AMIRER@TAXES.GOV.IL0747616365
דוד גורג סיירסממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)DAVIDSA3@TAXES.GOV.IL0747616409
מיכל פנינה בירנפלדפקיד שומה (פתח תקווה)MICHALBI2@TAXES.GOV.IL0768091467
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
מיכאל כהןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)MICHAELCO2@TAXES.GOV.IL
סמיח עבדאללהמנהל/ת תחום (גובה ראשי/ת)ABDALLASA@TAXES.GOV.IL
שושן סרוסימרכז בכיר שירו”ת (שירות, תפעול ורשת)ZEEVSA@TAXES.GOV.IL0747615778
אברהם כהןמרכז בכיר (תיאומי מס והחזרי מס)AVICO3@TAXES.GOV.IL
זהבה יעל מלכהסגנ/ית מנהל/ת תחום (סגנ/ית גובה ראשי)ZEHAVAMA@TAXES.GOV.IL
רוני דכוורממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)RONIDA@TAXES.GOV.IL
מיכל לרדומנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)MICHALLA2@TAXES.GOV.IL
מוהנא פארסממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)FARESSMA@TAXES.GOV.IL
דוד בנדליממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)DAVIDBA2@TAXES.GOV.IL
שאול קרןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)KERENSH@TAXES.GOV.IL
ציונה חדאדמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)TZYONAHA@TAXES.GOV.IL
אלי דהןמרכז/ת בכיר/ה (מודיעין)ELYAHUDA@TAXES.GOV.IL
עדי ישראל זיידמןסגן/נית פקיד/ת שומה א’ADIZA@TAXES.GOV.IL
עינב נחמיאסממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)EINAVNA@TAXES.GOV.IL
רבקה-ליטל ציאדהממונה (רכז/ת חולית עצמאים)LITALTZ@TAXES.GOV.IL
דנית עמרמנהל תחום (רכז בכיר)DANITAM@TAXES.GOV.IL
סתוית בורנשטייןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)STAVITBO@TAXES.GOV.IL
שרון הופרט שליממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)SHELISH@TAXES.GOV.IL
זוהיר סלאמהממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ZOHEIRSA@TAXES.GOV.IL
פאוזי ג’דבאןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)FHAUZIJA@TAXES.GOV.IL
אמנון כהןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)AMNONCO@TAXES.GOV.IL
אסנת יקוטימנהל/ת תחום רכז/ת בכיר/ה תאומי והחזרי מסOSNATYA@TAXES.GOV.IL
סיגלית סנדרוסימנהל תחום (ניהול ספרים)SIGALSA2@TAXES.GOV.IL
שמואל כהןפקיד שומה (צפת)SHMUELCO2@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
גבריאל לאון בממןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)GAVRIELBE@TAXES.GOV.IL089446605
אנדלמאו אדלהמרכז בכיר (תיאומי מס והחזרי מס)NATIAD@TAXES.GOV.IL
הילה גוטסדינר וקניןממונה (רכז/ת חוליית עצמאים)HILAGO3@TAXES.GOV.IL
אביעד דודמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)AVIADDA@TAXES.GOV.IL
משה בראלמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)MOSHEBA@TAXES.GOV.IL
דור אבוקרטממונה (רכז/ת חוליית תיאומי מס והחזרי מס)DORAB@TAXES.GOV.IL0503228888
מאור דנגורממונה (רכז/ת חוליית שומה מס הכנסה)MAORDA@TAXES.GOV.IL
יפעת שמואלימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)IFATSH@TAXES.GOV.IL
סיוון כרמימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)SIVANKR@TAXES.GOV.IL
דליה כוכביממונה (מינהל ומשאבי אנוש)DALYACO3@TAXES.GOV.IL0747616236
רפי לאוברממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)RAFILA@TAXES.GOV.IL
ארזה עובדיהמנהל תחום (רכז בכיר)ARZAOV@TAXES.GOV.IL
יוסף חג’ביממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)YOSEFHA@TAXES.GOV.IL
קטי קפורליממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)KETIKO@TAXES.GOV.IL
מרדכי מינסממונה (מפק/ח ראשי/ת)MOTIMI@TAXES.GOV.IL
ימימה נהריממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)YEMIMANA@TAXES.GOV.IL
יונה גיאטממונה (מפק/ח ראשי/ת)GEATYO@TAXES.GOV.IL
יערית אסתר גרינבאוםממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)YAARITGR@TAXES.GOV.IL
נילי קלפוןסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)NILIKA@TAXES.GOV.IL
ליאור קלצ’קיןמנהל תחום (גובה ראשי)LIORKL@TAXES.GOV.IL
שירלי כהןפקיד שומה (רחובות)SHIRLICO@TAXES.GOV.IL
אוסנת נדבמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)OSNATNA@TAXES.GOV.IL
אילנה שורצמןמרכז בכיר (מודיעין)ILANASC@TAXES.GOV.IL
עמיאל ימנימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)AMIELYE@TAXES.GOV.IL0747616282
יאיר סיאניממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)YAEIRSI@TAXES.GOV.IL
שגיא חבהמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)HIBASA@TAXES.GOV.IL
הילה אביבסגן/נית פקיד/ת שומה א’HILAAV2@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
רום בייזמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)ROMBA@TAXES.GOV.IL
עופרה קופרמרכז בכיר (תיאומי מס והחזרי מס)OFRACO2@TAXES.GOV.IL0747613841
רינת שחרממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)RINATSH@TAXES.GOV.IL
יאיר כהןמנהל תחום (רכז בכיר)YAIRCO@TAXES.GOV.IL
נאוה בניסטימרכז בכיר (מודיעין)NAVABA@TAXES.GOV.IL
מאיר שמולימנהל תחום (גובה ראשי)MEIRSH2@TAXES.GOV.IL
מוני שלוםמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)MONISH@TAXES.GOV.IL
סמדר שבתימנהל/ת תחום רכז/ת בכיר/ה תאומי והחזרי מסSMADARSH@TAXES.GOV.IL
יפתח בן דודמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)IFTAHBE@TAXES.GOV.IL
עדה מסטרסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)ADAMA@TAXES.GOV.IL
דוד פרחיה שלוםממונה (ניהול ספרים)DAVIDSH4@TAXES.GOV.IL
שרה ארגמן לויממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)SARALE@TAXES.GOV.IL
נסים באבאמנהל תחום (רכז בכיר)NISSIMBA@TAXES.GOV.IL
יהושע יעקוביפקיד/ת שומה (רמלה)SHUKIYA@TAXES.GOV.IL086293535
אביבית שמיעממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)AVIVITSH@TAXES.GOV.IL
אורן סולימןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ORENSU@TAXES.GOV.IL
עוז גולדשטייןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)OZGO@TAXES.GOV.IL0747616425
עפר גובאניסגן פקיד שומה א’OFERGU@TAXES.GOV.IL0747613921
אשר דדוןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ASHERDA2@TAXES.GOV.IL
אירית וידלמרכז בכיר שירו”ת (שירות, תפעול ורשת)ERITVI@TAXES.GOV.IL
אורלי עמרמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)ORLIAM@TAXES.GOV.IL
שאול נסיםמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)SHAULNI@TAXES.GOV.IL
יעקב ויצמןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)KOBIVA@TAXES.GOV.IL
שני יוספה בן שלושמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)SHANIZA@TAXES.GOV.IL
רינת אלגאליממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)RINATEL@TAXES.GOV.IL
נחמה דינה ארזיממונה (רכז/ת חוליית עצמאים)DINAAR@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
קטרין חיטרובמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)KATRINHI@TAXES.GOV.IL
מור כהן חדדממונה (רכז/ת חולית עצמאים)MORHA@TAXES.GOV.IL
אורטל סלמימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)ORTALSA@TAXES.GOV.IL
אביתר צבריממונה (רכז/ת חוליית חברות)AVIATARTZ@TAXES.GOV.IL
רז ורשבממונה (רכז/ת חוליית חברות)RAZVA@TAXES.GOV.IL0747616413
אופיר מלכהמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)OFIRMA@TAXES.GOV.IL
קטי שפרמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)KETIDA@TAXES.GOV.IL
מירב דדושסגן/נית פקיד/ת שומה א’MERAVDA@TAXES.GOV.IL
ירון ושדימרכז בכיר (מודיעין)YARONVA@TAXES.GOV.IL0747616581
מרגלית אקניןמרכז בכיר שירו”ת (שירות, תפעול ורשת)MARGALITAK@TAXES.GOV.IL
יפה ביבססגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)YAFABI@TAXES.GOV.IL
ירון כהןמנהל תחום (ניהול ספרים)YARON0C@TAXES.GOV.IL
מור דואןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)MORDU@TAXES.GOV.IL
לירן שלמה יהודאימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)LIRANYE@TAXES.GOV.IL0747614178
ציון כהן שהנאזימנהל תחום (גובה ראשי)ZIONCO@TAXES.GOV.IL
עדי וולקפקיד/ת שומה (תל-אביב 1)ADIWA@TAXES.GOV.IL
היאלי בר אוןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)HILIBA@TAXES.GOV.IL
דניאל כהןממונה (רכז/ת חוליית עצמאים)DANIELCO5@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
מרינה שילמןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)MARINASH2@TAXES.GOV.IL
מיכאל לוייבממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)MICHALE@TAXES.GOV.IL
גילה מלמדסגן פקיד שומה א’GILIME@TAXES.GOV.IL
אלירן כדוריממונה (רכז/ת חוליית חברות)ELIRANCA@TAXES.GOV.IL
שגיא ששוןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)SAGISA@TAXES.GOV.IL
דניאלה רייךממונה (רכז/ת חוליית עצמאים)DANIELACO@TAXES.GOV.IL
שמרית כהן פאדלמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)SHIMRITCO@TAXES.GOV.IL0747615686
דני אהרןסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)DANIAH@TAXES.GOV.IL
איילה מרגיטאימנהל/ת תחום (ניהול ספרים)AYALAMA@TAXES.GOV.IL
שלמה רוזנטלמרכז בכיר שירו”ת (שירות, תפעול ורשת)SHLOMORO@MH.SHAAM.GOV.IL
עפרה חממי כתבימנהל תחום (רכז בכיר)OFRAKA@TAXES.GOV.IL
מוטי מרדכי ברקמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)MOTTIBA@TAXES.GOV.IL
אורלי דנינומנהל תחום (גובה ראשי)ORLYDA@TAXES.GOV.IL
שרית סגלמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)SARITSE@TAXES.GOV.IL
סימה אברהםממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)SIMAAV@TAXES.GOV.IL
לילך באבדמרכז/ת בכיר/ה (משאבי אנוש יחידתי)LILACHBA@TAXES.GOV.IL
שרון יצחק אהרוניפקיד/ת שומה (תל-אביב 3)SHARONAH@TAXES.GOV.IL
רונית דנאלמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)RONITDA2@TAXES.GOV.IL
אביטל נרדיהמרכז/ת בכיר/ה (מודיעין)AVITALNE@TAXES.GOV.IL
שמעון פרץממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)SHIMONPE@TAXES.GOV.IL
דיוויד אריק זימרמןממונה (מפק/ח ראשי/ת)DAVIDZ13@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
נסיה טובולממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)NESIATU@TAXES.GOV.IL
משה מלמדפקיד/ת שומה (תל-אביב 4)MOSHEME@TAXES.GOV.IL
עופר שמעונימנהל תחום (גובה ראשי)OFERSH2@TAXES.GOV.IL
רבקה ניצה מתתיהוסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)MATITIYAHURI@TAXES.GOV.IL
רפאל אלפקסמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)REFAELAL@TAXES.GOV.IL
עופר בכרממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)OFERBA@TAXES.GOV.IL0747614432
סיגלית סימונה כוכבימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)SIGALBE@TAXES.GOV.IL
דוד גבאימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)DAVIDGA3@TAXES.GOV.IL0747614484
מירית ויויורקהמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)MIRITBI@TAXES.GOV.IL0747614430
צבי דרנגרממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ZVIDR@TAXES.GOV.IL
יוסי לררממונה (רכז/ת חוליית שומה – מס הכנסה)YOSSIL2@TAXES.GOV.IL
ליאת ונה יעקבמרכז בכיר שירו”ת (שירות, תפעול ורשת)LIATVA@TAXES.GOV.IL0747614479
ליאור אסלןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)LIORAS@TAXES.GOV.IL0747614482
אלון גולמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)ALONGO@TAXES.GOV.IL0747614442
חיים חסידמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)HAHIMHA@TAXES.GOV.IL0747614434
רחלי לוימרכז בכיר (מודיעין)RACHELLE@TAXES.GOV.IL
אמיר שטרןסגן/נית פקיד/ת שומה א’AMIRSH2@TAXES.GOV.IL
סיון מנשרובממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)SIVANMA3@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
מיכל מאשה בויאנוברמנהל/ת תחום (משאבי אנוש יחידתי)MICHALBU2@TAXES.GOV.IL0747614845
דניאל פליישמןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)DANIELFL@TAXES.GOV.IL
עינת ידעימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)EINATYA2@TAXES.GOV.IL0747614609
רותם יהושע חקקממונה (רכז/ת חוליית עצמאים)ROTEMHA5@TAXES.GOV.IL
בר אסתר לסרי יוספיממונה (רכז/ת חוליית ניכויים)BARLA@TAXES.GOV.IL
איידה זריפןמנהל/ת תחום רכז/ת בכיר/ה תאומי והחזרי מסAIDAZA@TAXES.GOV.IL
יוסף שפיגלמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)YOSEFSH2@TAXES.GOV.IL
ברוך בלוםממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)BAROCHBL@TAXES.GOV.IL
אורנה קפחמנהל תחום (רכז בכיר)ORNAKA@TAXES.GOV.IL
אירית יוסףסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)IRITYO@TAXES.GOV.IL
יעקב מטמורמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)YACOVMA@TAXES.GOV.IL
שמעון לרנרפקיד/ת שומה (תל-אביב 5)SHIMONLE2@TAXES.GOV.IL
מרים ברגרמרכז בכיר (מודיעין)MIRYAMBE2@TAXES.GOV.IL0747614581
שי נסים אוחיוןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)SHAYOH@TAXES.GOV.IL
רחל מלאךמנהל תחום (רכז בכיר)RACHELMA2@TAXES.GOV.IL
גלית כהן פזמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)GALITPA@TAXES.GOV.IL
יוסף משהממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)YOSIMO@TAXES.GOV.IL
סגלית סימה שמחה לאטימנהל תחום (גובה ראשי)SIMALA@TAXES.GOV.IL
בנימין ברוך שטייןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)BENISH3@TAXES.GOV.IL
מרי קרובמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)MERIKA@TAXES.GOV.IL
סטלה עזראמרכז  בכיר שירו”ת (שירות, תפעול ורשת)STELAEZ@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
שי שמואל גולדמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)SHAIGO@TAXES.GOV.IL0747614626
מוחמד אבו אל עדסממונה (רכז/ת חוליית פשמ”ג)MOHAMADAB@TAXES.GOV.IL
דני שמעיהממונה (רכז/ת חוליית פשמ”ג)DANISH@TAXES.GOV.IL
ליהי אדלשטייןממונה (רכז/ת חוליית פשמ”ג)LIHIED@TAXES.GOV.IL
דורון רחמיםמנהל תחום (אקטואריה)DORONRA@TAXES.GOV.IL
הנרי איתן עזיאלממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)EITANAZ@TAXES.GOV.IL
סימה לביאמרכז בכיר שירו”ת (שירות, תפעול ורשת)SIMAGA@TAXES.GOV.IL
שנית שושנה צארום-ששוןמרכז בכיר (מודיעין)SHANITZA@MH.SHAAM.GOV.IL
מיכה דודסגן/נית פקיד/ת שומה א’DAVIDMI@TAXES.GOV.IL
יעל לאופר רוביןממונה (רכז/ת חוליית פשמ”ג)YAELLA2@TAXES.GOV.IL
אשר שפיראסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)ASHERSH@TAXES.GOV.IL
עפרי שלופקיד/ת שומה (מפעלים גדולים)OFRISH@TAXES.GOV.IL
סיון צוקרמןממונה (רכז/ת חוליית פשמ”ג)SIVANUZ@TAXES.GOV.IL
לילך צחממונה (מיסוי גז ונפט)LILACHZA2@TAXES.GOV.IL
רמי ווסרמןמנהל תחום (גובה ראשי)RAMIWA@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
שרון בושרהמרכז בכיר (תאומי והחזרי מס) רשות המסיםSHARONBU@TAXES.GOV.IL0747617396
רופינה נודלמןמרכז/ת בכיר/ה (שירו”ת) רשות המסיםROPINANU@TAXES.GOV.IL0747616378
רז לברטממונה (מבקר/ת מסים ראשי/ת) – רשות המסיםRAZLE2@TAXES.GOV.IL039394269
תום גרנר כלףממונה (רכז/ת חוליה משולבת) אזור השרוןTOMYE@TAXES.GOV.IL026545276
שני מימוןממונה (רכז/ת חוליה משולבת) אזור השרוןSHANIGL@TAXES.GOV.IL
נדב יהודה ציפרוטממונה (רכז/ת חוליה משולבת) אזור השרוןNADAVYEHUDATZ@TAXES.GOV.IL
דנה ברונשטיין דמריממונה (רכז/ת חוליה משולבת) אזור השרוןDANABR@TAXES.GOV.IL
אורטל גדממונה (רכז/ת חוליה משולבת) רשות המסיםORTALGA@TAXES.GOV.IL
אורי נורנימרכז/ת בכיר/ה (גביה) – רשות המסים036552243
יאיר שמשמרכז/ת בכיר/ה (מודיעין) – רשות המסיםYAEIRSH@TAXES.GOV.IL
שבתאי חי גולמבהממונה (רכז/ת חוליה משולבת) אזור השרוןSHABTAYGO@TAXES.GOV.IL0747617377
אסף צדוקממונה (רכז ח’ תיאומי והחזרי מס) רשמ”סASAFZA@TAXES.GOV.IL
נוגה ברילממונה (מינהל ומשאבי אנוש) – רשות המסיםNOGABR@TAXES.GOV.IL0747617300
עדי חדאדסגן/ית מנהל/ת משרד אזורי רשות המסיםADIHA@TAXES.GOV.IL
לאה אמזלג מורדמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה משולבת) -רשמ”סLEAAM@TAXES.GOV.IL0747617317
שלומית צרויה ברקןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה מרכזית) רשמ”סSHLOMITTZ2@TAXES.GOV.IL0506288088
רויטל מילרמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה ניכויים) רשמ”סREVITALMI@TAXES.GOV.IL
מרב מרים צדיקריומנהל/ת משרד אזורי רשות המסים -אזור השרוןMERAVZA@TAXES.GOV.IL
צהל יצחקסגן/נית מנהל/ת משרד אזורי (גביה ושירו”ת)TZAHALIT@TAXES.GOV.IL747619062

יחידות מטה/הנהלה ויחידות ארציות מטה מקצועי מס הכנסה ומסמ״ק

שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
מירי סביוןמשנה למנהל רשות המסיםMIRISA2@TAXES.GOV.IL
אלישיב ממןמנהל/ת תחום בכיר/ה (מסוי תחבורה)ELYASHIVMA2@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
פבל לינדבורממונה (כינוסים) – הוצל”פPAVELLI@TAXES.GOV.IL
אלעד רזמרכז/ת בכיר/ה (מחסנים ומכרזים מעוקלים)ELADRA@TAXES.GOV.IL
ירון בן נעיםמנהל/ת היחידה הארצית(הוצל”פ-אכיפת הגביYARONBE2@TAXES.GOV.IL0747619064
אליהו כהןמנהל תחום (הוצל”פ – אכיפת הגביה)ELIYAHUCO@TAXES.GOV.IL
מתתיהו אזולאיממונה (הוצל”פ – אכיפת הגביה)MATIAZ@TAXES.GO.IL048630298
משה רייךמנהל/ת תחום (הוצל”פ – אכיפת הגביה)MOSHERA2@TAXES.GOV.IL086202402401
יוסף סקלסגן מנהל היחידה הארצית (הוצל”פ-אכיפת הגבYOSISA@TAXES.GOV.IL037633415
יניב חג’בימנהל/ת תחום (הוצל”פ – אכיפת הגביה)YANIVHA@TAXES.GOV.IL
עודד צבטאנימנהל תחום (מבצעים ארציים)ODEDSA@TAXES.GOV.IL
סנטו אלאלוףממונה (מבצעים ארציים – אכיפת הגביה)SANTOAL@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
גלעד סעדוממונה (עבירות בסיסיות)GILADSA@TAXES.GOV.IL
יצחק סבגמנהל תחום בכיר (פיקוח ובקרה – גבייה מסיםITZHAKSA2@TAXES.GOV.IL0747613055
שרה שחיברממונה (ניכויים – גביה)SARASH@TAXES.GOV.IL
צפורה יוסףמנהל/ת אגף א’ גביה (מסים ישירים)TZIPIYO@TAXES.GOV.IL
יצחק בן יהודהמנהל/ת תחום (מפקח ארצי -גביה)YIZCHAKBE@TAXES.GOV.IL046714165
נידאל קזלממונה (מפקח/ת ארצי/ת גביה – מטה)NIDALKI@TAXES.GOV.IL0747614499
אהד אלימלךמנהל תחום בכיר גביה (מס הכנסה ושוק ההון)OHADEL2@TAXES.GOV.IL0747613214
שלום אליסף שרעבימנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת גביה – מטה)SHALOMSH@TAXES.GOV.IL026545290
דרור כהןמנהל/ת תחום (גביה – הגבלות ואכיפה קשה)DRORCO3@TAXES.GOV.IL
עוזי שמשמנהל/ת תחום (גביה – הגבלות ואכיפה קשה)OZSH2@TAXES.GOV.IL
יעל גוליט כרמלימנהל/ת תחום (תיאום מטה, מסים עקיפים וישיYAELCA2@TAXES.GOV.IL
אורית אריאל יוסףמנהל/ת תחום (הכנסות)ORITYO@TAXES.GOV.IL
אורית שלוםממונה (גביית ניכויים)ORITSH4@TAXES.GOV.IL0747613029
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
שרית הרר חדדסגן/נית פקיד/ת שומה ב'(היחידה הארצית לשוSARIHA@TAXES.GOV.IL
אייל כהןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)EYALCO2@TAXES.GOV.IL
עמית מנורממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)AMITMA@TAXES.GOV.IL0747616752
ארז עזרא מקמילןפקיד שומה ב’ (היחידה הארצית לשומה)EREZME@TAXES.GOV.IL
עופר חלימהממונה (רכז/ת חוליית שומה מס – הכנסה)OFERCH@TAXES.GOV.IL
אורטל אביבממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ORTALYA@TAXES.GOV.IL
לימור גור צפניקמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)LIMORGU@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
תמיר טמסגן זאלאועוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)TAMIRTEMESGENZA@TAXES.GOV.IL
דריה שי לי סיבוניעוזר/ת – ליועץ המשפטי (פלילי)DARIASI@TAXES.GOV.IL
דניאל מושייבעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)DANIELMO2@TAXES.GOV.IL0747612956
אבישג אברמוביץעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)AVISHAGAV@TAXES.GOV.IL0747613076
ישראל דוד בן ציוןעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)ISRAELBE2@TAXES.GOV.IL
מוריה אלבזעוזר/ת – ליועץ המשפטי (פלילי)MORIAAL@TAXES.GOV.IL
הדר אלטמןעוזר/ת – ליועץ המשפטי (פלילי)HADARAL@TAXES.GOV.IL
איילת השחר פישר חןעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)AYELETFI@TAXES.GOV.IL
שיראל פרונמןעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)SHIRELFR@TAXES.GOV.IL
רודין נפסוןעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)RODINNP@TAXES.GOV.IL
שרה סיוםעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)SARASI2@TAXES.GOV.IL036369647
שרון דחליקהעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)SHARONDA@TAXES.GOV.IL0747613094
ליאנא ח’וריעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי-פירוקים)LIANAKH2@TAXES.GOV.IL
שחר ששוןעוזר/ת – ליועץ המשפטי (פלילי)SHACHARSA@TAXES.GOV.IL
שחר שטרןעוזר/ת ראשי/ת (יעוץ משפטי – פירוקים)SHACHARSH@TAXES.GOV.IL
חאלד דקאקעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)KHALEDDA@TAXES.GOV.IL
רבקה מנשהעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)RIVKAME2@TAXES.GOV.IL0747613082
הגר פרידמןעוזר/ת ראשי/ת (יעוץ משפטי – פירוקים)HAGARFR@TAXES.GOV.IL0733320307
ספיר רחמיןעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)SAPIRRA@TAXES.GOV.IL
שרון אלעד רחביהעוזר/ת -ייעוץ משפטיSHARONEL3@TAXES.GOV.IL
יהונתן אזרזרעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)YEHONATANAZ@TAXES.GOV.IL
אורטל ברכה זיתוניעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)ORTALZE@TAXES.GOV.IL
אפרת ברכה ריץ-קופמןעוזר/ת ראשי/ת (יעוץ משפטי)EFRATRI@TAXES.GOV.IL
לילי דבורה אורראש צוות ייעוץ משפטי (חקיקה)LILYOR@TAXES.GOV.IL026663918
שירה בן אליעוזר/ת יעוץ משפטי (דיני עבודה ומינהל)SHIRABE2@TAXES.GOV.IL
עודד טאוברראש צוות ייעוץ משפטי (עידוד השקעות הון)ODEDTA@TAXES.GOV.IL
תהלה מורן חגיראש צוות ייעוץ משפטי (פלילי)TEHILAMO@TAXES.GOV.IL
תמר לומברוזוסגן בכיר ליועץ המשפטיTAMARLO@TAXES.GOV.IL
יצחק אקוקהעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)YITZHAKAK@TAXES.GOV.IL
מירי כהןממונה בכיר/ה (ערעורים)MIRICO3@TAXES.GOV.IL
ורד דשאעוזר/ת – ליועץ המשפטי (פלילי)VEREDDE@TAXES.GOV.IL
ראם כהןעוזר/ת – ליועץ המשפטי (פלילי)REEMCO@MH.SHAAM.GOV.IL
יהונתן פקרראש צוות ייעוץ משפטיYONATANPA@TAXES.GOV.IL
הילה פרץממונה  (מסוי שוק ההון)HILLAPE@TAXES.GOV.IL
אביה דיין משהראש צוות ייעוץ משפטיAVIADA@TAXES.GOV.IL
אפרת לקסממונה בכיר/ה (ייעוץ משפטי)EFRATLA@TAXES.GOV.IL
סירין יונסעוזר/ת -ייעוץ משפטיSIREENYO@TAXES.GOV.IL
דקלה מנורעוזר/ת – ליועץ המשפטי (פלילי)DIKLAMA3@TAXES.GOV.IL
יעל בן משה בוךראש צוות ייעוץ משפטי (פירוקים)YAELBE2@TAXES.GOV.IL
עתי אריה יוסף קוהראש צוות ייעוץ משפטי (מיסוי יחיד)ATAIKA@TAXES.GOV.IL
שירי שפיצרעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)SHIRISH@TAXES.GOV.IL036932766
עמוס אדר גרביראש צוות יעוץ משפטי (אכיפת הגביה, הוצל”פADARJE@TAXES.GOV.IL
שירן ברזילי גלוטרראש צוות ייעוץ משפטיSHIRANBG@TAXES.GOV.IL
יהונתן קליינמןעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)YONIKL@TAXES.GOV.IL
בתיה דורון ליפשיץעוזר/ת ראשי (פירוקים ופשט”ר)BATIDO@TAXES.GOV.IL037633431
הילה זיגלרעוזר/ת – ליועץ המשפטי (פלילי)HILAZI@TAXES.GOV.IL
קרן דודעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)KERENDA2@TAXES.GOV.IL0747613086
יסמין חןעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)YASMINCH@TAXES.GOV.IL
נעה פנינה דיסגני אילעוזר/ת – ליועץ המשפטי (פלילי)NOADI@MH.SHAAM.GOV.IL
יניב קורדובהעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי-פירוקים)YANIVKO3@TAXES.GOV.IL0747612947
ג’ריאס פאנוסראש צוות (סגן/נית ממונה בכיר/ה פירוקיםJERRYFA@TAXES.GOV.IL0747612957
חנה פירשטיןממונה בכיר/ה (ייעוץ משפטי – פלילי)HANNABE@MH.SHAAM.GOV.IL
ברוך משולםעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)BARUCHME@TAXES.GOV.IL
אמיר יונתיעוזר/ת – ליועץ המשפטי (פלילי)AMIRYO@TAXES.GOV.IL
עינת חנה יעקביעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)EINATYA@TAXES.GOV.IL
נועם מאיר קוטממונה בכיר/ה (ייעוץ משפטי)NOAMKO@TAXES.GOV.IL
שאול כהןממונה בכיר/ה (מיסוי מקרקעין)SHAULCO3@TAXES.GOV.IL
תמר גרוס הלברטלעוזר/ת – ליועץ המשפטי (פלילי)TAMARHA@TAXES.GOV.IL
נינה פריימןעוזר/ת ראשי/ת (פירוקים)NINAFR@TAXES.GOV.IL
לינדה איילה גיזלה אמנוראש צוות ייעוץ משפטי (פלילי)LINDAAM@TAXES.GOV.IL0747614949
רפאל טוינהממונה בכיר/ה (מיסוי יחיד)RAFITW@TAXES.GOV.IL
אפרת בת שוע אורןעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)EFRATOR2@TAXES.GOV.IL
מזל רנצלרממונה בכיר/ה (פירוקים ופשט”ר)MAZIRE@TAXES.GOV.IL
הראל ישראליממונה בכיר/ה (מיסוי בינלאומי)HARELIS@TAXES.GOV.IL
יעל אסיףעוזר/ת -ייעוץ משפטיYAELAS2@TAXES.GOV.IL
ורד גיל אורעוזר/ת – ליועץ המשפטי (פלילי)VEREDGI@TAXES.GOV.IL0747614950
מורן דהןעוזר/ת – ליועץ המשפטי (פלילי)MORANDA@TAXES.GOV.IL
אירית גרוסעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)IRITGR@TAXES.GOV.IL
ישי צבי פרלמןעוזר/ת  ראשי/ת (יעוץ משפטי)YISHAIPE@TAXES.GOV.IL
נועה נחמה ביק-פלמבאוםממונה (דיני עבודה ומינהל)NOABI@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
רותם הראלממונה (מפקח ראשי – מסוי מקרקעין)ROTEMHA4@TAXES.GOV.IL
גיתית רפפורטמנהל/ת תחום (אפיון מערכות) מסמ”קGITITRA@TAXES.GOV.IL0747617089
חגית פז מנורמנהל/ת תחום (תאום מטה, מיסוי מקרקעין)HAGITPA@TAXES.GOV.IL
נעם גרוסמןממונה (מפק/ח ראשי/ת)NOAMGR@TAXES.GOV.IL
שי ישראל אהרונוביץסמנכ”ל/ית בכיר/ה (מיסוי מקרקעין)SHAIAH@TAXES.GOV.IL
נעמה ישועהממונה (רכז/ת חולית שומה מרכזית – מסמ”ק)NAAMAYE@TAXES.GOV.IL
תידהר כדורי ישראלימנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת-שומת מקרקעין)TIDARIS@TAXES.GOV.IL
ארז רפאלימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)EREZRE@TAXES.GOV.IL
שרית דנגור-קריגרמנהל/ת אגף א’ (יחידה ארצית מסוי מקרקעין)SARITDA@TAXES.GOV.IL026664100
אושרה דנוךמנהל/ת תחום (שירות לקוחות – מסמ”ק)OSHRADA@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
נגסט סלומוןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)NIGISTSA@TAXES.GOV.IL
עידן בן אלולממונה (רכז/ת חוליה – ניהול ספרים ושומה)IDANBB@TAXES.GOV.IL0747615080
אריאל אקועסגן/נית מנהל/ת יחידת נס”א (צפון וחיפה)ARIELAQ@TAXES.GOV.IL026663889
מיכאל יפרחסגן/נית מנהל/ת יחידת נס”א (ירושלים ודרוםMICHAELYF@TAXES.GOV.IL
רועי נויממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)ROYENO@TAXES.GOV.IL
אליהו סיבוניממונה (מפקח/ת ארצי/ת – מטה מס הכנסה)ELIYAHOSI@TAXES.GOV.IL
גדעון ממקהמנהל תחום (אזור הצפון -ניהול ספרים)GIDONMA@TAXES.GOV.IL
נאוה לביאמנהל תחום (מפקח ארצי שומה)NAVALA@TAXES.GOV.IL
אביבה ניצה אזוןמנהל תחום בכיר (ניהול ספרים)AVIVAEZ@TAXES.GOV.IL
דוד אברהםממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)DAVIDAV2@TAXES.GOV.IL
אלון נסים ויצמןממונה (ניהול ספרים)ALONWA@TAXES.GOV.IL
רונן כהן שהנזיממונה (ניהול ספרים)RONENCO@TAXES.GOV.IL
חופי חלאפו נחוסיממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)HOFINA@TAXES.GOV.IL
מיטל איילה נוימןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)MEITALNO@TAXES.GOV.IL
נטלי מזורממונה (ניהול ספרים)NATALIMA2@TAXES.GOV.IL
יהודית דודאימנהל/ת תחום בכיר/ה (שומה- מ”ה פרוייקטים)YEHUDITME@TAXES.GOV.IL
טל אליאסמנהל/ת תחום (ניהול ספרים)TALEL@TAXES.GOV.IL
שמעון שרביטמנהל תחום  (אזור המרכז – ניהול ספרים)SHIMONSH@TAXES.GOV.IL
רווית אביבית יצחקי חלוץסגן/נית מנהל/ת יחידה ארצית (ניהול ספרים)RAVITET@TAXES.GOV.IL
רובי בוטבולסמנכ”ל/ית בכיר/ה (מס הכנסה)RUBIBU2@TAXES.GOV.IL
יואב משהמנהל/ת יחידה ארצית (ניהול ספרים) נס”אYOAVMO@TAXES.GOV.IL
מגוס אברהם אפריםממונה (ניהול ספרים)EFRAIMMG@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
רולנד עם-שלםסמנכ”ל/ית בכיר/ה (מקצועית)ROLANDAM@TAXES.GOV.IL0747613260
לימור קפלן זאבמנהל/ת תחום בכיר/ה (עידוד השקעות הון)LIMORKA2@TAXES.GOV.IL
ליליה פרישרמנהל תחום (מפקח/ת ארצי/ת מוסדות ציבור ומLILYAFR@TAXES.GOV.IL
ויאם אבו עוקסהממונה (מפק/ח ראשי/ת)WEAMABO@TAXES.GOV.IL
פבלו סלביןמנהל/ת תחום (הערכות שווי ושינויי מבנה)PABLOSL@TAXES.GOV.IL
רינת-יה שמחה אסוליןממונה מפקח/ת ראשי/ת (מטה -חטיבה מקצועית)RINATAS@TAXES.GOV.IL00000000000000
אורית יעקובזוןמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת-נאמנויות זרותORITJA@TAXES.GOV.IL
שירה-שמחה איאשמנהל/ת תחום בכיר/ה (רפרנטורה תקינה חשבונSHIRAAY@TAXES.GOV.IL037633839
נדב אששממונה (מפקח/ת ראשי/ת-מטה חטיבה מקצועית)NADAVAS@TAXES.GOV.IL0747614594
אלישמע רייןממונה (מפקח/ת ארצי/ת חשבונאות)ELISHAMARH@TAXES.GOV.IL
ערן כדוריממונה (מפקח/ת ארצי/ת – תושבי חוץ)ERANKA@TAXES.GOV.IL
כארים כנעאןמנהל/ת תחום (מיזוגים והחלפת מניות)KAREEMKA@TAXES.GOV.IL
יפעת כהן מץממונה (מפקח ארצי – חברות ציבוריות)IFATCO@TAXES.GOV.IL
שחק סערמנהל/ת תחום (רפרנטורה)SHACHAKSA@TAXES.GOV.IL0747614441
רחלי בן יהודהמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת מגזר חקלאי)RACHAELIBE@TAXES.GOV.IL037633801
שלומי מויאלממונה (מפקח/ת ראשי/ת-מטה חטיבה מקצועית)SHLOMIMO@TAXES.GOV.IL
הילה קוטלרמנהל תחום (ע. השק’ הון תוש’ חוץ ובתי מלוHILLAAZ@TAXES.GOV.IL
ימית גאליה קוטובסקימנהל תחום (ע. השק’ הון תוכנה ואלקטרוניקהYAMITRA@TAXES.GOV.IL
אברהם שורץממונה מפקח/ת ראשי/ת (מטה -חטיבה מקצועית)AVRAHAMSH3@TAXES.GOV.IL0747613251
אסף לרנרממונה מפקח/ת ראשי/ת (מטה -חטיבה מקצועית)ASAFLE@TAXES.GOV.IL026559290
ארז כהןמנהל/ת תחום (מפקח/ ארצי/ת – מוסדות כספייEREZCO2@TAXES.GOV.IL
אביטל סיידומרכז/ת בכיר/ה (קופות גמל)AVITALSA@TAXES.GOV.IL
חדוה פרימןמנהל תחום (רכז בכיר)HEDVAFR@TAXES.GOV.IL
לאה חמדמנהל/ת תחום (מפקח/ ארצי/ת – קופות גמל)LEAHE@TAXES.GOV.IL
ארז ישראל אורעדמנהל תחום בכיר (מפקח ארצי -מלכר”ים)EREZOR2@TAXES.GOV.IL
חנוך שרבניממונה מפקח/ת ראשי/ת (מטה -חטיבה מקצועית)HANOCHSH2@TAXES.GOV.IL
שירלי שם טובמנהל/ת תחום מפקח/ת ארצי/ת -דינים פנימייםSHIRLYSE@TAXES.GOV.IL
אפרת אברהםמנהל תחום (קבלנים ונדל”ן)EFRATAV2@TAXES.GOV.IL
נדב נגרמנהל/ת אגף בכיר (מקצועית)NADAVNA@TAXES.GOV.IL
מיכאל אסוליןמנהל תחום בכיר (מיסוי בינלאומי)MICHAELAS@TAXES.GOV.IL
מיטל קראוסמנהל/ת תחום (פיצולים והעברת נכסים)MEITALKR@TAXES.GOV.IL
חגי טירימנהל תחום (מוסדות כספיים וחברות ציבוריותHAGAYTA@TAXES.GOV.IL
ליאת מקמילןמנהל/ת תחום (עידוד השקעות הון תעשיה)LIATBA@TAXES.GOV.IL0747614790
עליזה אהרון פיקמןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)ALIZAAH2@TAXES.GOV.IL
תומר גם זו לטובהמנהל/ת תחום בכיר/ה (שוק ההון)TOMERGA@TAXES.GOV.IL
רז איצקוביץמנהל תחום בכיר (אופציות לעובדים)RAZIZ@TAXES.GOV.IL
גד הילמןמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת -חקלאות)GADHI@TAXES.GOV.IL
תומר דרורממונה (מפקח/ת ראשי/ת-מטה חטיבה מקצועית)TOMERDR@TAXES.GOV.IL
יחיאל חליק כהןמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת – דינים זרים)CHILIKCO@TAXES.GOV.IL
אילן מויאלמנהל/ת תחום (הערכות שווי ושנויי מבנה)ILANMO@TAXES.GOV.IL0747614693
ז’ואן איילת פלשןמנהל/ת תחום מפקח/ת ארצי/ת -שומת מקרקעין)AYELLETFL@TAXES.GOV.IL
גולן-משה מוזסמנהל/ת תחום (מפקח ארצי קרנות השקעה והפרטGOLANMO2@TAXES.GOV.IL
אורלי בייזרממונה (מפקח/ת ארצי/ת – אישורים)ORLIBA@TAXES.GOV.IL
הדר רצוןממונה (מפקח/ת ארצי/ת – אמנות)HADARYA@TAXES.GOV.IL
אמנון אלמוגרבי כהןמנהל/ת תחום מפקח ארצי החלפת מניות והעברתAMNONEL@TAXES.GOV.IL
רני רדושינסקיממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)RANIRA@TAXES.GOV.IL
ערן צבי דבירמנהל תחום (אופציות לעובדים)ERANDV@TAXES.GOV.IL
אברהם נריה כהןמנהל/ת תחום (מפקח/ ארצי/ת – קופות גמל)AVRAHAMCO@TAXES.GOV.IL
אבישי ישעיהו דינרמנהל/ת תחום (אמנות בין-לאומיות)DINERAV@TAXES.GOV.IL
מיטל אנג’למנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת -מחירי העברה)MITALAN@TAXES.GOV.IL
רונית כהןמנהל/ת תחום בכיר/ה (קופות גמל ומסוי יחידRONITCO2@TAXES.GOV.IL
דרור ביטרמןמנהל תחום (מפקח ארצי – מחירי העברה)DRORBI@TAXES.GOV.IL
ברוך רביןמנהל/ת תחום (גיוס הון ומימון)BAROCHRA@TAXES.GOV.IL
אורית גולדשטייןמנהל/ת תחום (העברות לחו”ל)ORITGO@TAXES.GOV.IL
דוד גולדנברגמנהל/ת תחום (מפקח ארצי – נאמנויות)DAVIDGO@TAXES.GOV.IL
נאוה נימרמנהל תחום (מפקח ארצי – אישורים)NAVANA2@TAXES.GOV.IL
רבקה בלילתימרכז/ת בכיר/ה (קופות גמל)RIVKABA@TAXES.GOV.IL
עליזה ווזניממונה (מפקח/ת ראשי/ת-מטה חטיבה מקצועית)ALIZAVA2@TAXES.GOV.IL0747613250
צבי בראלמנהל תחום בכיר (מיזוגים ופיצולים)ZVIKABA@TAXES.GOV.IL
אילה רזניק-דותןמנהל/ת תחום (הערכות שווי ושינויי מבנה)AYALARE2@TAXES.GOV.IL
אמיר דוידובמנהל/ת תחום בכיר/ה (גילוי הון לא מדווח)AMIRDA@MH.SHAAM.GOV.IL
עירית ליאומנהל/ת תחום בכיר/ה (מחירי העברה)IRITLI@TAXES.GOV.IL
ג’קי יואל דהןמנהל/ת תחום (קופות גמל)JEKIDA@TAXES.GOV.IL
שרה אביטל וינרב צוהרמנהל/ת תחום (הערכות שווי ושינויי מבנה)AVITALWE@TAXES.GOV.IL
שמואל ווינשטייןמנהל תחום בכיר (הערכות שווי ושינויי מבנהSHMUELVA@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
ילנה גולצמןמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת – שומה)ELENAGO@TAXES.GOV.IL
עזרא ואנרממונה (מפקח/ת ארצי/ת – ניהול פנקסים)EZRAWA@TAXES.GOV.IL
דוד סלביןמנהל/ת תחום(מפקח/ת ארצי/ת-ביקורת ממוחשבתDAVIDSA2@TAXES.GOV.IL
רעות קירשממונה (מפקח/ת ארצי/ת – ביקורת ממוחשבתREUTSH@TAXES.GOV.IL0747614733
ינון רענןמנהל/ת תחום שומת מקרקעין (תפעול שומה)YINONRA@TAXES.GOV.IL
ליאור מוסקומנהל/ת תחום (מערכות BI)LIORMO@TAXES.GOV.IL0747614131
שירן פרח בכרממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מטה שומה וביקורת)SHIRANHA2@TAXES.GOV.IL
טל קרן דגןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מטה שומה וביקורת)KERENTA@TAXES.GOV.IL
אסנת אינדיך עובדיהממונה (מפקח/ת ארצי/ת – ניהול פנקסים)OSNATIN@TAXES.GOV.IL0747616421
אייל ריינמןמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת – שומה)EIALRE@TAXES.GOV.IL
נתנאל יוסףממונה (מפקח/ת ארצי/ת – שומה ניכויים)NATANELYO@TAXES.GOV.IL
מירב בנדודמנהל תחום (שמאי מחוזי)MEIRAVBE@TAXES.GOV.IL074613226
אילן בן שמחוןמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת -שומה)ILANBE2@TAXES.GOV.IL
רויטל לוי סלהובמנהל/ת תחום (שומת מקרקעין -פרט)REVITALLE@TAXES.GOV.IL
יצחק אורבךמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת – ניכויים)ITZHAKOR@TAXES.GOV.IL
שוקי זיו שרצקימנהל תחום בכיר (שמאי ראשי)SHUKISH@TAXES.GOV.IL
מינה אורלי גולןמנהל/ת תחום בכיר/ה (שומה-פיתוח ודיווחים)MINAGO@TAXES.GOV.IL
ירון מילמןמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת -שומה)YARONMI@TAXES.GOV.IL
שמואל סלמאןממונה (מפקח/ת ראשי/ת-מטה שומה וביקורת)SHMOELSA@TAXES.GOV.IL0747614718
שלמה ביטוןמנהל/ת תחום (מפקח ארצי שומה)SHLOMOBI3@TAXES.GOV.IL0747613178
נחום חדדממונה (מפקח/ת ארצי/ת – שומת מקרקעין)NACHUMHA@TAXES.GOV.IL0747613760
אברהם שטרןמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת – ניכויים)AVISH2@TAXES.GOV.IL0747616674
אילון אברהם קוריצקימנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת -שומה)AILONKO2@TAXES.GOV.IL0747613176
נטע רםמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת – תיאום מטה)NETARA2@TAXES.GOV.IL
תימרה לוי סטארימנהל/ת תחום (מערכות BI)TIMRALE@TAXES.GOV.IL
אלעד יוסף אנגלסמןשמאי/ת מחוזי/תELADEN@TAXES.GOV.IL0747614256
נורית קופלר הרושמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת-שומת מקרקעין)NURITKO@TAXES.GOV.IL0747614702
עמיר אבו רוקןממונה (מפקח/ת ראשי/ת-מטה שומה וביקורת)AMIRAB@TAXES.GOV.IL
ענבל פינגרהוטממונה (מפקח/ת ראשי/ת)INBALLA@TAXES.GOV.IL
שי שאול אלבזממונה (רכז/ת חולית שומה – מס הכנסה)SHAYEL@TAXES.GOV.IL
אמירה שוורץמנהל/ת תחום (מערכות BI)AMIRASC@TAXES.GOV.IL
עינב לאה יוסףמרכז/ת בכיר/ה (מתמחים והפצת ידע)EINAVYO2@TAXES.GOV.IL0747613240
ירון שדהממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)YARONSA@TAXES.GOV.IL0747614130
ורד אשכנזימנהל/ת תחום בכיר/ה (שומה – פיקוח ובקרה)VEREDSH2@TAXES.GOV.IL
עדי רקוברמנהל/ת תחום(מפקח/ת ארצי/ת-ביקורת ממוחשבתADIRA@TAXES.GOV.IL
נטלי תורג’מןמנהל/ת היחידה הארצית לשומה בהתכתבותNATALITU@TAXES.GOV.IL0747613211
מידד מבורך בן שטריתמנהל/ת תחום (שמאי/ת מחוזי)MEIDADBE@TAXES.GOV.IL0747614268
איתן אלבזמנהל/ת תחום(מפקח/ת ארצי/ת-ביקורת ממוחשבתEITANEL@TAXES.GOV.IL
שגית לקור-שערמנהל/ת אגף א’ (מיסוי מקרקעין)SAGITLE@TAXES.GOV.IL
אורנה ברשימרכז/ת בכיר/ה  (יועצי מס)ORNABA@TAXES.GOV.IL
יוני וולטומנהל/ת תחום(מפקח/ת ארצי/ת-ביקורת ממוחשבתYONIVO@TAXES.GOV.IL0747614730
פזית קלימןסמנכ”ל/ית בכיר/ה (שומה וביקורת)PAZITKL@TAXES.GOV.IL
תמר ברכהמנהל/ת תחום בכיר/ה(הוראות וקבילות פנקסיםTAMARBR@TAXES.GOV.IL
ורד שושנה בכרמנהל/ת תחום בכיר/ה(שומה – ניכויים מ”ה)VEREDBA@TAXES.GOV.IL
אפרת עמרםמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)EFRATAM2@TAXES.GOV.IL
יפה ואנונומרכז/ת בכיר/ה (תיאומי מס והחזרי מס- מטה)YAFITVA3@TAXES.GOV.IL0747616770
אפרת שרעבי-עטיהמנהל/ת תחום בכיר/ה (שומה-פיתוח וייעול תEFRATSH@TAXES.GOV.IL
סיגלית פרזמנהל/ת תחום (פרוייקטים – שומה בהתכתבות)SIGALPE@TAXES.GOV.IL
ליאת מרקובה בליטימנהל/ת תחום(מפקח/ת ארצי/ת-ביקורת ממוחשבתLIATMA@TAXES.GOV.IL
אליהו נאווימנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת – ניכויים)ELIYHONA@TAXES.GOV.IL
רוני סרי לוימנהל/ת אגף א’ (שומה – מס הכנסה)RONYSE@TAXES.GOV.IL026559301
רחלה אקוקהמנהל/ת תחום בכיר/ה (שומה-פרט)RACHELAK@TAXES.GOV.IL
אריאלה יעקבמנהל/ת תחום (שמאי/ת מחוזי/ת)ARIELAYA@TAXES.GOV.IL
אלי כהןמנהל/ת תחום בכיר/ה (מערכות BI)ELICO@TAXES.GOV.IL
מידד אודםמנהל תחום (שמאי מחוזי)MEIDADOD@TAXES.GOV.IL
אילן בוחניק גלבורדמנהל תחום (שמאי מחוזי)ILANGA@TAXES.GOV.IL
ענת גלזנרמנהל/ת תחום בכיר/ה (ביקורת ממוחשבת)ANATGL@TAXES.GOV.IL
עדית אלימלךמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת – שומה)EDITEL@TAXES.GOV.IL
אלון רינגולדמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)ALONRI2@TAXES.GOV.IL0747613206
לאורה רוקסאנה סיגמונדמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת – שומה)LIORALE@TAXES.GOV.IL0747612975
    
פבל לינדבורממונה (כינוסים) – הוצל”פPAVELLI@TAXES.GOV.IL
אלעד רזמרכז/ת בכיר/ה (מחסנים ומכרזים מעוקלים)ELADRA@TAXES.GOV.IL
ירון בן נעיםמנהל/ת היחידה הארצית(הוצל”פ-אכיפת הגביYARONBE2@TAXES.GOV.IL0747619064
אליהו כהןמנהל תחום (הוצל”פ – אכיפת הגביה)ELIYAHUCO@TAXES.GOV.IL
מתתיהו אזולאיממונה (הוצל”פ – אכיפת הגביה)MATIAZ@TAXES.GO.IL048630298
משה רייךמנהל/ת תחום (הוצל”פ – אכיפת הגביה)MOSHERA2@TAXES.GOV.IL086202402401
יוסף סקלסגן מנהל היחידה הארצית (הוצל”פ-אכיפת הגבYOSISA@TAXES.GOV.IL037633415
יניב חג’בימנהל/ת תחום (הוצל”פ – אכיפת הגביה)YANIVHA@TAXES.GOV.IL
עודד צבטאנימנהל תחום (מבצעים ארציים)ODEDSA@TAXES.GOV.IL
סנטו אלאלוףממונה (מבצעים ארציים – אכיפת הגביה)SANTOAL@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אדוארד פיידהמנהל תחום (שירות סניפי – מיסוי מקרקעין)EDUARDFA2@TAXES.GOV.IL
דורין דרעי גרסיהממונה (מערך שירות)DOREENDE@TAXES.GOV.IL0747613757
הדסה לקסמנהל/ת תחום (פנסיה לעצמאים והחזרי מס)HADASAGO@TAXES.GOV.IL025019236
שני דדוןממונה (פניות ציבור – שירות לקוחות)SHANIDA@TAXES.GOV.IL
דביר כהןממונה (מערך שירות)DVIRCO@TAXES.GOV.IL
מיכל גורןממונה (מערך שירות)MICHALCO2@TAXES.GOV.IL
מיכל שרוןמנהל/ת אגף א’ (מרכז שירות ארצי)MICHALSH3@TAXES.GOV.IL
שמואל איזרזרמנהל תחום (רשת איתורים)SHMULIKAZ@TAXES.GOV.IL
בטי קורנפלד פטמןמרכז/ת בכיר/ה (חוליה מרכזית – מטה)BETTYKO2@TAXES.GOV.IL
שלמה אוחיוןסמנכ”ל/ית בכיר/ה (שירות לקוחות)SHLOMOOC@TAXES.GOV.IL
ערן תשובהמנהל/ת תחום (מערך שירות מקצועי – מכס)ERANTS@TAXES.GOV.IL
דקלה חושןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)DIKLAHO@TAXES.GOV.IL0747603033
פאדי ג’ברמרכז/ת בכיר/ה (תפעול ורשת – ניכויים)FADIJA@TAXES.GOV.IL026592551
יעל שדה בן עמרממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)YAELSA@TAXES.GOV.IL
איציק רחמיםממונה (מערך שירות)ITZIKRA@TAXES.GOV.IL026545134
שירה ציונה בן גיגימנהל/ת תחום (מערך שירות קדמי)SHIRASH3@TAXES.GOV.IL
משה אלמליחמרכז/ת בכיר/ה (תפעול ורשת – רשת)MOSHEEL2@TAXES.GOV.IL0747613476
צילה טנהמנהל תחום (מפקח ארצי – ניכויים שירות לקוTZILATA@TAXES.GOV.IL
עודד יהושוע כרמיממונה (מערך שירות)ODEDCA@TAXES.GOV.IL026592874
אהוד בן-חמומנהל תחום בכיר (תפעול)EHUDBH@TAXES.GOV.IL0747616777
פרידה סטביסקיממונה (מערך שירות)FRIDAST@TAXES.GOV.IL0747617760
יניב דדוןממונה (מערך שירות)YANIVDA@TAXES.GOV.IL
אורן חוג’המנהל תחום (שירותים מקוונים)ORENHU2@TAXES.GOV.IL0747613038
יגאל ימינימנהל/ת תחום בכיר/ה (מענק עבודה)YIGALYE2@TAXES.GOV.IL0747613042
רונית כהןמנהל תחום (שירות סניפי – מס הכנסה)RONITCO3@TAXES.GOV.IL0747613043
אריאלה שחרמנהל/ת תחום (מערך שירות מקצועי)ARIELASH@TAXES.GOV.IL
דראר אבו בכרמנהל/ת תחום (מערך שירות קדמי)DORARAB@TAXES.GOV.IL
תמי דנה בן יהודהמנהל/ת תחום  (מערך שירות מקצועי)DANABE@MH.SHAAM.GOV.IL
רפאל מורמנהל/ת תחום בכיר/ה (מערך שירות קדמי ופרוRAFIMO@TAXES.GOV.IL
יאיר-יואל הריסמנהל/ת תחום  (מערך שירות מקצועי)YAIRHA@TAXES.GOV.IL0747617713
סמרה שרית פרסימנהל/ת אגף א’ (שירות סניפי)SARITPA2@TAXES.GOV.IL
יהודה מונסוניגומנהל תחום בכיר (טיפול בפניות לקוחות)YEHUDAMO@TAXES.GOV.IL
יוסי שמואלימנהל/ת תחום בכיר/ה (מערך שירות מקצועי)YOSISH@TAXES.GOV.IL0747617710
אני בוקורמנהל/ת תחום (מערך שירות מקצועי)ANIBO@TAXES.GOV.IL
רימה ברנר איסטרךמנהל/ת תחום(מפקח ארצי מחקר כלכלי סטטי’)RIMMABR@TAXES.GOV.IL0747614698
היא איובאנליסט/יתHAYAAI@TAXES.GOV.IL
אברהם כהןמנהל/ת תחום(מפקח/ת ארצי/ת – מחקר ענפי)AVICO2@TAXES.GOV.IL0747613242
אורלי בילואוסמנהל/ת תחום בכיר/ה(כלכלית)ORLYBI@TAXES.GOV.IL
אורי הרושמנהל/ת תחום(סגן מנהל מח’ כלכלית-מפקח ארצURIHA@TAXES.GOV.IL
מזל בנמומנהל/ת תחום(מפקח/ת ארצי/ת – תחשיבים)MAZALBE2@TAXES.GOV.IL
יעקב כהן מכבימנהל/ת תחום(מפקח/ת ארצי/ת – מחקר ענפי)YACOVCO@TAXES.GOV.IL0747614699
נאוה מרדכימנהל/ת תחום (כלכלן תחשיבים)NAVAMO@TAXES.GOV.IL
עופר כהןמנהל/ת תחום(מפקח ארצי מחקר כלכלי סטטי’)OFERCO3@TAXES.GOV.IL
שלמה פיליפמנהל/ת תחום בכיר/ה (עלויות חקיקה)SHLOMIPH@TAXES.GOV.IL
יפעת סולטנוביץמנהל/ת תחום (חקר ביצועים)YIFATSU@TAXES.GOV.IL
לילך מזרחימנהל/ת תחום (כלכלן תחשיבים)LILACHFR@TAXES.GOV.IL
ארנון דורמנהל/ת תחום(מפקח/ת ארצי/ת – מחקר ענפי)ARNONDO@TAXES.GOV.IL
רחל גדסימנהל/ת תחום(מפקח/ת ארצי/ת – עלויות חקיקהRACHELGA@TAXES.GOV.IL
מאיר ימינימנהל/ת תחום(מפקח/ת ארצי/ת -תכנון מדניות)MEIRYE@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
יולי יהל קומפורטראש צוות (ייעוץ משפטי- בלו)yulico@taxes.gov.il0747611206
יוליה אונגרמנהל/ת תחום (תכנון וכלכלה)yulia@taxes.gov.il0747611243
נטליה מירוניצ’במנהל/ת תחום בכיר (מחקר וסטטיסטיקה)NataliaMi@taxes.gov.il0747611242
אירינה גניןממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)IrinaGe@taxes.gov.il0747616963
אירינה פלקוביץ’מנהל/ת תחום (תכנון וכלכלה)IrinaFa@taxes.gov.il0747611241
ליאור ז’ינט אורנבךעוזר/ת – ליועץ המשפטיlioro1@taxes.gov.il0747611259
מורן גירפיממונה (פרויקטים בקח”ש)morange@taxes.gov.il0747619346
עידן יעקב אבגיממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)idaniv@taxes.gov.il0747611300
יוטל כהןעוזר/ת – ליועץ המשפטיyotalco@taxes.gov.il0747611190
תומר אזרזרמנהל/ת תחום (ביקורת חשבונות- מטה)tomeraz@taxes.gov.il0747611304
הדר אבינועםעוזר/ת -ייעוץ משפטיhadarav@taxes.gov.il0747611251
עידן צפניעוזר/ת -ייעוץ משפטיIdanZ3@taxes.gov.il0747611312
שירן תלמיעוזר/ת – ליועץ המשפטיSHIRAN_T@TAXES.GOV.IL0
דניאל מישל נתנאלמנהל/ת תחום בכיר (רשת ומאגרי מידע)danielne@taxes.gov.il0747611267
נעם רוזינקראש צוות- ייעוץ משפטיnoamru@taxes.gov.il0747611261
חן נוסבאום-מלכהמנהל/ת תחום (בקרה ותהליכי עבודה)ChenNu@taxes.gov.il0747618158
שני סלומוןראש צוות (ראש לשכת היועץ המשפטי)shanibu@taxes.gov.il0747611311
איילת מינסטר שרמנהל/ת תחום (תכנון וכלכלה)ayeletmi@taxes.gov.il0747611264
איתמר פרחימנהל/ת תחום (תכנון וכלכלה)itamarfa@taxes.gov.il0747611244
יהודה חביבמנהל/ת תחום בכיר (פיקוח ובקרה -גביה)YEHUDAHA3@taxes.gov.il0747611280
רונן שלום אזולאימנהל/ת תחום (מנהל שירות איזורי)RONENAZ@taxes.gov.il0747617790
רמי מזרחימנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת- כלכלה)RamiMi2@taxes.gov.il0747611253
חיה עדה חיוטממונה (פרויקטים בקח”ש)HayaCh@taxes.gov.il0747619514
מיכל אחיטובמנהל/ת תחום בכיר (תכנון וכלכלה)michalac2@taxes.gov.il0747611290
אמיר בר עוזמנהל/ת תחום בכיר(פיתוח ויעול תהליכי שומהAmirBa@taxes.gov.il026663872
עפר שרוןממונה בכיר/ה (מע”מ)OferSh3@taxes.gov.il0747611325
רבקה בלה פיינרממונה (ייעוץ משפטי)RIVKAHA2@taxes.gov.il036880482
חיים טמירמנהל/ת תחום בכיר (תכנון מע”מ)HAIMTA@taxes.gov.il0747611303
מרים מונסהממונה בכיר/ה (אכיפת הגביה- מע”מ)miriamMo2@taxes.gov.il0747611287
אליהו רוטמנהל/ת תחום (מקצועית – מע”מ)ELIRO2@taxes.gov.il0747611306
לאה צביממונה בכיר/ה (סיווג עוסקים,מלכ”ר,מוסדות)leatz@taxes.gov.il0747611285
אורי קלינריועץ/ת משפטי/ת לרשות המיסים בישראלUriKal@taxes.gov.il0747611332
עופר רז דרורסמנכ”ל/ית בכיר/ה (תכנון וכלכלה)oferdr@taxes.gov.il0747612892
אריק מרמיממונה (פרויקטים בקח”ש)arikmi@taxes.gov.il0747619585
שי אלהררמנהל/ת תחום (גביה- הגבלות ואכיפה קשה)ShaiEl@taxes.gov.il0747611282
אורטל ברוקממונה (פרויקטים בקח”ש)ORTALBR@taxes.gov.il0747619875
אורי זיסקינדמנהל/ת תחום (תכנון וכלכלה)UriZi@taxes.gov.il0747611258
מורן סטרולממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)moranst@taxes.gov.il0747619582
נועה עוזר ברגרראש צוות (ייעוץ משפטי- תביעות וערעורים)noabe@taxes.gov.il0747611312
רוית נעיםממונה בכיר/ה (בלו)ravitna@taxes.gov.il0747611322
מנחם הסהראש צוות- ייעוץ משפטיmenahemha@taxes.gov.il0747611459
רינת ראובןממונה (פרויקטים בקח”ש)rinatru@taxes.gov.il0747619298
משה חג’ג’מנהל/ת תחום בכיר (חדר בקרה)MosheHa@taxes.gov.il0747619295
יעקב אסייגמנהל/ת תחום בכיר (דיווח מקוון)KobiA2@taxes.gov.il0747611268
רויטל זאובררממונה (ייעוץ משפטי- פלילי)revitalza@taxes.gov.il0506245189
אהובה צישינסקימנהל/ת תחום (מקצועית – מע”מ)AahuvaBe@taxes.gov.il0747611295
שלמה תותחנימנהל/ת תחום בכיר (רפרנטורה ומבצעים)shlomoto2@taxes.gov.il0747611301
עינבל מיכל קורקוס פנחסממונה בכיר/ה (מכס וסחר חוץ)inbalko@taxes.gov.il0747611324
דינה-ערין שיבליממונה בכיר/ה (בינלאומי)dinash@taxes.gov.il0747611323
אפרת שונרי-זינגרסגן/ית בכיר/ה ליועמ”ש (מינהל ודיני עבודהEfratSh2@taxes.gov.il0747611326
אפרת שרעבימנהל/ת תחום (דלק והסדר הסולר)efratsh3@taxes.gov.il0747611214
יעל נוהסגן/ית בכיר/ה ליועץ/ת המשפטי/תyaelna@taxes.gov.il0747611327
מיכל גבאיממונה (אכיפה קשה – מע”מ)MichalGa@taxes.gov.il0747611286
גיא-בנימין גולדמןממונה בכיר/ה (חקיקה)guyg@taxes.gov.il0747611250
מנחם נפתלי כהןממונה (פרויקטים בקח”ש)MENACHEMCO@taxes.gov.il0747619516
צמרת )עדי( לוי-גרוסממונה (פרויקטים בקח”ש)ZameretLe@taxes.gov.il0747617949
יעקב אברםממונה בכיר/ה (תביעות וערעורים)yaakovav@taxes.gov.il026663921
נטע סבחסמנכ”ל/ית בכיר/ה (אכיפת הגביה)NETASA@taxes.gov.il0747611271
רחל דניאלמנהל/ת תחום (מידע וביקורת)racheld@taxes.gov.il0747611248
אלאון יחזקאל מןמנהל/ת אגף א’ גביה (מיסים עקיפים)elonm@taxes.gov.il0747611266
יערה אייזןראש צוות (ייעוץ משפטי- בינלאומי)YaaraAi@taxes.gov.il0747611260
יעל אריה הלדמןסגן/ית בכיר/ה ליועץ/ת המשפטי/ת (פלילי)yaelar@taxes.gov.il0747611328
יעקב בוזו בראוןמנהל/ת תחום בכיר (תכנון וכלכלה)yaakovbo2@taxes.gov.il0747611223
אילה רביבעוזר/ת – ליועץ המשפטיAyalaRa@taxes.gov.il
אלחנן נקרממונה (אכיפת הגביה- מע”מ)CHANANNA@taxes.gov.il0747611282
שי שמעון דותןמנהל/ת תחום בכיר (כלכלה – מע”מ)shaido@taxes.gov.il0747611254
יוסף נבוןממונה בכיר/ה (מפקח ארצי מע”מ וגביה)yosin@taxes.gov.il0747611281
יואל חלימימנהל/ת אגף בכיר/ה שומה וביקורת (מע”מ)YOELHA@taxes.gov.il0747611289
יאיר אשואלמנהל/ת תחום בכיר (אכיפת הגביה-מע”מ)yaira@taxes.gov.il0747611270
ליאת ברטה פיאה מוציקממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)LiatMo2@taxes.gov.il026545634
יפה כהןמנהל/ת תחום בכיר (פיקוח ובקרה)YAFACO@taxes.gov.il0747611310
אסתר מוטולהמנהל/ת תחום בכיר (תכנון ובקרה)ESTERMO@taxes.gov.il037633007
אריק רונן דהןעוזר/ת -ייעוץ משפטי (חקיקה)erickda@taxes.gov.il0747611181
דוד פיצחדזה פארמנהל/ת תחום בכיר (מקצועית מע”מ-רולינג ורdavidpe4@taxes.gov.il0747611297
דוד שילוןמנהל/ת אגף א’ (מקצועית – מע”מ)DavidSh5@taxes.gov.il0747611294
נהיד מכביסמנכ”ל/ית בכיר/ה (מע”מ)NahidMa2@taxes.gov.il0747611160
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
מוחמד פדילהעוזר/ת -ייעוץ משפטי (פירוקים)mohamad_fa@taxes.gov.il0
סיון מתנהממונה (הערכת סיכונים)sivanma2@taxes.gov.il0747612391
אנה ויטסממונה (הערכת סיכונים)annavi@taxes.gov.il0747612362
אור אל יצחקעוזר/ת ראשי/ת (פירוקים)ureliz@taxes.gov.il0747612444
טל גידו אדריעוזר/ת -ייעוץ משפטי (פירוקים)taled@taxes.gov.il0747611314
שלי בנימין בטאטעוזר ראשי (פירוקים)shelly_bi@taxes.gov.il0747612441
אורית רם דודממונה בכיר/ה (פירוקים וגביה מיוחדת)oritra2@taxes.gov.il0747612429
סיגל גרוסממונה (פרויקטים בקח”ש)SigalGr@taxes.gov.il0747612431
איילה ושדי אלדרעוזר/ת  ראשי/ת (פירוקים)ayalaal@taxes.gov.il0747612436
אבינועם מורחיממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)AVINOAMMO@taxes.gov.il086833386
מרדכי ברכהממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)MOTIBA@taxes.gov.il089788035
עינב מלכהממונה (הערכת סיכונים)einavma@taxes.gov.il0747612366
יפית לוזדהממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)yafitlu@taxes.gov.il086833337
ינאי רזממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)yanayraz@taxes.gov.il086833335
ניצה איש שלוםעוזר/ת ראשי/ת (פירוקים)nitzais@taxes.gov.il0747612434
אוריאל ניאזובממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)URIELNI3@taxes.gov.il086833369
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
רבקה יוענה גיסינגרראש צוות (ייעוץ משפטי- פלילי)rebeccagi@taxes.gov.il0747619607
אשר סילברעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)AsherSi@taxes.gov.il
טליה הניה הורדןעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)TaliaHo@taxes.gov.il089259800
מיכאל פינקלשטייןעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)MICHAELFE@taxes.gov.il0747619603
יסמין שאהיןעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)yasminsh2@taxes.gov.il0747619057
ליטל דרורעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)LitalDr@taxes.gov.il0747619941
אלנה גטקיןעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)elenaga@taxes.gov.il0747619653
דנה קלייןעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)DANAKL@TAXES.GOV.IL0747613106
עבדאלקאדר למבאשרעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)AbedAlqaderLa@taxes.gov.il0747619858
תאיר בן שושן דויטשעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)TairBe@taxes.gov.il0747619675
תומר מזרחיעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)TomerMi2@taxes.gov.il0747619931
שירן שירה באדיראש צוות (ייעוץ משפטי- פלילי)shiranba@taxes.gov.il0747619661
רחלי-לי דניאליעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)rachellida@taxes.gov.il0747619018
מורן דן צלקאעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)moranda2@taxes.gov.il0747617334
אירי אירמה ביטןעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)IriBi@taxes.gov.il035571668
עדי שוורץראש צוות (ייעוץ משפטי- פלילי)adibu@taxes.gov.il037633981
שגיא לחןעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)sagila@taxes.gov.il0506714346
גלית וקולקר קופלעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)GalitVa@taxes.gov.il
גל כהןעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)
אסתר איילת מלכאעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)
בן שמירעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)BenSh2@taxes.gov.il0547619266
דניאל גולדהמרעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)DENIELJO3@TAXES.DOV.IL9873
שהם שרעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)ShohamSh@taxes.gov.il
תומר סערעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)TomerSa@taxes.gov.il0747619676
גיא קנטרמןעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)GuyCa@taxes.gov.il0747619885
קלי לביאעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)KellyLa@taxes.gov.il0747619863
הגר ליבי פיינברג תובלעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)HagarFa@taxes.gov.il0747619652
אור הדאיהעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)OrHa2@taxes.gov.il0747619933
אביטל רוזןעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)AvitalRo@taxes.gov.il0747619343
אפרת )יפית( מויאל קיטייניקעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)EfratMo2@taxes.gov.il0747619655
הדס פרנקו מיניעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)hadasfr@taxes.gov.il037633234
עידן נתיבסגן/ית מנהל/ת לשכה אזורית (י.משפטי-פליליIdanNa@taxes.gov.il0
אתי שטינמץראש צוות (ייעוץ משפטי- פלילי)ettyst@taxes.gov.il037633972
אסתר ששוןממונה בכיר/ה (לשכה איזורית- ייעוץ משפטי)estersa@taxes.gov.il036369420
חיים וינרעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)HaimWi2@taxes.gov.il0747619937
עדילי מרים שמחה דגן סנדז’יבסקיעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)AdiliDa@taxes.gov.il0376333545
אסתר דויט יוסףעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)EstherDa@taxes.gov.il0747619604
שלומי שחרעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)shlomish3@taxes.gov.il0747619869
כנרת תבורממונה (ייעוץ משפטי)kineretta2@taxes.gov.il0747619529
ליאת קיקוב ברזיליממונה בכיר/ה (לשכה איזורית- ייעוץ משפטי)liatba2@taxes.gov.il037633989
נטלי קצביאןעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)natalika@taxes.gov.il0747619679
לירז דבוש צלרעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)LirazDa2@taxes.gov.il0747619882
עדי מזל מויאלעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)AdiMo@taxes.gov.il026752685
איתן לאמעיעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)
בלה פרנק דילרעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)BellaFr@taxes.gov.il0747619879
שגיא דימנטעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)SagiDi@taxes.gov.il0747619894
שרון פרגן רגבממונה בכיר/ה (לשכה אזורית- ייעוץ משפטי)SharonRe@taxes.gov.il0747619648
נילי תורג’מןעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)NiliTu@taxes.gov.il0747619851
ליתג שטיצקי רוזןעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)LitagSt@taxes.gov.il
עילית פאלוךממונה בכיר/ה (לשכה איזורית- ייעוץ משפטי)ilitpa@taxes.gov.il037633968
כרמל קדורממונה בכיר/ה (לשכה אזורית- ייעוץ משפטי)CarmelKa@taxes.gov.il0747619935
דפנה אור גילממונה בכיר/ה (לשכה איזורית- ייעוץ משפטי)dafnaor@taxes.gov.il0747619844
דוד שלועוזר/ת ראשי/ת (פלילי)DavidSh6@taxes.gov.il0747619650
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
ודים אבנשטייןמנהל תחום בכיר (מידע, שירות ומשאבים)VADIMEV@TAXES.GOV.IL
אלכסנדר גרשמרכז/ת בכיר/ה (מידע שירות ומשאבים)ALEXANDERGE@TAXES.GOV.IL
דיאנה מבל דמבמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)DIANADE@TAXES.GOV.IL
אברהם גולהמרכז/ת בכיר/ה (תיאומי מס והחזרי מס)AVIGO@TAXES.GOV.IL
פאתן מסאלחהממונה (רכז/ת חוליה תיאומי מס והחזרי מס)FATENMA@TAXES.GOV.IL
דניאל כליפהמנהל/ת תחום (מידע, שירות ומשאבים)DANIELKA@TAXES.GOV.IL
ירוחם כהןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)YEROCHAMCO@TAXES.GOV.IL
אמציה בשארימרכז/ת בכיר/ה (מידע שירות ומשאבים)AMATZIABA@TAXES.GOV.IL
שושנה שלאלממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)SHOSHANASH@TAXES.GOV.IL
יגאל לוימרכז בכיר (תיאומי מס והחזרי מס)EGALLE@TAXES.GOV.IL
אורן סעדמרכז/ת בכיר/ה (תיאומי מס והחזרי מס)ORENSA@TAXES.GOV.IL
אסנת טרכטנברגממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)OSNATTR2@TAXES.GOV.IL
אברהם לויממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)AVILE3@TAXES.GOV.IL
יפה דמרימרכז/ת בכיר/ה (תיאומי מס והחזרי מס)YAFADI@TAXES.GOV.IL
חיים מלאכימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)HAIMMA@TAXES.GOV.IL
רהב )טל( בן ציוןמנהל/ת תחום רכז/ת בכיר/ה תאומי והחזרי מסRAHAVBE@TAXES.GOV.IL
עופרה גורןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)OFRAGO@TAXES.GOV.IL
שרה אריאלימרכז/ת בכיר/ה (מידע, שירות ומשאבים)SARITAR@TAXES.GOV.IL
דרור ותארימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)DRORVA@TAXES.GOV.IL
שלמה אנידזרמרכז/ת בכיר/ה (מידע שירות ומשאבים)SHLOMIAN@TAXES.GOV.IL
לאה סמואלמרכז/ת בכיר/ה (תיאומי מס והחזרי מס)LEASA@TAXES.GOV.IL
אורנה רבינוביץמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)ORNARA@TAXES.GOV.IL

יחידות מטה/הנהלה ויחידות ארציות מטה מינהלי מס הכנסה ומסמ״ק

שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
זהבית גרינולדמנהל/ת תחום בכיר/ה (תוכניות עבודה)ZEHAVITGR2@TAXES.GOV.IL
אריאלה שירה סולומוןמנהל/ת תחום בכיר/ה (דוברות ותקשורת)ARIELLASO@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אביחי שמאימנהל תחום  בכיר בקורת פנים (שרות לקוחות,AVIHAISH@TAXES.GOV.IL0747613024
אברהם יחזקאלמנהל תחום בכיר ביקורת פנים (חקירות ומודיAVIYE@TAXES.GOV.IL
אביגיל פינטוהמבקר/ת הפנימי/תAVIGAILPI@TAXES.GOV.IL
דוד ג’דהמנהל תחום בכיר ביקורת פנים (שומה, ניכוייDAVIDJE@TAXES.GOV.IL
אילנית קמחיןמנהל תחום בכיר ביקורת פנים (מינהל וטוהרILANITKA2@TAXES.GOV.IL0747613009
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אלנה גרבויסמנהל/ת תחום בכיר/ה (יישומים)ELENAGR@TAXES.GOV.IL0747613200
אוריאל כהן בלוךמוסמך/ת בכיר/ה (טכנולוגיות הגנת הסייבר)OURIEL@TAXES.GOV.IL0747611121
טירי יוסף קיבשמנהל/ת אגף בכיר/ה(טכנו’ דיגיטליות ומידע)TIRIQU@TAXES.GOV.IL
עוזיאל בלשאימנהל/ת אגף א’ (משאבי אנוש)UZIBA@TAXES.GOV.IL
יניב לגריסיסגן ר’ אגף בכיר בטחוןYANIVLE@TAXES.GOV.IL
רם קוישמנהל/ת תחום בכיר/ה (הדרכה)RAMKE@TAXES.GOV.IL0747613115
לוק אביזראטמנהל/ת תחום בכיר/ה (טכנולוגיות ופיתוח)LUCAO@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
רפאל חסוןמנהל/ת תחום בכיר/ה (הוצאות ותשלומים)RAFIHA@TAXES.GOV.IL0747613330
פנינה כהןמנהל/ת אגף א’ (משכורת)PNINACO3@TAXES.GOV.IL
משה ביבימנהל/ת תחום בכיר/ה (רכש ופיקוח תקציבי)MOSHEBI3@TAXES.GOV.IL0747613307
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
ג’ני גוליןמנהל אגף א’ (רכש, נכסים ולוגיסטיקה)JENNIEGO@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אליסה שרה סודרימנהל/ת תחום בכיר (חשבונאות)AlisaSu@taxes.gov.il0747611379
שולמית כהןמנהל/ת תחום בכיר (הכנסות וגבייה)shulac@taxes.gov.il0747611380
אורי מאירמנהל/ת אגף א’ (משאבי אנוש)UriMe@taxes.gov.il0747611340
ירון נדבמנהל/ת תחום בכיר (או”ש ותגמול תמרוץ)yaronna@taxes.gov.il0747611155
ארנון דודימנהל/ת תחום בכיר (טכנולוגיות ופיתוח)arnon@taxes.gov.il0747611120
הראל כהןמנהל/ת תחום בכיר (דיגיטל וניו מדיה)HarelCo@taxes.gov.il0747611418
עידית זרחיהמנהל/ת אגף בכיר (דוברות, תקשורת והסברה)doveret@taxes.gov.il0747611236
מיכל עמיתמנהל/ת תחום בכיר (איכות ומצויינות)AMITMI@taxes.gov.il0747619131
אהרן אליסף חסדאימנהל/ת תחום בכיר (פיתוח הון אנושי)aharonel3@taxes.gov.il0747613169
שי אסרףמנהל/ת אגף א’ (רכש, נכסים ולוגיסטיקה)shaia2@taxes.gov.il0747611360
שירלי אביביסמנכ”ל/ית בכיר/ה ניהול סיכונים,תכנון,תקצshirlyav@taxes.gov.il0747613233
אוהד משה יפהמנהל/ת תחום בכיר (יישומים)ohadya@taxes.gov.il0747611129
אסתר מורליסמנכ”ל/ית בכיר/ה (ניהול ההון האנושי)ETTIE@TAXES.GOV.IL
צביה עמיאלמנהל תחום בכיר ביקורת פנים(מיסים עקיפים)tzviaam@taxes.gov.il0747611265
נועה לויטה מורןמנהל/ת אגף א’ (למידה ארגונית)NoaLe2@taxes.gov.il0747613122
איתן תבריזי לוימנהל/ת אגף א’ (משכורת)eytant@taxes.gov.il0747611400
ליונל אלי ארי עמרמנהל/ת אגף בכיר/ה (טכנו’ דיגיטליות ומידעLionelAm@taxes.gov.il0747611127
אלעד גולדברגסמנכ”ל/ית בכיר/ה (רכש, נכסים ולוגיסטיקה)ELADGO@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אווגצ’ו תזזומנהל/ת אגף א’ (הגנת הסייבר)igaltz@taxes.gov.il086833309
נעם חדשימנהל/ת אגף א’ חירום, ביטחון, מידע וסייברnoam_ha@taxes.gov.il0747612404
זיו בוטבולסגן/ית מנהל/ת אגף בכיר (בטחון)zivbo@taxes.gov.il086833311

חקירות מס הכנסה

שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
טטאינה סקלנקואנליסט/ית (צ’יינגים)TATIANASK@TAXES.GOV.IL0747613059
גבריאל ישיאנליסט/ית צ’יינג’יםGAVRIELYI@TAXES.GOV.IL
אמוץ רז שגבמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת – מטה חקירות)AMOTSSE@TAXES.GOV.IL0747613174
נירעם נסים זנומנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת-חקירות במטה)NIRGI@MH.SHAAM.GOV.IL
משה מזרחימנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת-חקירות במטה)MOSHEMI@MH.SHAAM.GOV.IL
יוסף חןמנהל תחום (מבצעים וחקירות)YOSIHU2@TAXES.GOV.IL
אמיר אלחנתיממונה (מפקח/ת ראשי/ת – חקירות)AMIREL@TAXES.GOV.IL0747616793
רחל מונסונגוממונה (חקירות במטה)RAHELMO@TAXES.GOV.IL025416681
צבי ליבוביץממונה (מפקח/ת ראשי/ת – חקירות)ZVIKALE2@TAXES.GOV.IL
דוד הנססגן מנהל אגף בכיר (מודיעין – ארצי)DUDUHA@TAXES.GOV.IL
מירי יולזרימנהל/ת תחום(רכז/ת חולית מודיעין וחק’ מטהMIRIYO@TAXES.GOV.IL
דרור בר דייןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – חקירות)DRORBA2@TAXES.GOV.IL
ויצמן פרנסהמנהל תחום (רכז חולית מודיעין וחקירות מטהWAIZMANPA@MH.SHAAM.GOV.IL
עמית ג’קי ציטיאטימנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת – מטה חקירות)AMITZI@TAXES.GOV.IL
חיים גרשוןמנהל/ת תחום (הלבנת הון וחילוט)HAIMGE@TAXES.GOV.IL
נטע סגיר גמליאלמנהל/ת תחום (הלבנת הון וחילוט)NETAGA2@TAXES.GOV.IL
יעל חייםמנהל/ת תחום בכיר/ה חק’ ומודיעין פיתוח ויYAELHA3@TAXES.GOV.IL
ניר מקלרמנהל/ת אגף א’ (חקירות)NIRMA2@TAXES.GOV.IL
אסתר בן חמומנהל/ת תחום (נותני שירותים פיננסיים)ETIHO@TAXES.GOV.IL
רחל זנדמנהל/ת תחום(רכז/ת חולית מודיעין וחק’ מטהRACHELZA@TAXES.GOV.IL
מנחם ישראל גנץמנהל/ת תחום (מוקד מודיעיני משולב)ISRAELGA@TAXES.GOV.IL
יאיר גרונרממונה (מפקח/ת ראשי/ת – חקירות)YAIRGR@TAXES.GOV.IL
שרון ברגרמנהל תחום בכיר (מודיעין וחקירות)SHARONBE2@TAXES.GOV.IL0747614908
טלי יצחקיממונה (מפקח/ת ראשי/ת – חקירות)TALYIZ@TAXES.GOV.IL
יצחק קוסטוממונה (מפקח/ת ראשי/ת – חקירות)IZAKKO@TAXES.GOV.IL
גיל גבעמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת – מטה חקירות)GILGE@TAXES.GOV.IL
מיריי בר זיוממונה (מפקח/ת ראשי/ת – חקירות)MIRAYBA@TAXES.GOV.IL
אורנה דניאלמנהל/ת תחום(רכז/ת חולית מודיעין וחק’ מטהORNADA@TAXES.GOV.IL0747614829
אלעזר חיימובמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת-חקירות במטה)ELIHA2@TAXES.GOV.IL0747613162
ציפורה בן עמימנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת-חקירות במטה)TSIPORABE@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
סמדר ביןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)SMADARBI@TAXES.GOV.IL0747615012
עופר יואל שדהמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)OFERSA@TAXES.GOV.IL0747614974
זהבה בקרמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)ZEHAVABA@TAXES.GOV.IL0747614975
אילן נסיםפקיד/ת שומה חקירות (חיפה)ILANNI@TAXES.GOV.IL0747614971
איתן ישראל שפיראמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)EITANSH2@TAXES.GOV.IL0747615003
איתי משה שוהםמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)ITAYSH2@TAXES.GOV.IL0747614990
גולן מרדכיסגן/נית פקיד/ת שומה (חקירות)GOLANMO@TAXES.GOV.IL0747614972
ערן באוברגמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)ERANBA@TAXES.GOV.IL0747614993
עמית קרןממונה (רכז/ת חוליית חקירות)AMITKE@TAXES.GOV.IL0747615000
אליזבת בן חמוממונה (מינהל וחקירות)ELIZABETHBE@TAXES.GOV.IL0747614967
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
יחיאל אליעזר ארדמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)YECHIELAR@TAXES.GOV.IL0747613421
דניאל דבשמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)DANIDV@TAXES.GOV.IL0747613463
אברהם כהןמנהל תחום (רכז בכיר מודיעין וחקירות)AVICO@TAXES.GOV.IL0747613411
אריה נחמניפקיד/ת שומה חקירות (ירושלים)ARIENA@TAXES.GOV.IL0747613439
שלמה מועלםמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)SHLOMOMO@TAXES.GOV.IL0747613453
יניב שמואל שטריתסגן/נית פקיד/ת שומה (חקירות)YANIVSH@TAXES.GOV.IL0747613438
חיים נמדרמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)HAIMNA@TAXES.GOV.IL0747613434
נתנאל יוסףמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)YOSEFNE@TAXES.GOV.IL0747613435
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אברהם אביסרורמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)AVIAV2@TAXES.GOV.IL
אברהם ניסןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)AVINI@TAXES.GOV.IL
תומר אופירממונה (רכז/ת חוליית חקירות)TOMEROF@TAXES.GOV.IL
שלמה אסתרוגופקיד/ת שומה חקירות (מרכז)SLOMOAS@TAXES.GOV.IL
שי מיכאל כהןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)SHAYCO@TAXES.GOV.IL0747615516
אבנר כהןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)AVNERCO@TAXES.GOV.IL
שחר דמתימנהל תחום (רכז בכיר מודיעין וחקירות)SHACHARDA@TAXES.GOV.IL
דוד ברזיןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)DAVIDBR@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אברהם אוחיוןסגן/נית פקיד/ת שומה (חקירות)AVRAHAMOH@TAXES.GOV.IL
ורד עמוסמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)VEREDAM2@TAXES.GOV.IL
אלדד קפחמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)ELDADKA@TAXES.GOV.IL
ששון כהןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)SASONCO@TAXES.GOV.IL
רינה דנינוממונה (מינהל וחקירות)RINADA@TAXES.GOV.IL0747614895
רונן רצוןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)RONENRA@TAXES.GOV.IL
ראובן סולומוןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)REUVENSO@TAXES.GOV.IL
אירית קרןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)IRITKE@TAXES.GOV.IL037633945
בנימין ברלבמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – חקירות)BINYAMINBA@TAXES.GOV.IL
חגית סבירסקיפקיד/ת שומה חקירות (תל אביב)HAGITBE@TAXES.GOV.IL0747614118

חקירות מע״מ

שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
דניאל צדיקמנהל/ת תחום (תפיסות)danielza@taxes.gov.il0747611443
יואל ניטשממונה  בכיר/ה (מבצעים)yoelni@taxes.gov.il0747611442
מישל ביטוןמנהל/ת תחום (חקירות בינלאומי)MichelBi@taxes.gov.il0747611452
אילן יוסףממונה בכיר/ה (מדור חקירות)ilanyo2@taxes.gov.il0747611455
גליה סטי-בר עוזמנהל/ת תחום בכיר (הלבנת הון- חקירות)GALiBA@taxes.GOV.IL074611439
אבנר נחמנימנהל/ת תחום בכיר (חקירות)avnerna@taxes.gov.il0747611451
צבי קסמןמנהל/ת אגף א’ (חקירות ומודיעין)tzviKa@taxes.gov.il0747611449
נסים גוזלןממונה בכיר/ה (עיבוד והכוונת מודיעין)NisimGo@taxes.gov.il0747611440
אילן אבנרימנהל תחום בכיר (הונאות מחשב)IlanAv@taxes.gov.il035120813
אשר מזרחימנהל/ת תחום בכיר (מודיעין)ashermi@taxes.gov.il0747611447
אריה לייבו חןמנהל/ת תחום בכיר (מוקד מודיעיני משולב)aryech@taxes.gov.il0747612197
משה קצבורגמנהל/ת תחום (מניעה וסיכול פיקטיביות)MOSHEKA2@taxes.gov.il0747611441
פנינה שלומימרכז/ת בכיר/ה (בקרת תפיסות אזורי)PNINASH@taxes.gov.il0747618067
אהוד יוסףממונה בכיר/ה (מוקד מודיעיני משולב)EHUDYO@taxes.gov.il
מרסלה מירב בן ראובןממונה (מפקח ארצי) רשב”גmeravb@taxes.gov.il0747611446
דוד אסף רבידממונה בכיר/ה (מודיעין)AsafRa@taxes.gov.il037754408
סימה זנומרכז/ת בכיר/ה (מודיעין)sisiz@taxes.gov.il0747611193
דורון יחיאל עוזריממונה חקירות בכיר/ה (הונאות מחשב)doron.ozeri@cybercrimeid.net
יורם סעדהממונה חקירות בכיר/ה (הונאות מחשב)yoramsa2@Taxes.gov.il
סמדר דורימרכז/ת בכיר/ה (בקרת תפיסות אזורי)SMADARDO@taxes.gov.il0747617995
דינה רזמרכז/ת בכיר/ה (בקרת תפיסות אזורי)DINARA@taxes.gov.il0747619294
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
ברוך יצחקובממונה (חוליית בקח”ש-חקירות פשיעה חמורה)baruchyz@taxes.gov.il0747619192
רגב אפוטהמנהל תחום בכיר (שומה וביקורת -פשיעה חמורregevaf@taxes.gov.il0747619202
צפורה אלבזממונה בכיר/ה (בקח”ש- חקירות פשיעה חמורה)Zipiel@taxes.gov.il0747619193
גבריאל גראםממונה (חוליית בקח”ש- חקירות פשיעה חמורה)GabrielGa@taxes.gov.il0507891081
בני חייםמנהל/ת תחום (מודיעין)benh@taxes.gov.il048354912
יובל בן ארדיטיממונה בכיר/ה (בקח”ש- חקירות פשיעה חמורה)yuvalar@taxes.gov.il0747419197
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
מנשה חדדממונה בכיר/ה (מדור חקירות)MENASHEHA@taxes.gov.il0506245078
דוד דייןסגן/ית ממונה אזורי – חקירותDAVIDDA2@taxes.gov.il0747618009
שלמה אריה רוזןממונה בכיר/ה (מדור חקירות)shlomoro@taxes.gov.il086293579
נאור בוקובזהממונה בכיר/ה(מדור חקירות-דוח גילוי עבירהNAORBA@taxes.gov.il0747618019
אבייתר כהןממונה בכיר/ה(מדור חקירות-חילוט ופשיעה חמEVYATARCO@taxes.gov.il086293307
אשר כהןממונה בכיר (מדור חקירות)ASHERCO@taxes.gov.il0506246176
רונן זריהןממונה בכיר/ה (מדור חקירות)RonenZr@taxes.gov.il0507023651
אילה ביטוןמנהל חקירות אזורי (באר שבע)AYALABI@taxes.gov.il0747618007
משה דדוןממונה בכיר/ה (מדור חקירות)mosheda@taxes.gov.il0747618028
אריק כהןמנהל/ת תחום (מודיעין)ARIKCO@taxes.gov.il086293382
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
מיכאל הלויממונה בכיר/ה (מדור חקירות)MICHAELHA@taxes.gov.il0747619162
יובל מנלהממונה בכיר/ה (מדור חקירות)YUVALME@taxes.gov.il0747619168
אריה שורץסגן/ית מנהל/ת חקירות (חיפה)ARYESH@taxes.gov.il0747619163
אורי ליאתיםמנהל/ת תחום (מודיעין)URILI@taxes.gov.il0747619148
יוסף אורןממונה בכיר/ה (מדור חקירות)YOSEFOR@taxes.gov.il0747619158
אודי אשממונה בכיר/ה(מדור חקירות-דוח גילוי עבירהODIAS@taxes.gov.il0747619181
ישראל שרגאממונה בכיר/ה (מדור חקירות)ISRAELSH@taxes.gov.il0747619143
אפי פירסטממונה בכיר/ה (מדור חקירות)EFIFI@taxes.gov.il0747619176
עודד גולןממונה בכיר/ה (מדור חקירות)ODEDGO@taxes.gov.il0747619153
מרסל לימור אלבכורמרכז/ת בכיר/ה (תפיסות)LIMOREL@taxes.gov.il0747619160
רונן הרשקוביץממונה בכיר/ה(מדור חקירות-חילוט ופשיעה חמRonenHe@taxes.gov.il0747619165
אלון פלדמנהל/ת חקירות אזורי/ת (חיפה)AlonPe@taxes.gov.il0747619141
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
בנימין חי שזוממונה בכיר/ה (מדור חקירות)BENISH@taxes.gov.il026664133
ענת חוג’הממונה בכיר/ה (מדור חקירות)Anathu@taxes.gov.il026664155
עופר סופרימנהל/ת חקירות אזורי/ת (ירושלים)OFERSO@taxes.gov.il8007
עופר עוזרימנהל/ת תחום (מודיעין)OFEROZ@taxes.gov.il026664164
עפר ארבליסגן/ית מנהל/ת חקירות אזוריOFERAR@taxes.gov.il026664148
אברהם אבלסממונה בכיר/ה (מדור חקירות)AviAb@taxes.gov.il026664171
אבישי אליהוממונה בכיר/ה מדור חקירות(חילוט ופשיעה חמAvishayEl@taxes.gov.il0747617889
ליטל לוימרכז/ת בכיר/ה (משאבי אנוש יחידתי)litalle@taxes.gov.il0747612243
אורן אלחנןממונה בכיר/ה (מדור חקירות)ORENEL@taxes.gov.il026664122
איל אלמקיאסממונה בכיר/ה (מדור חקירות)EYALEL@taxes.gov.il0747617908
יעל שוקרוןממונה בכיר/ה(מדור חקירות-דוח גילוי עבירהYAELSH4@taxes.gov.il0747617888
גד בהלולממונה בכיר/ה (מדור חקירות)GADIBA@taxes.gov.il0747617885
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
יצחק בר-שיממונה בכיר/ה(מדור חקירות-חילוט ופשיעה חמItzikBa@taxes.gov.il0747619225
רונן בן משהממונה בכיר/ה (מדור חקירות)RONENBE@taxes.gov.il0747619264
יוסף דנינוממונה בכיר/ה (מדור חקירות)YOSEFDA@taxes.gov.il039537464
אייל בר עםממונה בכיר/ה(מדור חקירות-דוח גילוי עבירהEYALBA@taxes.gov.il039537457
שלמה אריק סויסהממונה בכיר/ה (מדור חקירות)ARIKSW@taxes.gov.il039537414
יאיר נחמניסגן/ית מנהל/ת חקירות (אזורי-ת”א המרכז)YAIRNA@taxes.gov.il039537403
דני יחזקאלמנהל/ת תחום (מודיעין)DANIYE@taxes.gov.il039537407
ג’ורג’ יורם גלאיממונה בכיר/ה (מדור חקירות)YORAMGA@taxes.gov.il039537442
עמיקם ארזמנהל/ת חקירות אזורי/ת (ת”א והמרכז)EREZAM2@taxes.gov.il0747619254
אורי הנסבממונה (מדור חקירות)OriHe@taxes.gov.il039537441
אהרן רן רמזממונה (מדור חקירות)RanRe@taxes.gov.il0747619239
מרדכי טולדוממונה בכיר/ה (מדור חקירות)MOTITO@taxes.gov.il039537429
גלעד ברזניממונה בכיר/ה (מדור חקירות)GiladBa@taxes.gov.il0741619221
פרידה שוורץמרכז/ת בכיר/ה (משאבי אנוש יחידתי)Shvartzfr@taxes.gov.il0747619257
יוסי )יוסף( אשכנזיממונה בכיר/ה (מדור חקירות)YOSIAS@taxes.gov.il039537443
לימור סלמןמרכז/ת בכיר/ה (תפיסות)LIMORSA@taxes.gov.il0747619253
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
צבי שמשמרכז/ת בכיר/ה (מודיעין)tzvikash@taxes.gov.il0747612235

מסמ״ק

שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אביגיל שמי יוסףממונה (רכז/ת חוליית שומת מקרקעין)AVIGAILSH@TAXES.GOV.IL0747614242
רותי הורביץמרכז בכיר (מודיעין) – מיסוי מקרקעיןRUTIHO@TAXES.GOV.IL0747614241
יעל עינימנהל/ת מיסוי מקרקעין (באר -שבע)YAELEY@TAXES.GOV.IL0747614274
יעל הימןממונה (מינהל ומשאבי אנוש)YAELHA2@TAXES.GOV.IL0747614263
שמחה פינטוממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)SIMHAPI@TAXES.GOV.IL0747614261
מלכה אבן עזראמרכז/ת בכיר/ה (חולית שומה מרכזית-מסמ”ק)MALKAEV@TAXES.GOV.IL0747614252
תמר גניםממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)TAMIGA@TAXES.GOV.IL0747614270
יוסי אזרזרמנהל תחום (גובה ראשי)YOSSIAZ@TAXES.GOV.IL0747614250
יהונתן שרעביממונה (רכז/ת חוליית שומת מקרקעין)YONATANSH@TAXES.GOV.IL0747614269
לילך לידי בן חייםסגנ/ית מנהל תחום (סגנ/ית גובה ראשי/ת)LILACHBE2@TAXES.GOV.IL0747614246
יעל לביא אוליאלמנהל תחום (רכז בכיר)YAELLA@TAXES.GOV.IL0747614260
אורית בר-אורמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)ORITBA@TAXES.GOV.IL0747614254
סיגל סיגלית חי גבאיסגן מנהל מיסוי מקרקעין (באר שבע)SIGALHA@TAXES.GOV.IL0747614272
מרים ביטוןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)MIRIBI2@TAXES.GOV.IL0747614251
יהודית מזוזממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)YEHUDITMA2@TAXES.GOV.IL0747614258
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
עומרי מזרחיממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)OMRIMI@TAXES.GOV.IL0747613968
חן אלונימרכז/ת בכיר/ה (חולית שומה מרכזית-מסמ”ק)HENBA@TAXES.GOV.IL0747613914
רמי מקלדהסגן מנהל מיסוי מקרקעין (חדרה)RAMIMA@TAXES.GOV.IL0747613988
ברק אנגלמנהל תחום (גובה ראשי)BARAKAN@TAXES.GOV.IL0747613987
יעקב אלון סולומוןממונה (מינהל ומשאבי אנוש)ALONYA@TAXES.GOV.IL0747613960
אלונית ציונה גויטעמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)ALONITGU@TAXES.GOV.IL0747613970
מאיר יוסףמרכז בכיר (מודיעין) – מיסוי מקרקעיןMEIRYO@TAXES.GOV.IL0747613983
דרור ימיניממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)DRORYE@TAXES.GOV.IL0747613969
שני מאירי קראוסממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)SHANIME2@TAXES.GOV.IL0747613985
יניב כהןמנהל/ת מיסוי מקרקעין (חדרה)YANIVCO@TAXES.GOV.IL
אילנה איליאגוייבממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)ILANAEL@TAXES.GOV.IL0747613978
דיקלה טובימנהל תחום (שמאי מחוזי)DIKLABI@TAXES.GOV.IL0747613971
מאור צורמנהל תחום (רכז בכיר)TZURMA@TAXES.GOV.IL0747613972
אפרת סוזנה גורפינקלמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)EFRATGO@TAXES.GOV.IL0747613980
צילה גבאיממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)TZILAGA@TAXES.GOV.IL0747613965
זהבה אלמז ליבסיסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)ZEHAVALI@TAXES.GOV.IL0747613984
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
ז’אנה יהודהמנהל/ת תחום (קרן פיצויים)YEHUDAJA@TAXES.GOV.IL0747615222
לי חן דידימרכז/ת בכיר/ה (חולית שומה מרכזית-מסמ”ק)LIHENBE@TAXES.GOV.IL0747615219
נעמאת חמרהמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה-שומת מקרקעין)NEAMATHA@TAXES.GOV.IL0747615243
ליאור קרויטורוממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)LIORKR@TAXES.GOV.IL0747615227
תמר סעדהמנהל/ת מיסוי מקרקעין (חיפה)TAMARSE@TAXES.GOV.IL0747615202
רוני ברקמנהל תחום (שמאי מחוזי)RONIBA@TAXES.GOV.IL0747615233
טל גולדשטייןממונה (רכז חוליה שומת מקרקעין)TALGO@TAXES.GOV.IL0747615236
רומי סערממונה (מינהל ומשאבי אנוש)ROMISA@TAXES.GOV.IL0747615201
ז’וריאל טולדנוסגן מנהל מיסוי מקרקעין (חיפה)JORYALTO@TAXES.GOV.IL
מירב סודית טלביממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)MERAVTA@TAXES.GOV.IL0747615230
אילנה לינדממונה (רכז חוליה שומת מקרקעין)ELANALI@TAXES.GOV.IL0747615240
ג’מאל טריףממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)GAMALTA@TAXES.GOV.IL0747615229
לימור לויממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)LIMORLE@TAXES.GOV.IL0747615244
חנה מאירסוןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)HANIME@TAXES.GOV.IL0747615245
יוסף בנטלממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)YOSSIBE@TAXES.GOV.IL0747615237
דוד פלדממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)PELEDDV@TAXES.GOV.IL0747615231
יוסף כהןמנהל תחום (גובה ראשי)YOSEFCO@TAXES.GOV.IL0747615206
יואב דיסטלפלדמנהל תחום (רכז בכיר)YOAVDI@TAXES.GOV.IL0747615239
רפאל ביטסמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה-שומת מקרקעין)RAFIBI@TAXES.GOV.IL0747615242
צביקה נחוםסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)TZVINA@TAXES.GOV.IL0747615208
אילן טלהמרכז בכיר (מודיעין) – מיסוי מקרקעיןILANTA@TAXES.GOV.IL0747615221
רוברטה קפילוטוממונה (מפק/ח ראשי/ת – מיסוי מקרקעין)ROBERTAHA@TAXES.GOV.IL0747615232
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
דורית חביבממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)DORITHA@TAXES.GOV.IL
אילנה חי בן עמיממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)ILANAHA2@TAXES.GOV.IL
מורן זוהריממונה (מפקח ראשי – מסוי מקרקעין)MORANZO@TAXES.GOV.IL
עטא סעדממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)ATASAADSA@TAXES.GOV.IL0747616702
ליאת ארישמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה – שומת מ”ה)LIATAZ@TAXES.GOV.IL
אהוד דוד עוקבימנהל תחום (רכז בכיר)EHUDOK@TAXES.GOV.IL
אסי אדרעיממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)ASIED@TAXES.GOV.IL
אסתר זיו זבורוףסגן מנהל מיסוי מקרקעיןETIZI@TAXES.GOV.IL0747615199
גליה אלגרה משהסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)GALIAMO@TAXES.GOV.IL
אמל שנאןמרכז בכיר (מודיעין) – מיסוי מקרקעיןAMALSH@TAXES.GOV.IL0747616101
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
פולינה חליפרממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)POLINAHA@TAXES.GOV.IL0747613774
יהונתן חיים צורמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה- שומת מקרקעין)YEHONATANZO@TAXES.GOV.IL0747617870
שמואל דודממונה (רכז/ת חוליית שומת מקרקעין)SHMUELDA@TAXES.GOV.IL0747613749
אמיר רבינוביץמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)AMIRRA@TAXES.GOV.IL0747613785
הראל משה בן גיאסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)HARELBE@TAXES.GOV.IL0747613750
נעמה נעמי שהבזימנהל תחום (שמאי מחוזי)NEAMASH@TAXES.GOV.IL0747615196
יצחק מרדכיממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)ITZIKMO2@TAXES.GOV.IL0747613773
אברהם עידומרכז בכיר (מודיעין) – מיסוי מקרקעיןIDOAV@TAXES.GOV.IL0747613779
אסתר סימוןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)ETISI2@TAXES.GOV.IL0747613777
מיכל נפשמנהל תחום (רכז בכיר)MICHALNE@TAXES.GOV.IL0747613775
יוסף אברהםסגנ/ית מנהל/ת (מיסוי מקרקעין – ירושלים)YOSIAV@TAXES.GOV.IL0747613743
אלישבע לורברבויםממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)ELI7LO@TAXES.GOV.IL0747613889
צבי בן-צביממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)TZVIBE@TAXES.GOV.IL0747613751
מאיר אסוליןמנהל/ת מיסוי מקרקעין (ירושלים)MEIRAS2@TAXES.GOV.IL0747613746
רבקה ריקי דגןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה-שומת מקרקעין)RIKIDA@TAXES.GOV.IL0747613756
אורלי אטיאסמנהל/ת תחום (קרן פיצויים)ORLYAT@TAXES.GOV.IL0747613745
חנה אביחציראסגנ/ית מנהל תחום בכיר/ה (משכורת)HANYAB@TAXES.GOV.IL026663954
מיכל גורבג’י לחמנימנהל תחום (גובה ראשי)MICHALLA@TAXES.GOV.IL0747613753
לילך אילנית סלמןממונה (מפקח ראשי – מסוי מקרקעין)LILACHSA@TAXES.GOV.IL0747613778
אנגלה חררממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)ADINAVA@TAXES.GOV.IL0747613759
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
מאהר חלאקממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)HALAKMA@MH.SHAAM.GOV.IL
מנחם ברנבלוםממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)MENAHEMBE@TAXES.GOV.IL
איוב דבדובממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)AYUBDA@TAXES.GOV.IL
מופיד עראידהמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)ARAIDEMO@MH.SHAAM.GOV.IL
ראיק שחייברמנהל תחום (שמאי מחוזי)RAIKSH@TAXES.GOV.IL
באסם נסארמנהל תחום (רכז בכיר)NASERBA@MH.SHAAM.GOV.IL
נאדר אבו חנאמנהל תחום (גובה ראשי)NADERAB@TAXES.GOV.IL
ישראל אורסגן מנהל מיסוי מקרקעין (נצרת)ISRAELOR@MH.SHAAM.GOV.IL
מונעם תומאממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)MONAMTO@TAXES.GOV.IL
אמיר מזאוימרכז בכיר (מודיעין) – מיסוי מקרקעיןAMIRMA@MH.SHAAM.GOV.IL
ערין אחמד זועבימרכז/ת בכיר/ה (חולית שומה מרכזית-מסמ”ק)ARINAH@MH.SHAAM.GOV.IL
נואל ח’טיבממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)NAWALKH@TAXES.GOV.IL
דורית אהרן ישראלימנהל/ת מיסוי מקרקעין (נצרת)DORITIS@TAXES.GOV.IL
עימאד עראידהסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)AMADAR@TAXES.GOV.IL
סאמר סכראןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)SAMERSA@MH.SHAAM.GOV.IL
ערין מאהלימנהל תחום (רכז בכיר)ARINMA@MH.SHAAM.GOV.IL
עימאד בג’אליממונה (רכז/ת חוליית שומת מקרקעין)IMADBE@TAXES.GOV.IL
נסר ח’ירמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)NAZERHA@MH.SHAAM.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
מזל בן שושןמנהל/ת מיסוי מקרקעין (נתניה)MAZALBE@TAXES.GOV.IL
פנינה כהןמנהל תחום (רכז בכיר)PNINACO2@TAXES.GOV.IL
יפה בראנץסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)YAFABR@TAXES.GOV.IL
יחזקאל דודממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)DAVIDYE@TAXES.GOV.IL
נתנאל נוקוהיממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)NETANELNO@TAXES.GOV.IL
דן הרמןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)DANHE@TAXES.GOV.IL
מיה ספלממונה (מינהל ומשאבי אנוש)MAIASE@TAXES.GOV.IL
אלון נוימנהל תחום (רכז בכיר)ALONNO@TAXES.GOV.IL
אריאל אנקונינהמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)ARIELAN@TAXES.GOV.IL
ניקול פריימרכז בכיר (מודיעין) – מיסוי מקרקעיןNIKOLNE@TAXES.GOV.IL
לימור גורג’יממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)LIMORSA2@TAXES.GOV.IL
טלי אהרונימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה-שומת מקרקעין)TALAH@TAXES.GOV.IL
בת-שבע בטי יחזקאלמרכז/ת בכיר/ה (חולית שומה מרכזית-מסמ”ק)BAT-SHEVAYE@TAXES.GOV.IL
זיוה הורוביץמנהל תחום (גובה ראשי)ZIVAHO@TAXES.GOV.IL
אסנת מלאכימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה-שומת מקרקעין)OSNATMA@TAXES.GOV.IL
רתם ורנר דוידוביץמנהל תחום (שמאי מחוזי)ROTEMWE@TAXES.GOV.IL0747613962
ברוניה ברזיליממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)BERONYABA@TAXES.GOV.IL
ליאור טלהסגן מנהל מיסוי מקרקעין (נתניה)LIORTA@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
קמם כנרת בירוסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)KINNERETBI@TAXES.GOV.IL
שרה שרונה להבמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה- שומת מקרקעין)SARAHU@TAXES.GOV.IL0526614043
רחמים נחוםממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)RAHAMIMNA@TAXES.GOV.IL
אלינור ארבלממונה (רכז/ת חוליית שומה מרכזית – מסמ”ק)ELINORAR@TAXES.GOV.IL
אייל כרמימנהל/ת תחום (שמאי/ת מחוזי/ת)EYALCA@TAXES.GOV.IL
רחל סלמהממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)RACHELSL@TAXES.GOV.IL
שמעון שפירממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)SHIMONSH2@TAXES.GOV.IL
שני עפגיןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)SANIAF@TAXES.GOV.IL
אבישר חדדמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)AVISARHA@TAXES.GOV.IL
שי מונדניממונה (רכז/ת חוליית שומת מקרקעין)SHAYMO@TAXES.GOV.IL
מיכאל מיקי שיבימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה-שומת מקרקעין)MICHAELSH@TAXES.GOV.IL0747616184
טלי טליה מילנרמנהל תחום (גובה ראשי)TALYAV@TAXES.GOV.IL
מירי קויטלממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)MIRIAMKO@TAXES.GOV.IL
אבנר חןסגן מנהל מיסוי מקרקעין (רחובות)AVNERHE@TAXES.GOV.IL
איריס ויהמנהל תחום (רכז בכיר)IRISVI@TAXES.GOV.IL
ליאת שדמימנהל/ת מיסוי מקרקעין (רחובות)LIATSH8@TAXES.GOV.IL
איילת ותארימרכז בכיר (מודיעין) – מיסוי מקרקעיןAYELETVA@TAXES.GOV.IL
נצחיה כובשיממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)NITZHIYAKO@TAXES.GOV.IL
סיגלית חובשיממונה (מינהל ומשאבי אנוש)SIGALITHO@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
יעל אשולמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה- שומת מקרקעין)YAELAS@TAXES.GOV.IL
מירי גוטמןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה- שומת מקרקעין)MIRITIL@TAXES.GOV.IL
שלמה צברימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה- שומת מקרקעין)SHLOMOZA@TAXES.GOV.IL0503266226
גיא כהןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה-שומת מקרקעין)GUYCO3@TAXES.GOV.IL0747616497
אילנה עמוסימנהל תחום (גובה ראשי)ILANAAA@TAXES.GOV.IL
איריס מזרחיממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)MIZRAHIER@TAXES.GOV.IL
מרים וארוםסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)MIRIVA@MH.SHAAM.GOV.IL
רות שניממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)RUTIAH@TAXES.GOV.IL
סגלית דהריממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)DAHARISI@TAXES.GOV.IL
אלנה בן-דודממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)ILANABE@TAXES.GOV.IL
יפה כחלוןסגן מנהל מיסוי מקרקעין (תל אביב)YAFAKA2@TAXES.GOV.IL0747616453
זהבה פרידגוטממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)ZEHAVAFR@TAXES.GOV.IL
רחל אילוז יונסמרכז בכיר (מודיעין) – מיסוי מקרקעיןRAHELIL@TAXES.GOV.IL0506226688
רואי זרנצנסקימנהל מיסוי מקרקעין (תל אביב)ROIZA@TAXES.GOV.IL
רינת נעיםממונה (מינהל ומשאבי אנוש)RINATNA@TAXES.GOV.IL0747616454
גיל רוזנבלוםמנהל תחום (שמאי מחוזי)ROZENBLUMGI@TAXES.GOV.IL
ארז לויממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)EREZLE2@TAXES.GOV.IL
דורון מונטיפיוריממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)DORONMO@TAXES.GOV.IL
גלית וולינסקימנהל תחום (רכז בכיר)GALITHA@TAXES.GOV.IL
נועה רוחמה עבודמרכז/ת בכיר/ה (חולית שומה מרכזית-מסמ”ק)NOAAB2@TAXES.GOV.IL
יעל פורת שטכלממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)YAELPO@TAXES.GOV.IL0747616458
יוסף דללמנהל תחום (רכז בכיר)YOSIDA@TAXES.GOV.IL
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אליהו גבריאלובמרכז בכיר (מודיעין) – מיסוי מקרקעיןELIGA@TAXES.GOV.IL
יעל סידורנקוממונה (רכז/ת חוליית שומת מקרקעין)YAELYANASI@TAXES.GOV.IL037633124
הדר ולרממונה (רכז/ת חוליית שומת מקרקעין)HADARWE@TAXES.GOV.IL037633312
שי שבתאי כהןסגן מנהל מיסוי מקרקעין (מרכז)SHAYCO2@TAXES.GOV.IL
מאור לויממונה (מפקח ראשי – מסוי מקרקעין)MAORLE@TAXES.GOV.IL0747619828
יוגב שרוןמרכז/ת בכיר/ה (חולית שומה מרכזית-מסמ”ק)SHRONYO@TAXES.GOV.IL037633137
חיים צבי גרינברגמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)ZVIKAGR@TAXES.GOV.IL037633114
אביבה אטיאסמנהל/ת מיסוי מקרקעין (מרכז)AVIVAAT1@TAXES.GOV.IL
יאיר דעבודמנהל תחום (גובה ראשי)YAIRDA@TAXES.GOV.IL
רבקה זוהרממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)RIVKAZO@TAXES.GOV.IL037633127
רותי ליבוביץמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה-שומת מקרקעין)ROTLE@TAXES.GOV.IL037633189
שלמה חקקממונה (מפקח ראשי – מסוי מקרקעין)SHLOMOHA2@TAXES.GOV.IL037633128
נדב סבןממונה (מפקח/ת ראשי/ת – שומה)NADAVSA@TAXES.GOV.IL037633121
אופיר צאקימנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה)OFIRZA@TAXES.GOV.IL037633166
משה רונן טמירממונה (מפקח/ת ראשי/ת – מסוי מקרקעין)MOSHETA2@TAXES.GOV.IL037633132
רוזה ימיןסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי)ROZYYA@TAXES.GOV.IL037633143
לאורה לוסקימנהל תחום (שמאי מחוזי)SEGALDA@TAXES.GOV.IL0747614844

מע״מ ומכס

שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
יגאל פחומהמנהל/ת היחידה הארצית לבלו ומס קניהyigalfa@taxes.gov.il0747619770
זוהר עמרםממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)Zoharam@Taxes.gov.il0747612234
דורון יוליוס מלרסגן/ית מנהל/ת היחידה לבלו ומס קניהdoronme@taxes.gov.il0747612233
מאיר שנימנהל/ת תחום (ביקורת חשבונות)meirsh@taxes.gov.il0747619782
שלי וינר קרניממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)shellywi@taxes.gov.il046340941
רועי אליאןמנהל/ת תחום (מס קניה – תפעול)roeial@taxes.gov.il0747619784
תמי ינאימרכז/ת בכיר/ה (בלו – סולר)tamamta@taxes.gov.il0747619768
בת חן כהןממונה (פרויקטים בקח”ש)batchenco@taxes.gov.il0747619747
ורד דגנימרכז/ת בכיר/ה (תחיליפי דלק)Veredd2@taxes.gov.il0747612236
הדר שטירמנהל/ת תחום (תחליפי דלק)HADARMA@taxes.gov.il0747619785
אסתר זיגדוןמרכז/ת בכיר/ה (בלו – דלק)estizi2@taxes.gov.il0747612237
יוסף וולדמןממונה (פרויקטים בקח”ש)YOSIWO@taxes.gov.il0747619778
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
גדליהו דוכוביץממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)gadido@taxes.gov.il0747619635
דפנה בלרה כהןגובה ראשי/תDafnaCo@taxes.gov.il0747619630
טל אסרףממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)talas2@taxes.gov.il0747619636
יניב מזרחיממונה (חוליית ביקורת חשבונות)MizrachiYa@taxes.gov.il0747619637
רודד רומרמנהל/ת תחום (ביקורת חשבונות)ROMERRO@taxes.gov.il0747619634
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אביב כהןגובה המכס ומע”מ ירושליםAVIVCO@taxes.gov.il0747619141
אורן שלמה הודממונה (חוליית ביקורת חשבונות)orenho@taxes.gov.il0747617844
אילן ואנונוממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)ILANVA@taxes.gov.il0747617807
אפרת פיקסגן/ית גובה המכס ומע”מ ירושליםEfratPi@taxes.gov.il0747619533
גרשון גרים משהגובה ראשי/תMosheGe@taxes.gov.il0747617853
דוד אסוליןמנהל/ת תחום (ביקורת חשבונות)davidAs@taxes.gov.il0747617821
דוד חןסגן/ית גובה ראשי/תDAVIDCH@taxes.gov.il0747617839
הדס גולדשטייןממונה (חוליית ביקורת חשבונות)hadasgo@taxes.gov.il0747617861
הודיה יעקוביעוזר ראשי (פלילי)hodayaya3@taxes.gov.il0747617823
כוכבה זכריהמרכז/ת בכיר/ה (משאבי אנוש יחידתי)kochavaZe@taxes.gov.il0747612257
לאה גולדממונה (חוליית ביקורת חשבונות)leago@taxes.gov.il0747617857
מזל-מזלי ימיןממונה (פרויקטים הערכה)mazalya2@taxes.gov.il0747612254
מיטל צימר גבאיעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)Meitalzi@taxes.gov.il0747617855
מירב כהןממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)MeravCo@taxes.gov.il0747617812
מרדכי מורממונה פרויקטים (יס”מ)motimo@taxes.gov.il0747612246
ניב אבו דרעממונה (ייבוא אישי)NagivAb@taxes.gov.il0747612252
עמוס כמוס הכהןעוזר/ת  ראשי/ת (פלילי)amosha@taxes.gov.il0747617831
עמנואל אלקוביעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)emmanuelal@taxes.gov.il0747617865
ענבר עפרת-וינשטייןממונה בכיר/ה (לשכה איזורית- ייעוץ משפטי)InbarVa@taxes.gov.il0747617828
רבקה הדרממונה (פרויקטים בקח”ש)RIVKAHA@taxes.gov.il0747617838
רונן ישי מחברממונה בכיר/ה יס”מ (מודיעין בית המכס)RONENME@taxes.gov.il0747617804
תהילה ברכה שחורממונה (חוליית ביקורת חשבונות)tehilash@taxes.gov.il0747617956
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
דגנית שליממונה (חוליית ביקורת חשבונות)dganitsh@taxes.gov.il0747614338
דניאל שמעון טמירממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)DANIELTI@taxes.gov.il0747618124
יהודה קולאלמנהל/ת תחום (ביקורת חשבונות)YEODAKO@taxes.gov.il0747618130
יוחנן חן פקלק גורנשטייןממונה אזורי/ת מע”מ (אשדוד)henpa@taxes.gov.il0747618094
יוסף בוקריסממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)YOSSYBU@taxes.gov.il0747618123
יצחק אהרוניממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)ITZIKAH@taxes.gov.il0747618129
כרמי מןממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)CARMIMA@taxes.gov.il0747618122
לימור הדר טלממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)LimorBe@taxes.gov.il0747618121
מאיר אלחררמרכז/ת בכיר/ה (מודיעין)MEIREL@taxes.gov.il0747618095
צדוק דודממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)DAVIDZA2@taxes.gov.il0747618125
רום רצוןסגן/ית בכיר/ה לממונה אזורי/ת מע”מromra@taxes.gov.il0747618096
רונית סמואלסגובה ראשי/תRonitSa@taxes.gov.il0747618099
שמעון ביטוןממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)SHIMONBI@taxes.gov.il0747618128
תקה מנחם פרדהסגן/ית גובה ראשי/תMennypa@taxes.gov.il0747618111
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אליהו יורם כהןמרכז/ת בכיר/ה (מודיעין)YORAMCO@taxes.gov.il0747618088
ארז אביטבולסגן/ית בכיר/ה לממונה אזורי/ת מע”מErezAb2@taxes.gov.il0747618075
ברכה יוסףממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)BrahaYo@taxes.gov.il0747618058
גדעון לואיהממונה אזורי/ת מע”מ (ב”ש)LOEYAGI@taxes.gov.il0747618076
גל שיר זנדני חוג’העוזר/ת ראשי/ת (פלילי)GalZa@taxes.gov.il0747619562
דנה דגןעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)danauz@taxes.gov.il0747618072
זהבה מצריגובה ראשי/תZehavaMi@taxes.gov.il0747618080
יפעת ביזאויממונה (חוליית ביקורת חשבונות)yifatda@taxes.gov.il0747619714
כנרת נהריממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)kineretna@taxes.gov.il0747618062
לירון ויצמןמנהל/ת תחום (ביקורת חשבונות)LironVa@taxes.gov.il0747618063
נוי אוקמן סבןעוזר ראשי (פלילי)noyok@taxes.gov.il0747618046
ספיר מסודי אלוןעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)sapiral2@taxes.gov.il0747618046
עליזה צרפתיממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)ALIZATZ@taxes.gov.il0747618047
קורל סילבן מויאלעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)coralmo2@taxes.gov.il0747618069
רחלי אוחנהעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)rahelioh@taxes.gov.il0747618066
רעות סנהממונה בכיר/ה (לשכה אזורית- ייעוץ משפטי)Reutsn@taxes.gov.il0747618073
רענן דנוךסגן/ית גובה ראשי/תRAANANDA@taxes.gov.il0747618064
שורי גרונובממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)SHURIGR@taxes.gov.il0747618059
שי אמורעוזר ראשי (פלילי)shayam@taxes.gov.il0747618071
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אברהם טוביממונה (פרויקטים בקח”ש)avrahamtu@taxes.gov.il0747619341
אורי גוטליבממונה (פרויקטים בקח”ש)OriGo@taxes.gov.il0747619351
אורית יחיאממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)ORITEH@taxes.gov.il0747619352
אירינה קוזלובממונה (פרויקטים בקח”ש)IrinaKo@taxes.gov.il0747619349
בהאא טרביהסגן/ית גובה ראשי/תbhaata@taxes.gov.il0747619333
דנה מונסוניגוממונה אזורי/ת מע”מ (גוש דן)DANAMO@taxes.gov.il0747619345
יעקב שגיבגובה ראשי/תYAACOVSA@taxes.gov.il0747619322
לירן בן כליפהממונה (חוליית ביקורת חשבונות)Liranbe2@taxes.gov.il0747619058
מאיר אינהורןסגן/ית בכיר/ לממונה אזורי מע”מMEIREI@taxes.gov.il0747619344
עמוס גרבימנהל/ת תחום (בקורת חשבונות)AmosGa@taxes.gov.il0746619350
ענבר קריספיןממונה (חוליית ביקורת חשבונות)inbarkr@taxes.gov.il0747619336
ציון מועלםמרכז/ת בכיר/ה (מודיעין)TzionMu@taxes.gov.il0747619335
שרון ארדממונה  (חוליית ביקורת חשבונות)sharonsh3@taxes.gov.il0747619340
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אדריאן יונגרסגן/ית בכיר/ה לממונה אזורי/ת מע”מAdrianiu@taxes.gov.il0747617989
אוה פלישרמנהל/ת תחום (ביקורת חשבונות)evafl@taxes.gov.il0747618000
אורן ברממונה אזורי/ת מע”מ (חדרה)ORENBA@taxes.gov.il0747617990
אייל לויעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)EyalLe5@taxes.gov.il0747617988
אילת בן דודממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)ELATBE@taxes.gov.il0747617999
איריס יוסףממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)ERISYO@taxes.gov.il0747618003
איריס עמרןגובה ראשי/תIRISAM@taxes.gov.il0747617968
ליבי אוחנהסגן/ית גובה ראשי/תLibiOh@taxes.gov.il0747617977
מנחם דודסוןמרכז/ת בכיר/ה (מודיעין)MENAHEMDA@taxes.gov.il0747617992
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אייל חלבימרכז/ת בכיר/ה (מודיעין)EyalHa5@taxes.gov.il0747619103
איתמר דודממונה (חוליית ביקורת חשבונות)itamarda@taxes.gov.il0747619122
אמיר דבורממונה (חוליית ביקורת חשבונות)amirda4@taxes.gov.il0747619127
אמיר חנאממונה (חוליית ביקורת חשבונות)Amirha2@taxes.gov.il0747619109
אסתר טורקניץממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)estertu@taxes.gov.il0747619123
זאב כהןממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)ZeevCo@taxes.gov.il0747619126
חני רוןממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)RONCH@taxes.gov.il0747619111
טל מדיוניממונה אזורי/ת מע”מ (חיפה)TALMa@taxes.gov.il0747619301
טליה עזראסגן/ית גובה ראשי/תTaliEz@taxes.gov.il0747619102
יוכבד אריהודממונה (חוליית ביקורת חשבונות)YochavedEi@taxes.gov.il0747619114
יוסף בלמשממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)YOSEFBA@taxes.gov.il0747619110
יעקב אמדומנהל/ת תחום (ביקורת חשבונות)YACOVAM@taxes.gov.il0747619129
ליאנה מטרממונה פרויקטים (מבקר/ת חשבונות)lianama@taxes.gov.il0747619120
ליאת שלגיממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)liatsh@taxes.gov.il0747619115
לילך להב עיוןסגני/ת בכיר/ה לממונה אזורי/ת מע”מlilachiy@taxes.gov.il0747619128
מיטל אבליה ניסיםמרכז/ת בכיר/ה (משאבי אנוש יחידתי)meitalab@taxes.gov.il0747619130
מרדכי איבגיגובה ראשי/תMOTIYI@taxes.gov.il0747619119
נועה הופמןממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)noaho@taxes.gov.il0747619118
סימה שאולי ולדמןממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)simash4@taxes.gov.il0747619121
עופר רחמים אליהממונה (פרויקטים בקח”ש)ELYAOF@taxes.gov.il0747619116
רמי אלמגורממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)ramal@taxes.gov.il0747615197
שם מלאסוג משרד תקןמשרדתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אביחי גורןמעממע”מ טבריהממונה (חוליית ביקורת חשבונות)avichaigo@taxes.gov.il0747619404
אביתר סויסהמעממע”מ טבריהמרכז/ת בכיר/ה (מודיעין)EvyatarSu@taxes.gov.il0747619398
אייל אשרתמעממע”מ טבריהממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)EYALOS@taxes.gov.il0747619397
איריס מיכל טמירמעממע”מ טבריהממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)irista@taxes.gov.il0747619403
דליה כהןמעממע”מ טבריהממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)DALYACO@taxes.gov.il0747619409
זהבית זארי מלכהמעממע”מ טבריהסגן/ית בכיר/ה לממונה אזורי/ת מע”מZehavitMa@taxes.gov.il0747618166
חסאם אבראהיםמעממע”מ טבריהמנהל/ת תחום (ביקורת חשבונות)HOSAMIB@taxes.gov.il0747619413
יאסמין גאנםמעממע”מ טבריהממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)yasmeenga@taxes.gov.il0747619395
יעוז ריבנזוןמעממע”מ טבריהממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)YAOZRI@taxes.gov.il0747619406
ליאור בגדדימעממע”מ טבריהמרכז/ת (תפיסות)LIORBA@taxes.gov.il07476199419
מאיר מרדכי פרישמןמעממע”מ טבריהממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)MEIRFR@taxes.gov.il0747619407
נאוה אדונימעממע”מ טבריהמרכז/ת (תפיסות)NAVAAD@taxes.gov.il0747619410
סימי אלישעמעממע”מ טבריהגובה ראשי/תSIMAAL@taxes.gov.il0747619399
עופרה אדונימעממע”מ טבריהמרכז/ת (גביה ואכיפה- מע”מ)ofraad@taxes.gov.il0747619420
עורווה חוסייןמעממע”מ טבריהעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)orwahu@taxes.gov.il0747619417
עמית יצחקמעממע”מ טבריהמבקר/ת חשבונות בכיר/הAmitIt@taxes.gov.il0747619928
פנחס-ירון קרן צבימעממע”מ טבריהממונה אזורי/ת מע”מ (טבריה)YaronKe@taxes.gov.il0747619405
פני קאלומעממע”מ טבריהמרכז/ת (גביה ואכיפה – מע”מ)FANIKA@taxes.gov.il0747619425
ציון תמירמעממע”מ טבריהסגן/ית גובה ראשי/תZIONTA@taxes.gov.il0747619418
רחל דרורימעממע”מ טבריהממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)RACHELDR@taxes.gov.il0747616716
שושנה ברוךמעממע”מ טבריהממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)SHOSHANABA@taxes.gov.il0747619412
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אבנר דידיממונה בכיר/ה (לשכה איזורית- ייעוץ משפטי)AvnerDi@taxes.gov.il0747619901
אושרית בן חמוממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)OshritNi@taxes.gov.il0747619375
אינאס אליאס שמאסממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)InasEl@taxes.gov.il0747619372
אלאא נעאמנה רבאחעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)alaana@taxes.gov.il0747619908
אסתר בר אילןעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)esterba@taxes.gov.il0747619794
אסתר קדרממונה (חוליית ביקורת חשבונות)ETIKA@taxes.gov.il0747619376
האני אבו חאטוםממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)HANNIAB@taxes.gov.il0747619370
חניתה רייטמןמנהל/ת תחום (ביקורת חשבונות)HANITARI@taxes.gov.il0747619366
יצחק סוקמןממונה אזורי/ת מע”מ (נוף הגליל)IZAKSU@taxes.gov.il0747619361
מישל קרטרמןגובה ראשי/תMISHELKA@taxes.gov.il0747619377
מתנאל יצחק אבןעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)MatanelEv@taxes.gov.il0747619906
נירוז מסעד שקורעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)NAIROUZMA@TAXES.GOV.IL0747619794
עדי אחראי הוךסגן/ית בכיר/ה לממונה אזורי/ת מע”מAdiAc@taxes.gov.il0747619362
עלאא ח’ירעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)alaakh2@taxes.gov.il0747619903
ראידה שחאדהעוזר ראשי (פלילי)raedash@taxes.gov.il0747619905
רינת מרקוסממונה (חוליית ביקורת חשבונות)rinatma@taxes.gov.il0747619124
שירין חדדמרכז/ת בכיר/ה (משאבי אנוש יחידתי)ShirinHa@taxes.gov.il0747619364
שמואל סיהוןמרכז/ת בכיר/ה (מודיעין)SamuelSi@taxes.gov.il0747619379
תפארת יעקובוביץסגן/ית גובה ראשי/תTIFERETYA@taxes.gov.il0747619378

שם מלא

תאור משרה

מייל ארגוני

טלפון עבודה

אדיר איזנר

גובה ראשי/ת

adirai@taxes.gov.il

0747619750

איפתח ח’ליפה

סגן/ית בכיר/ה לממונה אזורי/ת מע”מ

EftahKh@taxes.gov.il

0747619117

איתי גבעון

מרכז/ת בכיר/ה (מודיעין)

itaigi@taxes.gov.il

0747619752

ארז חיימוביץ

ממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)

erezha@taxes.gov.il

0747619743

בת חן כהן

ממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)

batchenco@taxes.gov.il

0747619747

גלית לאופר

ממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)

GalitLa@taxes.gov.il

0747619754

דוד בן חמו

ממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)

DavidBe@taxes.gov.il

0747619741

הדר דן

עוזר/ת ראשי/ת (פלילי)

HadarDa@taxes.gov.il

0747619746

זהבה שלום

מרכז/ת (גביה ואכיפה- מע”מ)

ZehavaSh@taxes.gov.il

0747619720

חיים חן ברדה

מבקר/ת חשבונות בכיר/ה

HenHaimBa@taxes.gov.il

0747619756

יוסף פלח

סגן/ית גובה ראשי/ת

YOSEFPA@taxes.gov.il

0747619725

מיטל ויצמן

מרכז/ת (גביה ואכיפה – מע”מ)

MetalGa@taxes.gov.il

0747619734

מלכה אורנשטיין

מרכז/ת (גביה ואכיפה- מע”מ)

OrenshteinMa@taxes.gov.il

0747619726

מרב יולי

עוזר/ת ראשי/ת (פלילי)

meravyu@taxes.gov.il

0747617942

סימי אשש

מרכז/ת (תפיסות)

SimiAs@taxes.gov.il

0747619736

עדי אחראי הוך

מנהל/ת תחום (ביקורת חשבונות)

AdiAc@taxes.gov.il

0747618157

עודד סוויד

ממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)

OdedSo@taxes.gov.il

0747619790

ענת סינואני

ממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)

ANATSI@taxes.gov.il

0747619744

ערן סממה

מרכז/ת (תפיסות)

EranSe@taxes.gov.il

0747619732

פאריס קעדאן

ממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)

ParisQi@taxes.gov.il

0747619739

צחי סימנטוב

מרכז/ת (גביה ואכיפה- מע”מ)

TsahieSi@taxes.gov.il

0747619728

רויטל מלאך

ממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)

RevitalMa@taxes.gov.il

0747619737

שמחה לוי

ממונה אזורי/ת מע”מ (נתניה)

simale2@taxes.gov.il

0747619749

שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
הנאא אבו יוסףממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)hanaab@taxes.gov.il0747618155
יהושע ויסממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)SHUKIVA@taxes.gov.il0747618169
יואב אזולאיממונה אזורי/ת מע”מ (עכו)YOAVAZ@taxes.gov.il0747618172
יואב מידאניגובה ראשי/תYoavMi@taxes.gov.il0747618178
לימור אביחסירהמנהל/ת תחום (ביקורת חשבונות)LIMORAB@taxes.gov.il0747618165
ניר נחום מימוןממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)NirMa@Taxes.gov.il0747618154
קרין בוסקילהממונה (חוליית בקח”ש)karinbe@taxes.gov.il0747618159
קרן-אור בודהממונה (חוליית ביקורת חשבונות)keren-orbu@taxes.gov.il0747618162
רכאד אבו רישמרכז/ת בכיר/ה (מודיעין)RichardAb@taxes.gov.il0747618168
שלום אלפסיסגן/ית בכיר/ה לממונה אזורי/ת מע”מSHALOMAL@taxes.gov.il0747618171
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אבבה אביבה גטהעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)AVIVAGA@TAXES.GOV.IL0747619529
אורית דייןממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)OritDa2@taxes.gov.il0747619524
אתי אסוליןממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)EtiBa@taxes.gov.il0747619521
דרור גליליממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)DrorGa@taxes.gov.il0747619520
זהרי קדוש יותםמרכז/ת בכיר/ה (מודיעין)YOTAMZO@taxes.gov.il0747619511
יהודה יצחק ליבממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)ITZCHAKLE@taxes.gov.il0747619515
יואל צברממונה (פרויקטים בקח”ש)YOELZA@taxes.gov.il0747619526
ליזה כהןממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)lizanu@taxes.gov.il0747619525
מני שגבממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)menise@taxes.gov.il0747619537
נעמי וסרצוגסגן/ית גובה ראשי/תNomiVa@taxes.gov.il0747619479
עמאר גרהסגן/ית בכיר/ה לממונה אזורי/ת מע”מammargh@taxes.gov.il0747619510
ענת כהן מנדבהממונה (פרויקטים בקח”ש)ANATCO@taxes.gov.il0747619512
קרן דבורה קריניצקיממונה (פרויקטים בקח”ש)KERENKR@taxes.gov.il0747619493
קרן רומנומרכז/ת בכיר/ה (משאבי אנוש יחידתי)KERENRO@taxes.gov.il0747619530
רבקה שמשממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)RIVKASH@taxes.gov.il0747619522
רויטל שמשוןגובה ראשי/תRevitalSh@taxes.gov.il0747618105
שי בשריממונה אזורי/ת מע”מ (פ”ת)shayba@taxes.gov.il0747619532
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
איל לויממונה אזורי/ת מע”מ (רחובות)EyalLe@taxes.gov.il0747619441
גיא שמואל ג’ורנוסגן/ית בכיר/ה לממונה אזורי/ת מע”מguyjo@taxes.gov.il0747619471
חיים גרוברגממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)HAIMGR@TAXES.GOV.IL0747617936
חן שיטריתממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)HenSh@taxes.gov.il0747619451
יצחק לביגובה ראשי/תITZIKLI@TAXES.GOV.IL0747619477
ירון עוזריממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)YARONOZ@TAXES.GOV.IL0747619442
מור מרים גלבועממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)gilboamo@taxes.gov.il0747619447
מרלן אלוהאבעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)MarlenAl@taxes.gov.il0747619448
משה (מנשה) דבשממונה (פרויקטים בקח”ש)MENASHEDE@TAXES.GOV.IL0747619452
נורית ארזואןסגן/ית גובה ראשי/תNURITAR@TAXES.gov.il0747619463
ספיר לוסקי לויממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)SapirLu@taxes.gov.il0747619438
עדי יעל ריטנר בן ציוןממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)adiri@taxes.gov.il0747619453
עינת אביטןמרכז/ת בכיר/ה (משאבי אנוש יחידתי)eynatav@taxes.gov.il0747619446
עמנואל דולבממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)EMANUELDO@TAXES.GOV.IL0747619449
רחמים פתיחימרכז/ת בכיר/ה (מודיעין)RAMIPH@TAXES.GOV.IL0747619456
שי אטיאסממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)ShaiAt@TAXES.GOV.IL0747619439
שלמה בשויץמנהל/ת תחום (ביקורת חשבונות)SHLOMOBE@TAXES.GOV.IL0747619443
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אסנת ואקניןסגן/ית גובה ראשי/תOsnatVa@taxes.gov.il0747617939
גבריאל כהןמרכז/ת בכיר/ה (מודיעין)GabiCo@taxes.gov.il0747617945
דביר עמרעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)DvirAm@taxes.gov.il
יוסף כהןגובה ראשי/תYOSSICO@taxes.gov.il0747617946
יעקב סיגאוויסגן/ית בכיר/ה לממונה אזורי/ת מע”מYacovSi@taxes.gov.il0747617962
לינדה יעל שובלממונה (חוליית ביקורת חשבונות)YAELSH@taxes.gov.il0747617951
רונן אלעדממונה אזורי/ת מע”מ (רמלה)ronenel@taxes.gov.il0747617963
שמרית חי שמחוניממונה פרויקטים (מבקר/ת חשבונות)ShimritHa@taxes.gov.il0747617948
שרה חמדממונה (חוליית ביקורת חשבונות)SarahHe@taxes.gov.il0747617956
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אברהם יהלוםמנהל/ת תחום (ביקורת חשבונות)AVIYA@taxes.gov.il0747619046
אורי כליףממונה אזורי/ית מע”מ (ת”א-1)UriKa4@taxes.gov.il0747619060
אריאל סגלסגן/ית בכיר/ה לממונה אזורי/ת מע”מARIELSH@taxes.gov.il0747619062
אשר מאיר פארגובה ראשי/תASHERPE@taxes.gov.il0747617841
טליה מירןמרכז/ת בכיר/ה (משאבי אנוש יחידתי)TALIBE2@taxes.gov.il0747619063
יצחק ביטרןממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)ETZHAKBI@taxes.gov.il0747619055
יצחק דן טסממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)IZIKDO@taxes.gov.il0747619047
יקיר שמעון עמרממונה (חוליית ביקורת חשבונות)AMARYA@taxes.gov.il0747619052
ליאה אמיתי אניספלדממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)liahan@taxes.gov.il0747619042
מאיר מארק זנגימרכז/ת בכיר/ה (מודיעין)MEIRZA2@taxes.gov.il0747619059
נאוה זיוסגן/ית גובה ראשי/תNAVAZI@taxes.gov.il0747619036
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אריה לאון אלעזרמנהל/ת תחום (ביקורת חשבונות)arieel2@taxes.gov.il0747619024
דניאל דני לויממונה (חוליית ביקורת חשבונות)DanielLE@taxes.gov.il0747619296
יפה פלדסגן/ית גובה ראשי/תYaffaPe@taxes.gov.il0747619007
ליאור גרוברגובה ראשי/תLIORGR@taxes.gov.il0747619006
מנשה אברהםסגן/ית בכיר/ה לממונה אזורי/ת מע”מMENASHEAV@taxes.gov.il0747619012
מרדכי כהןממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)MOTICO@taxes.gov.il0747619021
נירן עמירממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)Niranam@taxes.gov.il0747619567
נסים ביתןממונה אזורי/ת מע”מ (ת”א-2)nisimbi@taxes.gov.il0747619014
נעה ביסמוטממונה פרויקטים (מבקר/ת חשבונות)noabi2@taxes.gov.il0747619022
עליזה כהןממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)lizico@taxes.gov.il0747619026
רפאל בר-דודמרכז/ת בכיר/ה (מודיעין)RafiBa@taxes.gov.il0747619015
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אורי אהרןגובה ראשי/תUriAh@taxes.gov.il0747619312
אורנה פסיה מנטלממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)ORNAMA@taxes.gov.il0747619300
אייל ליאוןממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)EYALLI@taxes.gov.il0747619292
איריס בן דודממונה אזורי מע”מ (ת”א-3)IRISBE@taxes.gov.il0747619303
בהאא ג’ובראןעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)BahaaJo@taxes.gov.il0747619867
הוגו רון פרייברגמנהל/ת תחום (ביקורת חשבונות)HugoFr@taxes.gov.il0747619305
יניב מנטלממונה (חוליית ביקורת חשבונות)yanivme@taxes.gov.il0747619297
לאה רוזנבוים מליעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)LeahRo@taxes.gov.il0747619842
לירון גולי וקניןממונה בכיר/ה (לשכה איזורית- ייעוץ משפטי)lironva2@taxes.gov.il0747619057
מעיין רזעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)MaayanRa@taxes.gov.il0747619868
סולומון אבבהעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)SolomonAb@taxes.gov.il
סיון רז ארדיטיעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)SivanRa@taxes.gov.il0747619315
סמדר רוזנברגסגן/ית גובה ראשי/תSemadarRo@taxes.gov.il0747619310
ערן בן נתןממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)EranBe@taxes.gov.il0747619291
רביד לביאמרכז/ת בכיר/ה (משאבי אנוש יחידתי)LavieRa@taxes.gov.il0747619302
רון סלעממונה (פרויקטים בקח”ש)Ronse@taxes.gov.il0747619311
רן קריניצקימרכז/ת בכיר/ה (מודיעין)RANKR@taxes.gov.il0747619308
שרון אלטבךעוזר/ת ראשי/ת (פלילי)SharonAl2@taxes.gov.il0747619860
שם מלאתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
אלעזר גלממונה פרויקטים (ביקורת חשבונות)galel2@taxes.gov.il0747619595
אפרת אורנשטייןממונה אזורי/ת מע”מ (ת”א מרכז)EfratOr@taxes.gov.il0747619600
גיל זנדגובה ראשי/תGILZA@taxes.gov.il0747619548
גלית סיבוניסגן/ית גובה ראשי/תGALITSH@taxes.gov.il0747619543
דני שכטרממונה (חוליית ביקורת חשבונות)Danielsh3@taxes.gov.il0747617328
יוסף הרשברגמנהל/ת תחום (ביקורת חשבונות)YOSSIHE@taxes.gov.il0747619576
כרמית גורן נמדרממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)carmitgo@taxes.gov.il0747619571
ליטל אהלוטהממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)litalro@taxes.gov.il0747619594
מרים שרוןממונה (פרויקטים בקח”ש)MIRASH@taxes.gov.il0747619588
צחי דעבולסגן/ית בכיר/ה לממונה אזורי/ת מע”מTzahiDa@taxes.gov.il0747619598
רחל דבירממונה בכיר/ה (חוליית ביקורת חשבונות)RACHELDV@taxes.gov.il0747619580
שירה צפורה חגאימרכז/ת בכיר/ה (משאבי אנוש יחידתי)SHIRAHA@taxes.gov.il0747619597
שם מלאאגףסוג משרד תקןמשרדתאור משרהמייל ארגוניטלפון עבודה
שמעון אלוןמע”מ ומכסהנהלה ויחידות ארציותקמר”פמנהל/ת תחום (התחשבנות רש”פ)SHIMONAL@taxes.gov.il0747618144
ישראל בוקובזהמע”מ ומכסהנהלה ויחידות ארציותקמר”פממונה (פרויקטים בקח”ש)ISRAELBO@taxes.gov.il0747618147
רונן מינאימע”מ ומכסהנהלה ויחידות ארציותקמר”פמנהל/ת תחום בכיר (התחשבנות- קמר”פ)RONENMI@taxes.gov.il0747618150
פנינה גוריהמע”מ ומכסהנהלה ויחידות ארציותקמר”פממונה (פרויקטים בקח”ש)PninaBe@taxes.gov.il0747618119