קורס פרקטיקה במע"מ - קורס חובה לכל מייצג

תכנים מקצועיים - רו"ח ומשפטן גל גרינברג

(לשעבר מנהל המחלקה המקצועית של מע"מ בהנהלת רשות המיסים)

  • בקורס ישתתפו מיטב המרצים בישראל בתחום המע”מ לרבות מרצים מרשות המיסים
  • הקורס הינו פרקטי ונותן דגש והסבר לפעולות היומיומית של יועץ המס
  • בקורס יינתנו טיפים משמעותיים לשיפור ההתנהלות ורעיונות לתכנוני מס ללקוחות

תאריכי המפגשים והתכנים המקצועיים (כולם מפגשים פרונטליים):

עקרונות חוק מע”מ, הגדרות מרכזיות בחוק, הפעולות החייבות במע”מ

מרצה: גל גרינברג, רו”ח (משפטן)

מהי מטרת החוק, על מה מוטל מע”מ, סוגי מיסים הנכללים בחוק מע”מ, מתי יש עסקה לצרכי מע”מ, הבחנה בין עסקת מכר לעסקת שירות, שימוש לצורך עצמי- תקנה 1 (2), עסקת אקראי, החבות במע”מ של תמיכות, תרומות וסיוע שמקבל עוסק, הבחבות במע”מ של מחילות חוב רצוניות ובלתי רצוניות, החבות במע”מ של מסחר בניירות ערך בעלת אופי מסחרי (נוסטרו).

מחיר העסקה | מרצה: אליאור בר חן, רו”ח – מחלקה מקצועית מע”מ

המחיר בעסקאות “רגילות”, קביעת המחיר בעסקאות בין גורמים קשורים, המחיר בעסקאות בנכסים משומשים (חפצי אומנות, דירות מגורים, רכבים, בגדים, ספרים וכו’), הוצאות עבור צד ג’, המחיר בעסקאות חליפין, הלוואות לעובדים, החבות במע”מ על ריבית רעיונית לפי 3ט’ ו 3י’, המקרים שבהם ניתן/חייבים להוציא הודעת זיכוי, מתי אפשר להוציא הודעת זיכוי ולא לשלוח ללקוח (הודעת זיכוי לספרים), מהי הודעת חיוב.

מקום העסקה | מרצה: גלעד צבאג, עו”ד

מתי עסקה נחשבת לעסקה בישראל, מכירת נכסים שנמצאים בחו”ל ללקוחות בחו”ל, מכירת טובין באמצעות אתרי אינטרנט בינלאומיים (אמזון, איביי וכו’) (Drop Shipping), מתן שירותים ע”י תושבי חוץ לישראלים (יבוא שירותים), יבוא שירותים ונכסים בלתי מוחשיים.

החייב בתשלום המס, מועד החיוב במס | מרצה: מוחמד נאטור, עו”ד (רו”ח)

מי גובה ומעביר את המע”מ לקופת המדינה, על מי מוטלת החובה לשלם את המע”מ, מי מוציא את חשבונית המס ללקוח, למי מוציאים קבלה, מתי מותר להוציא חשבונית מס עצמית ומתי אסור להוציא, מתי חבות המס עוברת ללקוח, סעיף 20, איך מדווחים על עסקת אקראי, מתי צריך לשלם את המס לקופת המדינה, מתי צריך להוציא חשבונית מס ולרשום את העסקה בספרים, מתי מוציאים חשבוניות מס בהלוואות בין גורמים קשורים

שיעור אפס ופטורים | מרצה: טלי עזריאל, רו”ח (עו”ד)

יצוא שירותים וטובין לחו”ל (סחורות, ידע, תוכנות), מתן שירותים לתושבי חוץ, מיהו “תושב חוץ”, מתן שירות גם לתושב חוץ וגם לישראלי בישראל או לגבי נכס המצוי בישראל, המיסוי על התיירות הנכנסת, מיהו “תייר”, שירותים אגב לינה, מתן שירות ע”י עוסק ישראלי בחו”ל,מתי חל מע”מ בשיעור אפס על שינויי מבנה, ההסדר של סוכני נסיעות, השכרת דירות למגורים, עוסקים פטורים והחבות במע”מ בעסקאות מקרקעין שהם מבצעים, פרוייקטים של התחדשות עירונית.

גבייה ואכיפה רישום עוסקים, הדיווח המקוון, ניהול ספרים בהתממשקות עם חוק מע’’מ | מרצה: אביב בן שמחון

פתיחה וסגירת תיקים, איחודי עוסקים, ניהול ספרים במאוחד, מתי למע”מ מותר לסרב לפתוח תיק, מתי אותה פעילות שהיתה של עסק שנסגר תיחשב לעסק חדש, רישום תושב חוץ באמצעות נציג, התנהלות נכונה בשחרור החזרים, רישום קטין כעוסק, פטירת עוסקים, כינוס נכסים/הקפאת הליכים, מינוי מנהל מיוחד, סגירת תיק לעוסק שנפטר, פריסת חובות, קנסות מינהליים, מי חייב בחובת דיווח מקוון, סנקציות למי שלא מדווח דיווח מקוון, איך מתקנים דיווחים מהעבר, טיפול בחריגויות, תוספות של ניהול ספרים מחייבות את העוסקים ברישומים שונים, ניהול ספרי הזמנות/משלוחים, האם הנפקת חשבונית מס פוטרת את העוסק מהנפקת קבלה, תיעוד פיזי/דיגיטלי, חשבונית ירוקה.

מס תשומות | מרצה: אוהד עמרם, רו”ח

העקרונות לניכוי מס תשומות, המסמכים שאיתם אפשר לנכות מס תשומות, ניכוי מס תשומות בהוצאות מעורבות (החזקת רכב, ליסינג, סלולארי וכו’), הארכת מועדים לניכוי מס תשומות, ניכוי מס תשומות באמצעות “מסמך אחר”, הטבות לעובדים, ימי גיבוש, כנסים והשתלמויות, חברות החזקה, ניכוי מס תשומות כשעדיין אין עסקאות נראות לעין, ניכוי מס תשומות בגין כיבודים ואירוח.

מס תשומות | מרצה: מאור נדרי, רו”ח

סעיף 43א’- ניכוי מס תשומות בעסקאות אקראי במקרקעין, ניכוי מס תשומות ע”י עוסק פטור בעסקאות במקרקעין, חשבוניות פיקטיביות, סימנים חשודים שמעידים על חשבוניות פיקטיביות, מהן הבדיקות שמומלץ לעשות כדי למנוע חשבוניות פיקטיביות בעסק.

סיווג גופים במע”מ, חוק איזור סחר חופשי אילת, דיווח על עסקאות מול הפלסטינים  מרצה: מוחמד נאטור, עו”ד (רו”ח)

מתי גוף ייחשב לעוסק/מלכ”ר/מוסד כספי, רישום היברידי של גופים במע”מ, פיצולי פעילויות, מתי רשות המיסים תכפה שינוי סיווג רטרואקטיבי, עקרונות חוק אס”ח אילת, רישום כעוסק באילת, עסקאות מכירת נכסים ומתן שירות מעוסק צפוני לעוסק אילתי, דיווח לקמר”פ, הסדר עוסקים גדולים.

היבטי מע”מ בנדל”ן | מרצה: דוד פאר, רו”ח – מחלקה מקצועית מע”מ

עסקאות קומבינציה, התחדשות עירונית, מתי פעילות פרטית בנדל”ן תהיה חייבת במע”מ, קבוצות רכישה, השכרת דירות לטווח קצר באמצעות שימוש באתרי אינטרנט בינלאומיים (AIRB&B) , האם חייבים להירשם במע”מ כעוסק כשיורשים נכס מסחרי

איך אפשר לא לשלם מע”מ כחוק, רעיונות, דגשים וטיפים לחסכון במס | משה כדר, רו”ח ועו”ד

פתרונות לתאונות מס במע”מ, היבטי מע”מ בקבלת נכסים מסחריים ודירות בירושה, השלכת השימוש בדירת מגורים לשימוש עסקי, מכירת נכסים מסחריים ללא חבות במע”מ.

סקירת החלטות מיסוי חשובות | גל גרינברג, רו”ח (משפטן)

סקירת החלטות מיסוי מקלות שהפחיתו את נטל המס לענפים שלמים במאות מיליוני ₪ שכל יועץ מס חייב להכיר

סיום הקורס וחלוקת תעודות

כל המפגשים פרונטליים - אין אפשרות השתתפות בזום

הקורס יתקיים במכללת סמינר הקיבוצים

דרך נמיר 149 תל אביב

הסדר חניה בעלות מופחתת של 20 ש״ח בסמוך למכללה

מחיר הקורס

לחברי לשכת יועצי המס – 900 ₪ + מע״מ

למי שאינו חבר בלשכה – 1,700 ₪ + מע״מ

בברכת כבוד

אמיר קינן, רו״ח

ראש היחידה ללימודי חוץ

המרכז להכשרה ולניהול פיננסי בע"מ