אזרחים ואזרחיות יקרים,
בשעה מאתגרת זו, אנו באיגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל, עושים מאמצים גדולים על מנת להנגיש לכם מידע וכלים שיסייעו לכם לעבור את התקופה הזו על הצד הטוב ביותר.

במסגרת פעילות האיגוד, בימים אלה אנו נותנים מענה לשעת חירום בתחומים פיננסיים שונים הקשורים לניהול הכלכלי של משק הבית, ובהתלבטויות שונות העולות בקרבם. לטובת המענה הקמנו את הקו החם.

אנו מזמינים אתכם ליצור בעזרתו קשר ולהתייעץ עמנו על עניינים הקשורים למצב:

בדף זה תוכלו למצוא ריכוז של כל ההטבות והקלות של הבנקים השונים כפי שפורסמו ע"י הבנקים עצמם באתרי האינטרנט.
חשוב לציין, כי כל המידע המופיע בעמוד זה הינו באחריות הבנקים ומסתמך על המידע כפי שפורסם באתרי האינטרנט השונים של הבנקים. ט.ל.ח.

אנו מאחלים לכולנו ימים של שקט וחזרה קרובה לשגרה המבורכת.

לוגו בנק ישראל

מתווה בנק ישראל לסיוע ללקוחות הבנקים בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות ברזל"

1) אוכלוסייה המתגוררת עד 30 ק”מ מרצועת עזה ובתי עסק הפועלים במרחק זה – בהתאם לרשימה מגורם מוסמך שתועבר לבנקים.

2) אוכלוסייה שפונתה על ידי גורם רשמי מביתה, נכון לתאריך 07.11.23 והמתגוררת באחד מהישובים המופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל*

3) בעלי קרבה ראשונה להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים – בהתאם להצהרת לקוח או הצגת אסמכתה מתאימה, לפי החלטת הבנק. לעניין תאגידים קטנים, בהתאם למאפיינים שיפורסמו על ידי הבנק.

4) משרתי המילואים ומגויסי צו 8 – בהתאם להצהרת לקוח או הצגת אסמכתה מתאימה, לפי החלטת הבנק. לעניין תאגידים קטנים, בהתאם למאפיינים שיפורסמו על ידי הבנק.

משכנתאות

(בהתייחס לדירה ראשונה ומשפרי דיור בלבד)

תקופת דחיית התשלומים – 3 חודשים, בנוסף לקבוע בסעיף 9ח2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ”א – 1981 ואינו מחליף אותו (לאחר תקופה זו תבחן הארכה נוספת)

שיעור ריבית מקסימלי – לא תהיה על עלות ריבית בגין סכום הדחייה

עמלות – הדחייה תתבצע ללא חיוב בעמלה

אופן פריסת התשלומים – 3 חלופות לבחירת הבנק

    • הוספת תשלומים בסוף תקופת המשכנתה
    • פריסת תשלומים לאורך יתרת תקופת המשכנתה
    • העמדת הלוואה, בסכום הדחייה, ללא ריבית, לתקופה של 4 שנים, שמועד פרעונה יחל בחלוף שנה מסוף תקופת הדחייה.

אשראי צרכני בסכום מצטבר עד 100,000 ₪

    • תקופת דחיית התשלומים – 3 חודשים (לאחר תקופה זאת תבחן הארכה נוספת)
    • שיעור ריבית מקסימלי – לא תהיה כל עלות ריבית בגין סכום הדחייה
    • עמלות – הדחייה תתבצע ללא חיוב בעמלה
    • אופן פריסת התשלומים – הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה, אופן פריסת ההלוואה הוא בכפוף למגבלות טכניות הנובעות ממערך המחשוב של הבנק

אשראי עסקי בסכום מצטבר עד 2 מיליון ₪

עבור עסק עם מחזור פעילות עד 25 מיליון ₪ לשנה, לא כולל הלוואות בשת”פ מסחרי עם צד שלישי. לגבי אשראי שיתרת תקופתו לפירעון עולה על 3 שנים, ניתן לבצע פריסת תשלומים באופן הקבוע ביחס למשכנתאות

    • תקופת דחיית התשלומים – 3 חודשים (לאחר תקופה זאת תבחן הארכה נוספת)
    • שיעור ריבית מקסימלי – לא תהיה כל עלות ריבית בגין סכום הדחייה
    • עמלות – הדחייה תתבצע ללא חיוב בעמלה
    • אופן פריסת התשלומים – הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה, המתווה הוא בנוסף לקבוע בסעיף 9ח2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ”א – 1981 ואינו מחליף אותו

יתרת חובה (אוברדרפט), בחשבון עו”ש של משקי בית, עד סכום של 10,000 ₪

שיעור ריבית מקסימלי – 0%

הבהרה – ההטבה תינתן לאוכלוסייה שמתגוררת בטווח של עד 30 ק”מ מרצועת עזה, אוכלוסייה שפונתה מביתה ע”י גורם מדינתי רשמי נכון למועד ערב פרסום המתווה, או שהם בעלי קרבה ראשונה להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים, המנהלת חשבון עו”ש של משקי בית אשר ערב פרסום המתווה חשבון העו”ש שלהם היה ביתרת חובה, שהינה חלק מהמסגרת המאושרת על יד הבנק, לא יחויבו בריבית על יתרת חובה בחשבונם עד לסכום של 10,000 ₪. מעבר לסכום זה, הלקוח יחויב בריבית על יתרת החובה בהתאם למדרגות הריבית שנקבעו בהסכם ניהול החשבון שלו.

עמלות

פטור לתקופה של 3 חודשים מגביית עמלות בגין פעולות שיבצעו לקוחות המשתייכים למעגל הראשון, למעט פעילות מט”ח, ני”ע, סחר חוץ, יהלומים.

העמלות המופיעות בפרקים הבאים, בהתייחס לבנקים, בכללי הבנקאות (שירות ללקוח), התשס”ח, 2008:

   • חלק 1 – חשבון עובר ושב (כולו)
   • חלק 2 – מידע, הודעות והתראות (כולו)
   • חלק 3 – אשראי (כולו)
   • חלק 6 – כרטיסי אשראי (כולו, למעט עמלות – (7) עסקאות במט”ח, (8) משיכת מט”ח בחו”ל, (9) רכישת מט”ח מחו”ל)
   • חלק 9 – עמלת טיפול בירושות ועזבונות, עמלות משיכת מזומן (ממכשיר מרוחק וע”י כרטיס נטען).

משכנתאות

(בהתייחס לדירה ראשונה ומשפרי דיור בלבד)

תקופת דחיית התשלומים – 3 חודשים (לאחר תקופה זו תבחן הארכה נוספת)

שיעור ריבית מקסימלי – הריבית ההסכמית. דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה. לכן טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיוצ”ב), לצורך קבלת החלטה מושכלת.

אופן פריסת התשלומים – הוספת תשלומים בסוף תקופת ההלוואה. אופן פריסת ההלוואה הוא בכפוף למגבלות טכניות הנובעות ממערך המחשוב של הבנק

 

אשראי צרכני בסכום מצטבר עד 100,000 ₪

   • תקופת דחיית התשלומים – 3 חודשים (לאחר תקופה זאת תבחן הארכה נוספת)
   • שיעור ריבית מקסימלי – הריבית ההסכמית. דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה. לכן טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיוצ”ב), לצורך קבלת החלטה מושכלת.
   • אופן פריסת התשלומים – הוספת תשלומים בסוף תקופת ההלוואה. אופן פריסת ההלוואה הוא בכפוף למגבלות טכניות הנובעות ממערך המחשוב של הבנק.

 

אשראי עסקי בסכום מצטבר עד 2 מיליון ₪

עבור עסק עם מחזור פעילות עד 25 מיליון ₪ לשנה, לא כולל הלוואות בשת”פ מסחרי עם צד שלישי. לגבי אשראי שיתרת תקופתו לפירעון עולה על 3 שנים, ניתן לבצע פריסת תשלומים באופן הקבוע ביחס למשכנתאות

 • תקופת דחיית התשלומים – 3 חודשים (לאחר תקופה זאת תבחן הארכה נוספת)
 • שיעור ריבית מקסימלי – הריבית ההסכמית. דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה. לכן טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיוצ”ב), לצורך קבלת החלטה מושכלת.
 • אופן פריסת התשלומים – הוספת תשלומים בסוף תקופת ההלוואה. אופן פריסת ההלוואה הוא בכפוף למגבלות טכניות הנובעות ממערך המחשוב של הבנק.

 

עמלות

דחיית התשלומים תבוצע ללא חיוב בעמלות

הבהרות:

   • מועד הכניסה לתוקף של המתווה הוא לכל המאוחר עד לתאריך 31.10.23 לטובת היערכות נדרשת של כל בנק, ולמשך התקופה הקצובה במתווה החל ממועד כניסה לתוקף בפועל.
   • האמור לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי. לגבי לווה שהיה בפיגור במועד פרסום המתווה תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת הפיגור.
   • ככל שניתן לייתר פניה יזומה של לקוח ליישום המתווה, לרבות בתחום העמלות, יש לתת לכך עדיפות.

 

המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.

ניתן למצוא את המתווה המלא בקישור הבא:
https://www.boi.org.il/bank-of-israel/iron-swords/boi-outline-banks/

בנק-הפועלים

הקו פועל בימים א’-ה’ בין השעות 8:30-19:00 ובימי ו’ בין השעות 8:30-12:30.

למתקשרים מחו”ל בטלפון שמספרו 076-8012499.

מעגל ראשון

בעלי נכסים בעוטף – פטור מתשלום משכנתא ל-3 חודשים 

ההטבה מתייחסת לשלושת ההחזרים החודשיים הקרובים: נובמבר, דצמבר וינואר. היא תחול באופן אוטומטי, ללא צורך בפנייה לבנק, ורלוונטית ללקוחות בעלי נכסים המשועבדים לבנק (לטובת המשכנתא) אשר מיקומם הוא בעוטף (בטווח של 0-7 ק”מ מהגבול).

רשימת היישובים: בארי, אור הנר, ארז, גבים, גברעם, דקל, זיקים, חולית, זמרת, יד מרדכי, יבול, כיסופים, יכיני, כפר עזה, ישע, כרם שלום, יתד, כרמיה, מבטחים, מפלסים, מגן, נחל עוז, עלומים, ניר יצחק, עמיעז, ניר עז, פריגן, ניר עם, רעים, נירים, שדה אברהם, נתיב העשרה, שובה, סופה, איבים, סעד, כפר מימון, עין השלושה, תושייה, שדרות, תלמי יוסף, שוקדה, תקומה, אבשלום, עין הבשור, שלומית, מבקיעים.

הקפאת תשלומי המשכנתא לתקופה של 3 חודשים וללא עלות

הבנק מאפשר לדחות את התשלום החודשי ל- 3 חודשים.

מי זכאי להטבה?
כלל נוטלי המשכנתאות בבנק ללא קשר באיזה בנק מתנהל חשבון העובר ושב שלהם: 

   • בעלי דירה יחידה/חליפית המתגוררים במרחק של עד 30 ק”מ מעזה 
   • בעלי עסק במרחק של עד 30 ק”מ מעזה 
   • מפונים על ידי גורם רשמי מביתם
   • מגויסים לשירות מילואים / צו 8
   • קרבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) לנעדרים / חטופים / הרוגים
   • מגישים בקשה בשם: נעדרים / חטופים / הרוגים

 

כלל לקוחות הבנק

הקפאת תשלומי המשכנתא לתקופה של 3 חודשים – ההטבה מיועדת לכלל נוטלי המשכנתאות בבנק שהלוואתם מתנהלת באופן תקין, ללא קשר באיזה בנק מתנהל חשבון העו”ש שלהם.

מעגל ראשון

הלוואת גישור “פועלים למען הדרום” – ללא ריבית ולתקופה של עד 3 חודשים

לקוחות פרטיים: עד 30 אלף ₪
לקוחות עסקיים: עד 250 אלף ₪

למי זה מתאים?

   • לקוחות המתגוררים בטווח של 40 ק״מ מהרצועה או שבית העסק שלהם מוקם בטווח זה על פי הגדרת פיקוד העורף ובהתאם לכתובת המגורים המעודכנת בחשבון.
   • מפונים מביתם בצפון
   • מגוייסים בצו 8.

דחיית תשלומי הלוואות ללא עלות – לתקופה של עד 3 חודשים ללקוחות פרטיים ועסקיים

מי זכאי להטבה?

   • לקוחות המתגוררים בטווח של עד 40 ק״מ מהרצועה על פי הגדרת פיקוד העורף ובהתאם לכתובת המגורים המעודכנת בחשבון.
   • למי שפונו מבתיהם ע”י גורם רשמי ובהתאם לרשימה שתתעדכן מעת לעת.
   • בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, וילדים) לחללי המלחמה או חטופים או נעדרים, בכפוף להצהרה.
   • משרתי המילואים בכפוף להצהרה שהנם בשירות מילואים.

כלל לקוחות הבנק

הלוואה בריבית פריים ללקוחות עסקיים ופרטיים

לקוחות פרטיים: עד לסכום של 10,000 ₪.                 
ללקוחות עסקיים: עד לסכום של 100,000 ₪.
ניתן לפרוס את ההלוואה לתקופה של עד 36 חודשים עם אפשרות לגרייס עד 6 חודשים על קרן וריבית.

דחייה ופריסה מחדש של הלוואות ללקוחות פרטיים ועסקיים:

הבנק מאפשר לדחות תשלומי הלוואות (עד 3 תשלומים) או לפרוס מחדש תשלומי הלוואות קיימות. ביצוע הדחייה באמצעות האתר/האפליקציה/הסניף בו מנוהל חשבונך.

חשוב לדעת

   • ניתן לדחות אשראי צרכני עד 100 אלף ₪.
   • ניתן לדחות אשראי עסקי עד 2 מיליון ₪ (לעסק עם מחזור פעילות עד 25 מיליון ₪ לא כולל הלוואות בשת״פ מסחרי עם צד שלישי).

חישוב הסכום הינו בגין כלל ההלוואות בגינן מבוצעת דחייה

פטור ל-3 חודשים ממגוון עמלות 

מי זכאי להטבה?

לקוחות פרטיים ועסקים המוגדרים בבנק כעסק קטן בהתאם לכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס”ח-2008, אשר:

   • מתגוררים בטווח של עד 40 ק״מ מהרצועה על פי הגדרת פיקוד העורף ובהתאם לכתובת המגורים המעודכנת בחשבון.
   • חשבונם מנוהל בסניפים הנמצאים בטווח האמור.
   • פונו מבתיהם ע”י גורם רשמי ובהתאם לרשימה שתתעדכן מעת לעת.
   • הם בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, וילדים) לחללי המלחמה או חטופים או נעדרים בכפוף להצהרה.
   • משרתים במילואים בכפוף להצהרה שהנכם/ן בשירות מילואים.

 אילו עמלות נכללות במסגרת הפטור?

יינתן פטור מגביית העמלות המופיעות בפרקים הבאים בתעריפון הבנק ליחיד/עסק קטן:

חלק 1 – חשבון עובר ושב (כולו).
חלק 2 – מידע, הודעות והתראות (כולו).
חלק 3 – אשראי (כולו).
חלק 6 – כרטיסי אשראי (כולו, למעט עמלות – (7) עסקאות במט”ח, (8) משיכת מט”ח בחו”ל, (9) רכישת מט”ח מחו”ל).

הקלה בשבירת פיקדונות עד 100,000 ₪ ללא עלות שבירה בכפוף לשיקול הבנק, ע”י “פנייה לבנקאי” באתר ובאפליקציה של הבנק.

 

למי זה מתאים?
כלל לקוחות הבנק

דחייה או פריסת החיוב החודשי הקרוב בכרטיס האשראי עד 20,000 ₪ ללא ריבית
מתאים ללקוחות עסקיים (ללא ח.פ.) ופרטיים שברשותם כרטיס אשראי בנקאי.

לקראת חיוב חודש נובמבר הקרוב ניתן לבקש אחת מבין שתי האפשרויות הבאות:
א. דחייה בחודש של תשלום סכום החיוב החודשי הקרוב ללא ריבית.
ב. פריסת סכום החיוב החודשי הקרוב ל-3 תשלומים חודשיים שווים ללא ריבית.

logo לוגו דיסקונט חיוך -01

מוקדי חירום ללקוחות המתגוררים בקו העימות בדרום ולישובים שפונו בצפון, במטרה לתת שירות וסיוע במקרים דחופים.
במייל: soservice@dbank.co.il | בטלפון: 9658* | למתקשרים מחו”ל: 076-8057000
המוקד פעיל בימים ראשון עד חמישי מ-9:00 עד 17:00 ובימי שישי מ-9:00 עד 13:00

מעגל ראשון

לקוחות המתגוררים במרחק של עד 7 ק”מ מגבול עזה

זכאים לפטור אוטומטי מתשלומי משכנתא, למשך 6 חודשים (תשלומי נובמבר 23 עד אפריל 24), ללא צורך בפנייה לבנק. הפטור ינתן בהתאם לכתובת המעודכנת בבנק.

לקוחות “מעגל ראשון” זכאים להגיש בקשה לדחיית 3 או 6 תשלומים חודשיים של קרן וריבית, אשר ישולמו על דרך של העמדת הלוואה בגובה התשלומים הנדחים, הלוואה ללא ריבית והצמדה לתקופה של 5 שנים, וללא החזרים בשנה הראשונה (כפוף לכך שתקופת ההלוואה המקורית עולה על 60 חודשים) וזאת ללא צורך בהגעה לסניף.

ככל שתקופת ההלוואה הינה 60 חודשים ומטה, דחיית ההחזרים תבוצע על דרך של דחיית התשלומים לתום תקופת הלוואה – תוקם הלוואה חדשה ללא ריבית והצמדה כאשר בתקופה הראשונה לא ישולמו החזרים חודשיים ובתום תקופה מקורית ישולמו התשלומים הנדחים.

להגשת בקשה – https://start.telebank.co.il/login/#/LOGIN_PAGE

 

כלל לקוחות הבנק

 • אפשרות להקפאת ההחזר החודשי – 
   • דחייה מלאה של קרן וריבית עד 6 חודשים (עם או בלי הארכת תקופה).
   • דחייה חלקית של קרן ההלוואה ותשלום ריבית שוטפת עד 6 חודשים (עם או בלי הארכת תקופה) – החיובים הנדחים יצברו ריבית (והצמדה ככל שמדובר בהלוואה צמודת מדד) ככל שיפרסו על פני יתרת התקופה או בגין התקופה המוארכת. במקרה של פריסת התשלומים הנדחים על פני יתרת תקופת ההלוואה, גובה ההחזר החודשי יגדל ביחס לזה הקיים טרם ביצוע הדחייה.
 • הארכת תוקף אישור עקרוני – לקוחות שמחזיקים בידם אישור עקרוני, עד לתאריך: 12.10, שתוקף הריבית בו טרם פג, הבנק יחדש את תוקף האישור עם אותן ריביות, ל – 24 ימים נוספים.

מעגל ראשון

דחיית תשלומי הלוואות, הקיימות בחשבון, בהתאם להצהרה, למשך 3 או 6 חודשים. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות וללא ריבית, לפי הפירוט:
הלוואות משקי בית – דחיית תשלומים בהלוואות שיתרתן המצטברת לא עולה על 100,000 ₪.
הלוואות עסקים (בעלי מחזור הכנסות של עד 25 מ’ ₪) – דחיית תשלומים בהלוואות שיתרתן המצטברת לא עולה על 2,000,000 ₪.

לקוחות המתגוררים בקו העימות בדרום ולישובים שפונו בצפון:

הלוואה ללא ריבית, עד 24 אלף ₪, לתושבים ובעלי עסקים –

   • הלוואה בסכום מקסימאלי של 24 אלף ₪ ועד 24 תשלומים
   • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
   • כפוף לתנאי הבנק

 

כלל לקוחות הבנק

דחיית תשלומי הלוואה לתקופה של עד 3 חודשים – להגשת בקשה לדחייה יש לפנות לבנקאים במוקד 6111* או לבנקאים בסניף.

   • דחיית תשלומי הקרן, במהלך תקופה זו תשולם הריבית בלבד
   • מיועד ללקוחות פרטיים ועסקיים בעלי הלוואה בבנק
   • בכפוף לפעילות בחשבון, לתנאי הבנק ולשיקול דעת הבנק
   • הדחייה אינה כרוכה בעמלות
   • אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

מעגל ראשון

 • פטור מעמלות מסוימות לתקופה של 6 חודשים, ללקוח יחיד/עסק קטן (עפ”י הפירוט באתר הבנק).
 • פטור מריבית על המינוס בחשבון העו”ש של משק הבית/עסק, עד סכום של 10,000 ₪, למשך 6 חודשים, בהתאם למסגרת המאושרת בחשבון (הנמוך מביניהם) – למעט משרתי מילואים ומגויסי צו 8

 

כלל לקוחות הבנק

הגדלה לכלל לקוחות הבנק את מסגרת האשראי ב-10% נוספים – סכום התוספת לא יישא בריבית.

   • ללקוחות קמעונאיים (פרטיים ועסקיים) בעלי מסגרת אשראי מאושרת
   • מינימום תוספת של 2,000 ₪, או 10% ממסגרת האשראי המאושרת, הגבוהה מבין השניים, בהתאם למסגרת האשראי בחשבון
   • התבצע באופן יזום ע”י הבנק החל מ-10.10.23, ללא צורך בפניית הלקוח ויהיה בתוקף עד ה-9.11.23
   • אי עמידה בתנאי האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
   • כפוף לתנאי הבנק
הקדמת תשלומים לספקי הבנק, במקום תנאי התשלום הקיימים.
לוגו לאומי למשכנתאות-01

קו חם ייעודי לתושבי הדרום

https://www.leumi.co.il/Campaign/now_for_you/51932

מעגל ראשון

ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים מקו העימות בדרום (0-7 ק”מ)

 1. פטור מלא למשך 3 חודשים מתשלומי המשכנתה
 2. אפשרות לדחיית תשלומי המשכנתא לתקופה של עד חמישה חודשים – ללא עלות ריבית בגין סכום הדחייה בתנאים המצטברים הבאים:
   • בהתייחס לדירה ראשונה של הלקוחות וללקוחות משפרי דיור בלבד
   • מחיר הדירה במועד לקיחת המשכנתא –  עד 2 מיליון שקלים***

    מי זכאי להטבה?

   • לקוחות לאומי תושבי קו העימות בדרום – החל מקו אשדוד ועד גבול הרצועה
   • לקוחות לאומי תושבי קו העימות בצפון – החל מקו הקריות עד גבול הלבנון
   • לקוחות לאומי מגויסי מילואים בצו 8
   • לקוחות לאומי בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) להרוגים, חטופים ונעדרים במסגרת העימות הנוכחי
   • שוטרי משטרת ישראל

 

כלל לקוחות הבנק

אפשרות להקפאת תשלומי המשכנתא לתקופה של עד 24 חודשים, בהתאם לצרכי הלקוח

דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחיה. לכן, טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו”ב), לצורך קבלת החלטה מושכלת.

הלוואות גישור וקרן סיוע של בנק לאומי ללקוחות לאומי

 1. פטור מלא מהחזרי הלוואות צרכניות ללקוחות פרטיים למשך חודשיים, עד לתקרת החזרת חודשי של 2,000 שקלים, עבור לקוחות שאינם בעלי משכנתה בלאומי.
 2. פטור מלא מהחזרי הלוואות לבעלי עסקים קטנים למשך חודשיים, עד לתקרת החזר של 3,000 שקלים- עבור לקוחות שאינם בעלי משכנתה בלאומי.
 3. הלוואת גישור למימון הון חוזר ללקוחות עסקיים עד גובה המחזור החודשי, לכל לקוחות הבנק שהם עסקים קטנים ובינוניים.
 4. קרן סיוע בסך 250 מיליון שקלים להלוואות גישור ללקוחות פרטיים לתקופה של שנה ללא ריבית (עד 10 אלף שקלים ללקוח), עבור:
    • תושבי העוטף ואוכלוסייה המתגוררת במרחק של עד 30 ק”מ מרצועת עזה
    • אוכלוסייה שפונתה על ידי גורם רשמי מביתה, נכון למועד פרסום המתווה.
 1. קרן סיוע בסך 1 מיליארד שקלים להלוואות גישור לעסקים קטנים ובינוניים לתקופה של שנה ללא ריבית (עד 25 אלף שקלים ללקוח), עבור:
   • עסקים קטנים ובינוניים הממוקמים ביישובי עוטף, במרחק של עד 30 ק”מ מרצועת עזה
   • עסקים קטנים שפונו על ידי גורם רשמי, נכון למועד פרסום המתווה

 

דחיית תשלומי הלוואות

 1. לכלל לקוחות הבנק – אפשרות לדחיית תשלומי הלוואות לשלושה חודשים לכלל הלקוחות – בשלב זה ניתן לדחות את קרן ההלוואה בלבד והחל מה 31.10.23 תתאפשר גם דחיית הריבית לאותה תקופה*
 2. דחיית תשלום קרן וריבית ללא עלויות ריבית בגין סכום הדחיה- אפשרות לדחיית תשלומים ללקוחות פרטיים לתקופה של שלושה חודשים וזאת ביחס ליתרת הלוואות בסכום מצטבר עד 100,000 שקלים.

מי זכאי להטבה?

   • תושבי העוטף ואוכלוסייה המתגוררת במרחק של עד 30 ק”מ מרצועת עזה.
   • אוכלוסייה שפונתה על ידי גורם רשמי מביתה, נכון למועד פרסום המתווה
   • לקוחות לאומי מגויסי מילואים בצו 8**
   • בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) להרוגי המלחמה, לחטופים או לנעדרים**שוטרי משטרת ישראל

 

3. לכלל לקוחות הבנק – דחיית תשלום הקרן והריבית ללא עמלות – אפשרות לדחיית תשלומים ללקוחות פרטיים לתקופה של שלושה חודשים וזאת ביחס ליתרת הלוואות בסכום מצטבר עד 100,000 שקלים.

 

4. ללקוחות עסקיים – דחיית תשלום קרן וריבית ללא עלויות ריבית בגין סכום הדחיה – אפשרות לדחיית תשלומים ללקוחות עסקיים לתקופה של שלושה חודשים וזאת ביחס ליתרת הלוואות בסכום מצטבר עד 2,000,000 שקלים

מי זכאי להטבה?

   • עסקים עם מחזור פעילות עד 25 מיליון שקלים (לא כולל הלוואות בשת”פ מסחרי עם צד שלישי) הממוקמים ביישובי העוטף, במרחק של עד 30 ק”מ עד מרצועת עזה
   • עסקים עם מחזור פעילות עד 25 מיליון שקלים (לא כולל הלוואות בשת”פ מסחרי עם צד שלישי) שפונו על ידי גורם רשמי, נכון למועד פרסום המתווה
   • הלוואה ללקוחות עסקיים שיתרת תקופת ההלוואה עולה על 3 שנים – תבוצע פריסה בהלוואה ייעודית

 

5. לכל לקוחות הבנק שהם עסקים קטנים ובינוניים עם מחזור פעילות עד 25 מיליון שקלים – דחיית תשלום הקרן והריבית ללא עמלות – אפשרות לדחיית תשלומים ללקוחות עסקיים לתקופה של שלושה חודשים וזאת ביחס ליתרת הלוואות בסכום מצטבר עד 2,000,000 שקלים.

 

מעגל ראשון

ריבית על מינוס

בהתאם למתווה בנק ישראל, 0% ריבית על יתרת חובה (אוברדרפט) עד סכום של 10,000 שקלים לתקופה של 3 חודשים, ללקוחות פרטיים

מי זכאי להטבה?

   • תושבי העוטף ואוכלוסייה המתגוררת במרחק של עד 30 ק”מ מרצועת עזה
   • אוכלוסייה שפונתה על ידי גורם רשמי מביתה, נכון למועד פרסום המתווה
   • בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) להרוגי המלחמה, לחטופים או לנעדרים**

 

פטור ל-3 חודשים ממגוון עמלות 

אילו עמלות נכללות במסגרת הפטור?

בהתאם למתווה בנק ישראל, פטור גורף מהעמלות המפורטות בחלקים הבאים להלן:

חלק 1 – עמלות חשבון עובר ושב (כולו)
חלק 2 – עמלות מידע, הודעות והתראות (כולו)
חלק 3 – עמלות  אשראי 
חלק 6 – עמלות כרטיסי חיוב, למעט: עמלות בגין עסקאות במט”ח, משיכת מט”ח בחו”ל, רכישת מט”ח מחו”ל
עמלת טיפול בירושות ועזבונות
עמלות משיכת מזומן ממכשיר מרוחק ו/או ע”י כרטיס נטען

מי זכאי להטבה?

   • תושבי העוטף ואוכלוסייה המתגוררת במרחק של עד 30 ק”מ מרצועת עזה
   • אוכלוסייה שפונתה על ידי גורם רשמי מביתה, נכון למועד פרסום המתווה
   • לקוחות לאומי מגויסי מילואים בצו 8
   • בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) להרוגי המלחמה, לחטופים או לנעדרים

אפשרות לבקשת משיכת כספים מפיקדון לפני הזמן עד 250,000 ₪ ללא עלויות

 

לוגו בנק מזרחי טפחות מס׳ 1 במשכנתאות-01

טלפון ייעודי לתושבי הדרום

מעגל ראשון

לתושבי העוטף עד 7 ק”מ מהגבול – פטור מלא מתשלום המשכנתה למשך 4 חודשים (נובמבר 2023-פברואר 2024). בנוסף יוכלו לבקש הקפאה של ההחזרים החודשיים ללא ריבית והצמדה וללא עמלה, ל – 8 חודשים נוספים (עד נובמבר 2024).

תושבי שדרות פטורים לחלוטין מתשלום המשכנתה לחודשיים (נובמבר-דצמבר 2023) ויוכלו לקבל הקפאה ללא ריבית והצמדה וללא עמלה ל – 3 חודשים נוספים (עד אפריל 2024).

דחיית תשלומים מלאה (קרן וריבית) למשך 3 חודשים, ללא עלויות ללקוח (כלומר, ללא עלות ריבית וללא עמלות. ובנוסף, החליט הבנק לתת הטבה נוספת כך שסכום הדחייה לא יחויב גם בהפרשי הצמדה).

מי זכאי להטבה?

   • מתגוררים במרחק של עד 30 ק”מ מרצועת עזה
   • נאלצו להתפנות מביתם בהוראת גורם רשמי מטעם מדינת ישראל
   • בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים וילדים) לחללים, לחטופים או לנעדרים
   • משרתים במילואים או גויסו בצו 8

בנוסף, לקוחות אלה זכאים ל –

   • דחיית תשלומים נוספת ללא הארכת תקופת ההלוואה – לאפשר תקופת דחיית התשלומים מלאה נוספת של עד 3 חודשים, מעבר לתקופת דחיית התשלומים של מתווה בנק ישראל (3 חודשים) – סך הכל עד 6 תשלומים. כך ש-3 חודשי הדחייה הראשונים יהיו על פי מתווה בנק ישראל שפורט לעיל ואילו התשלומים שנדחו בתקופת הדחייה הנוספת יפרסו, בתום תקופת דחיית התשלומים, ליתרת תקופת כל חלק של ההלוואה, ויישאו ריבית וריבית דריבית, כמוסבר בהמשך.
   • דחיית תשלומים נוספת עם הארכת תקופת ההלוואה – לאפשר תקופת דחיית התשלומים מלאה נוספת של עד 3 חודשים מעבר לתקופת דחיית התשלומים של מתווה בנק ישראל (3 חודשים) – סך הכל עד 6 תשלומים, וכן הארכת תקופת ההלוואה לתקופה הזהה לתקופת דחיית התשלומים הנוספת (עד 3 חודשים). כך ש-3 חודשי הדחייה הראשונים יהיו על פי מתווה בנק ישראל שפורט לעיל ואילו התשלומים שנדחו בתקופת הדחייה הנוספת ייפרסו, בתום תקופת דחיית התשלומים, ליתרת התקופה המוארכת של כל חלק של ההלוואה, ויישאו ריבית וריבית דריבית, כמוסבר בהמשך.

כלל לקוחות הבנק

דחיית תשלומים מלאה (קרן וריבית) למשך 3 חודשים לרבות הארכת תקופת ההלוואה, לתקופה הזהה לתקופת דחיית התשלומים, ללא עמלה. יובהר, כי התשלומים הנדחים יישאו ריבית וריבית דריבית כמוסבר בהמשך.

בנוסף, לקוחות אלה זכאים ל –

   • דחייה מלאה של התשלומים (דחיית קרן וריבית) – עד 6 חודשים (הכוללים את תקופת מתווה בנק ישראל).
   • דחייה מלאה של התשלומים (דחיית קרן וריבית) עם הארכת תקופה לתקופה הזהה לתקופת דחיית התשלומים, לתקופה של עד 6 חודשים (הכוללים את תקופת מתווה בנק ישראל).
   • דחייה חלקית של התשלומים (תשלום ריבית בלבד בתקופת הדחייה) – עד 6 חודשים (במקום מתווה בנק ישראל).
   • דחייה חלקית של התשלומים (תשלום ריבית בלבד בתקופת הדחייה) עם הארכת תקופה לתקופה הזהה לתקופת דחיית התשלומים – עד 6 חודשים (במקום מתווה בנק ישראל).

הארכת תוקף ריבית על המשכנתא

ללקוחות שהגישו בקשה חדשה למשכנתא ותוקף הריבית פג במהלך חודש אוקטובר, תישמר הריבית המקורית ל-24 ימים נוספים באופן אוטומטי, למרות התייקרות חדה בעלויות שחלה לאחרונה.

מעגל ראשון

הלוואה ייחודית עד 25,0000 – ללקוחות בעלי חשבון פרטי שגרים במרחק של עד 40 ק”מ מגבול עזה, או 2 ק”מ מגבול הצפון

אפשרות לקבל הלוואה בסך של עד 25,000 ₪ ללא ריבית וללא הצמדה. את ההלוואה אפשר להחזיר בתשלומים חודשיים של עד 12 חודשים וגם לבקש דחייה בתשלומי הקרן והריבית לתקופה של עד 90 יום.

 

כלל לקוחות הבנק

דחית תשלומי הלוואות

אפשרות לבקשת דחייה בתשלומי הקרן לתקופה של עד 3 חודשים. בנוסף, יש פטור מעמלת שינוי בהלוואה

למי ההטבה מתאימה?

לקוחות עם חשבון פרטי או פרטי-עסקי שההלוואה שלקחו משולמת באופן תקין. לא כולל הלוואה בערבות מדינה. מיועד להלוואות של עד 2,000,000 ₪ ללקוחות פרטי-עסקי ועד 100,000 ₪ ללקוחות פרטיים

חשוב לדעת

במסגרת ההטבה, אם יש לך יותר מהלוואה אחת בסכום מצטבר של עד 100,000 ₪, ניתן לדחות את תשלומי הקרן בכולן.
אם יש לך 2 הלוואות בסך מצטבר של יותר מ-100,000 ₪, הבנק יעניק את ההטבה להלוואה שסכומה גבוה יותר.
אם יש לך הלוואה בסכום הגבוה מ-100,000 ₪, לא יהיה ניתן לדחות את תשלומי הקרן על חלק ממנה.

מעגל ראשון

הגדלת סכום מסגרת העו”ש עד 30,000 ₪ (בכפוף לשיקול דעת הבנק)

מי זכאי להטבה?

לקוחות פרטיים שחשבון הבנק שלהם מתנהל באחד מהסניפים הבאים: שדרות (484), אופקים (437), נתיבות (428), אשקלון (427), אשקלון ברנע (490), מרכז עסקים באר שבע (426), קק”ל (544), דרך מצדה (566), קרית גת (433), קרית מלאכי (450), יבנה (540), מרכז עסקים אשדוד (416), אשדוד סיטי (565), אזור תעשייה אשדוד (615)

 

כלל לקוחות הבנק

ריבית על מינוס
לבעלי משכנתה בטפחות – פטור מריבית על המינוס בגובה ההחזר החודשי למשך שנתיים ועד 6,000 שקלים.

מגוון הטבות נוספות מוצעות ללקוחות בעלי חשבון עו”ש שיש להם משכנתא במזרחי-טפחות

פירוט ההטבות באתר

מעגל ראשון

אפשרות לבקשת משיכת כספים מפיקדון לפני הזמן עד 100,000 ₪ ללא עלויות

מי זכאי להטבה?

לקוחות עם חשבון פרטי או עסקי שגרים במרחק של עד 40 ק”מ מגבול עזה

 1. מענק עד 20,000 שקלים – המענק יינתן לעסקים בעלי אובליגו של עד 2,000,000 ₪.
  פרטים נוספים בהמשך.
 2. הלוואה עד 50,0000 שקלים ללא ריבית וללא הצמדה – את ההלוואה אפשר להחזיר בתשלומים חודשיים של עד 12 חודשים וגם לבקש דחייה בתשלומי הקרן והריבית לתקופה של עד 90 יום.

         מי זכאי?

         לקוחות בעלי חשבון עסקי שגרים או שבית העסק שלהם נמצא במרחק של עד 40 ק”מ מגבול עזה, או 2 ק”מ מגבול הצפון

3. משיכה מפקדון עד 100,000 שקלים

         מי זכאי?
         לקוחות עם חשבון פרטי או עסקי שגרים במרחק של עד 40 ק”מ מגבול עזה

4. דחיית תשלומי הלוואות – דחייה בתשלומי הקרן והריבית לתקופה של עד 3 חודשים. בנוסף, יש פטור מעמלת שינוי בהלוואה.

         מי זכאי?

         לקוחות בעלי חשבון פרטי-עסקי שההלוואה שלקחו משולמת באופן תקין.

         לא כולל הלוואה בערבות מדינה. מיועד להלוואות של עד 2,000,000 ₪.

 

5. הקלות במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה

   • דחיית תשלומי קרן ההלוואה (גרייס) והריבית – כל עסק שקיבל הלוואה במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה יוכל לקבל דחייה על תשלומי הקרן והריבית לתקופה של עד 3 חודשים. 
    לשם דחיית תשלומי קרן ההלוואה, יש ליצור קשר עם הבנקאי בסניף.
   • התאמת בטוחות – כל עסק יוכל לבקש שחרור יחסי של הבטוחה שהועמדה כנגד ההלוואה בערבות מדינה, כך שהיא תותאם לאחוז שנקבע בהוראות הביצוע, ובלבד שבמועד הגשת הבקשה החזרי ההלוואה שולמו כסדרם.
    להתאמת הבטוחות, יש ליצור קשר עם הבנקאי בסניף.
   • הגשת דוחות כספיים – עסקים המבקשים להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה ואין ברשותם נכון למועד הגשת הבקשה דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, יוכלו להגיש כחלופה מאזן בוחן מלא ודוחות מע”מ לשנת 2022.

          ההקלות יהיו בתוקף עד ה-7.12.2023

          

6. קרן צפונה דרומה – שורת הקלות לעסקים קטנים שקיבלו הלוואה מקרן צפונה דרומה:

   • דחיית תשלומי קרן ההלוואה (גרייס) והריבית – כל עסק שקיבל הלוואה במסגרת קרן צפונה דרומה יוכל לקבל דחייה על תשלומי הקרן והריבית לתקופה של עד 6 חודשים. 
    לשם דחיית תשלומי קרן ההלוואה, יש ליצור קשר עם הבנקאי בסניף.
   • התאמת בטוחות – כל עסק יוכל לבקש שחרור יחסי של הבטוחה שהועמדה כנגד ההלוואה מקרן צפונה דרומה, כך שהיא תותאם לאחוז שנקבע בהוראות הביצוע, ובלבד שבמועד הגשת הבקשה החזרי ההלוואה שולמו כסדרם.
    להתאמת הבטוחות, יש ליצור קשר עם הבנקאי בסניף.
   • הגשת דוחות כספיים – עסקים המבקשים להגיש בקשה לקבלת הלוואה מהקרן ואין ברשותם נכון למועד הגשת הבקשה דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, יוכלו להגיש כחלופה מאזן בוחן מלא ודוחות מע”מ לשנת 2022.

7. הטבה ממועדון עסקים ALL CLUB

         קהילת ALL CLUB מעניקה לבעלי העסקים מתנה ייחודית, במסגרתה תוכלו ליהנות מכלל השירותים שלנו ללא עלות וללא התחייבות, לתקופה של חודש ימים.

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/info-for-our-customers/car-loan-benefit/

קו חירום לתושבי הדרום, עוטף עזה וקו העימות בצפון, במספר 03-5130084
שעות פעילות המוקד בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 08:00-19:00, ובימי שישי בין השעות 08:00-13:00.

מעגל ראשון

6 חודשי הפוגה מתשלום המשכנתא לבעלי נכס בעוטף
בחודש נובמבר יוותר הבנק על התשלום החודשי באופן אוטומטי וללא צורך בבקשה או בפנייה לבנק, ובחמשת החודשים שלאחר מכן תבוצע דחייה לפי בקשת הלקוח, ללא ריבית בגין סכום הדחייה וללא עמלות.

סך התשלומים שיידחו ייפרסו כהלוואה נפרדת ללא ריבית לתקופה של חמש שנים מתום תקופת הדחייה, כאשר התשלום בגינה יחל בחלוף שנה למשך 4 שנים.

אוכלוסייה זכאית:
לקוחות תושבי העוטף והדרום שהנכס המשועבד וכתובת המגורים עד 7 ק”מ מגבול עזה
* בהתייחס לדירה ראשונה ומשפרי דיור בלבד.
* הפטור מהתשלום החודשי יינתן אוטומטית לפי כתובת המעודכנת במאגרי הבנק. במידה והלקוח מתגורר בישוב מזכה והנכס המשועבד לבנק באזור זה ולא התקבל זיכוי בגין החזר המשכנתא ניתן לפנות לבנק באמצעות התכתבות עם בנקאי לצורך בירור הנושא.
*בהלוואות גישור הפטור מהתשלום החודשי של נובמבר 2023 יהיה עבור תשלום הריבית בלבד.

 

כלל לקוחות הבנק

הקפאת (דחיית) תשלומי משכנתא
הקפאה יזומה – דחייה זמנית של תשלומי קרן בלבד (עד שנה)

הקפאה זו, ככל שתאושר, תתבצע ללא דחיית מועד הפירעון הסופי של ההלוואה, באופן שהיתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה תיפרס מחדש לפי תנאי ההלוואה ובכלל זה תישא ריבית ו/או הפרשי הצמדה לפי תנאי ההלוואה.

הקפאה יזומה – דחייה זמנית של תשלומי קרן +ריבית ההלוואה (עד 3 חודשים)
הקפאה זו, ככל שתאושר, תתבצע ללא דחיית מועד הפירעון הסופי של ההלוואה, באופן שהיתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה תיפרס מחדש לפי תנאי ההלוואה ובכלל זה תישא ריבית ו/או הפרשי הצמדה לפי תנאי ההלוואה.
באם מאושרת ההקפאה, ביצוע ההקפאה יהיה פטור מעמלת “שינוי ותיקון בתנאי הלוואה”

 
הארכת תוקף ריבית למשכנתא
לקוחות אשר עד לתאריך 15/10/23 קיים להם אישור עקרוני שתוקף הריבית בו טרם פג, תישמר הריבית המקורית ל-24 ימים נוספים.
לפרטים נוספים, אנו מזמינים אתכם לפנות באמצעות התכתבות עם בנקאי,למוקד המשכנתאות בטלפון 3533* או ליועץ המשכנתא בסניף.

מעגל ראשון

דחיית תשלומי הלוואה ללא ריבית וללא הצמדה לתקופה של שלושה חודשים (גם דחיית קרן וגם דחיית החזר הריבית), ללא ריבית וללא הצמדה בגין סכום הדחייה.
ללקוחות פרטיים בעלי אשראי צרכני בסכום מצטבר של עד 100,000 ש”ח
לעסקים בעלי מחזור הכנסות עד 25 מיליון ש”ח, בעלי אשראי עסקי בסכום מצטבר של עד 2 מיליון ש”ח.

אוכלוסייה זכאית:

   • לקוחות תושבי העוטף והדרום (לקוחות שגרים עד 30 ק”מ מגבול עוטף עזה)
   • משרתי מילואים ומגויסי צו 8 (בכפוף להצגת אסמכתא/הצהרת לקוח)
   • אוכלוסייה שפונתה מביתה באזור הדרום (ע”י גורם מדיני רשמי)
   • בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים (בכפוף להצהרת לקוח

הלוואות ללא ריבית לתושבי עוטף עזה
לקוחות תושבי עוטף עזה יכולים לבחור אחת מההלוואות הבאות:​
הלוואה עם החזר בתשלומים – הלוואה ללא ריבית וללא הצמדה,  בסכום של עד 20,000 ₪, לתקופה של עד 24 חודשים.
הלוואה עם החזר בסוף תקופה (ללא החזרים שוטפים) – הלוואה לא ריבית וללא הצמדה, בסכום של עד 10,000 ₪, לתקופה של עד חצי שנה (תשלום מלוא הקרן בסוף תקופה)
ללקוחות המתגוררים במרחק של 0-7 ק”מ מעזה.

הלוואה לכוחות הביטחון, אנשי המילואים ותושבי הדרום
הבינלאומי כאן על מנת לנסות ולהקל מעט על ההתנהלות הפיננסית של לקוחותינו, אנשי כוחות הביטחון, משרתי המילואים ותושבי הדרום.
הלוואה בסכום של עד 10,000 ₪, בריבית פריים*, עד 24 תשלומים חודשיים.
* ריבית מתואמת נכון ליום 12.10.23 – 6.432%, בתוקף עד 30.11.23.

 

כלל לקוחות הבנק

דחיית תשלומי הלוואה ל-3 חודשים.
הדחייה תעשה ע”י פירעון ההלוואה הקיימת והקמה מחדש עם 3 חודשי גרייס באותם תנאים של ההלוואה המקורית.

הלוואה בדיגיטל ללקוחות פרטיים
סכום ההלוואה: עד 80,000 ₪
ריבית: פריים +0.9% *
תשלומים: עד 60 תשלומים חודשיים עם אפשרות לגרייס עד חצי שנה

* ריבית מתואמת נכון להיום ה-10.10.23 הינה 7.389%

מעגל ראשון

פטור מתשלום ריבית על יתרות חובה (אוברדרפט) מאושרות בחשבון העו”ש ללקוחות פרטיים עד לסכום של 10,000 ₪ או עד לגובה המסגרת המאושרת – הנמוך מבין השניים.
ההטבה תינתן בין התאריכים: 15.01.24- 15.10.23 (ללקוחות אשר בתאריך 15.10.23, חשבון העו”ש שלהם היה ביתרת חובה)
הפטור יינתן אוטומטית ללא צורך בפנייה לסניף.

אוכלוסייה זכאית:

   • לקוחות תושבי העוטף והדרום (לקוחות שגרים עד 30 ק”מ מגבול עוטף עזה)
   • משרתי מילואים ומגויסי צו 8 (בכפוף להצגת אסמכתא/הצהרת לקוח)
   • אוכלוסייה שפונתה מביתה באזור הדרום (ע”י גורם מדיני רשמי)
   • בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים (בכפוף להצהרת לקוח

* הפטור מהתשלום החודשי יינתן אוטומטית לפי כתובת המעודכנת במאגרי הבנק. במידה והלקוח מתגורר בישוב מזכה ולא התקבל זיכוי כאמור לפנות לבנק באמצעות התכתבות עם בנקאי לצורך בירור הנושא.

פטור מלא מעמלות לתקופה של 3 חודשים (למעט פעילות מט”ח, ני”ע, סחר חוץ, יהלומים)*.
הפטור יינתן אוטומטית ללא צורך בפנייה לסניף, למעט במקרים בהם נדרשת הצהרת לקוח לצורך שיוך לאוכלוסייה הזכאית.

הפטור יינתן על עמלות המפורטות בתעריפון ליחידים ועסקים קטנים כמפורט:
חלק 1 – חשבון עובר ושב (כולו)
חלק 2 – מידע, הודעות והתראות (כולו)
חלק 3 – אשראי (כולו)
חלק 6 – כרטיסי אשראי (כולו, למעט עמלות – (7) עסקאות במט”ח, ( 8) משיכת מט”ח בחו”ל, (9) רכישת מט”ח מחו”ל)
חלק 9 – עמלת טיפול בירושות ועזבונות, עמלות משיכת מזומן (ממכשיר מרוחק וע”י כרטיס נטען).
* ההטבה ניתנת לתקופה של 3 חודשים החל מה- 31.10.2023. במקרה וזכאות הלקוח תיכנס לתוקף במהלך התקופה יבוצע החזר רטרואקטיבי על חיובי העמלות.
* הפטור מהתשלום החודשי יינתן אוטומטית לפי כתובת המעודכנת במאגרי הבנק. במידה והלקוח מתגורר בישוב מזכה ולא התקבל זיכוי כאמור לפנות לבנק באמצעות התכתבות עם בנקאי לצורך בירור הנושא.

אוכלוסייה זכאית:

   • לקוחות תושבי העוטף והדרום (לקוחות שגרים עד 30 ק”מ מגבול עוטף עזה
   • משרתי מילואים ומגויסי צו 8 (בכפוף להצגת אסמכתא/הצהרת לקוח)
   • אוכלוסייה שפונתה מביתה באזור הדרום (ע”י גורם מדיני רשמי)
   • בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים (בכפוף להצהרת לקוח)  

 

כלל לקוחות הבנק

הגדלת מסגרת משיכת יתר במידה הצורך.

הנפקת כרטיס אשראי דיגיטלי חדש
כרטיס אשראי שמיד עם הנפקתו ניתן לעשות בו שימוש.
תוכלו לצרף את הכרטיס לארנק הדיגיטלי לטובת ביצוע רכישות וגם לבצע עסקאות באמצעות האינטרנט ו/או עסקאות טלפוניות מבלי להמתין לקבלת כרטיסכם הפיזי.
* בשלב זה ניתן להנפיק כרטיס דיגיטלי כאל (הנפקה ראשונית ולא עקב אובדן/גניבה).

 

הנפקת כרטיס אשראי דיגיטלי במקרה של אובדן/גניבת כרטיס מסוג ישראכרט/ אמריקן אקספרס
ניתן לדווח אובדן/גניבה ולבקש כרטיס חליפי, בשני אופנים:

   • לפנות לסניף ולעדכן על אובדן/גניבה, הכרטיס יחסם מיידית ויום למחרת יופק כרטיס דיגיטלי כמפורט בהמשך
   • לפנות לביצוע הדיווח באתר/אפליקציית ישראכרט. לאחר ביצוע הדיווח הכרטיס יחסם מיידית ובסיום התהליך יונפק מיידית כרטיסי דיגיטלי כמפורט בהמשך.

 

לאחר הדיווח (בסניף או באפליקציית ישראכרט), ישלח אליך סמס הכולל דרישת הזדהות. לאחר ביצוע הזיהוי, ניתן יהיה לצפות במספר הכרטיס החליפי (ע”י קישור שיתקבל) ולהעלותו לארנק.
הסמס ישלח:
– באופן מיידי אם הפעולה בוצעה באפליקציית ישראכרט
– יום למחרת אם הפעולה בוצעה במערכות הבנק

מוקד החירום פעיל בימים א-ה בשעות: 8:00-16:00, יום ו’ בשעות: 8:00-13:00

מעגל ראשון

 • ויתור על תשלומי המשכנתה למשך 6 חודשים ללקוחות המתגוררים במרחק של עד 7 ק”מ מגבול עזה.
 • דחיית תשלומי המשכנתאות ותשלומי ההלוואות, הקיימות בחשבון, בהתאם להצהרה, למשך 3 חודשים. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות וללא ריבית.
 • הקפאת תשלומי המשכנתא לתקופה של 3 חודשים.
  הבנק יקים הלוואה/ות בגובה התשלומים הנדחים לתקופה של 5 שנים, כאשר בשנה הראשונה לא ישולם החזר, ובחלוף שנה יחלו תשלומים חודשיים עד לתום תקופתה

מעגל ראשון

דחיית תשלומי הלוואות, הקיימות בחשבון, בהתאם להצהרה, למשך 3 חודשים. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות וללא ריבית לפי הפירוט:

   • הלוואות משקי בית – דחיית תשלומים בהלוואות שיתרתן המצטברת לא עולה על 100,000 ₪.
   • הלוואות עסקים (בעלי מחזור הכנסות של עד 25 מ’ ₪) – דחיית תשלומים בהלוואות שיתרתן המצטברת לא עולה על 2,000,000 ₪.

 

הלוואה עד 25 אלף ₪ ל-24 חודשים בריבית פריים בלבד, אפשרות לדחיית תשלומים ל 6 חודשים בתוך תקופת ההלוואה

 

כלל לקוחות הבנק

בכפוף לבקשת הלקוח

 

הלוואות קיימות – אפשרות לדחיית תשלומי קרן ההלוואה ב 3 חודשים.

מתן אפשרות לדחיית תשלומי הלוואות:

   • ללקוחות בעלי אשראי גבוה מ-500 א’ ₪ תינתן אפשרות לדחיית תשלומי קרן ההלוואות ב 3 חודשים (המשך תשלום ריבית בלבד)
   • ללקוחות בעלי אשראי מתחת ל-500 א’ ₪, תינתן אפשרות למחזור ו/או הקפאת תשלומי קרן עד 6 חודשים
  •  
   • הלוואות חדשות – בוטל הצורך בהצגת דוחות מבוקרים 2022 עד להודעה חדשה
   • הלוואות קיימות – אפשרות לדחיית תשלומי קרן לשלושה חודשים. ריבית תשולם באופן שוטף. הלקוח יכול לבחור אם להגדיל תשלום חודשי לאחר תקופת “הגרייס” , או להאריך את תקופת ההלוואה בשלושה חודשים נוספים.

הלוואה עד 25 אלף ₪ ל-24 חודשים בריבית פריים בלבד, אפשרות לדחיית תשלומים ל 6 חודשים בתוך תקופת ההלוואה.

מעגל ראשון

   • פטור גורף מעמלות מסוימות, עבור כל הפעולות הבנקאיות, למעט פעולות במט”ח, ני”ע וסחר חוץ, לתקופה של 3 חודשים
   • פטור מריבית על המינוס בחשבון העו”ש של משק הבית/עסק, עד סכום של 10,000 ₪, למשך 3 חודשים, בהתאם למסגרת המאושרת בחשבון (הנמוך מביניהם) – למעט משרתי מילואים ומגויסי צו 8
   • פטור מעמלות  – הלקוחות הזכאים, שחל עליהם תעריפון הבנק ליחיד/עסק קטן, יהיו זכאים לפטור מעמלות בגין פעולות אשר יבוצעו בתקופה הנ”ל. עמלות הבנק הכלולות בפטור מפורטות בתעריפון הבנק ליחיד/ עסק קטן בחלק 1 – חשבון עו”ש, חלק 2 – מידע הודעות והתראות, חלק 3- אשראי (למעט עמלת ערבות בנקאית), חלק 6 – כרטיסי אשראי (למעט עמלות בגין עסקאות במט”ח, משיכת מט”ח בחו”ל, רכישת מט”ח מחו”ל), חלק 9 – עמלות משיכת מזומן ממכשיר מרוחק. לתשומת לבך – ביחס לחלק מן העמלות הפטור יוענק בדרך של זיכוי החשבון בגין החזר סכום העמלה שחויב.
   • הגדלת מסגרת האשראי בחשבון העו”ש ב-10% ולפחות ב 2,000 ₪ (בכפוף לבקשת הלקוח).
לוגו בנק ירושלים-01

הקו יפעל בימים א’-ה’ בין השעות 08:30-16:30 וביום ו’ בין השעות 08:30-13:00

מעגל ראשון

   • זכאות הקפאת החזרי משכנתא ואשראי צרכני לתקופה של 3 חודשים ללא ריבית וללא עמלות
   • עסקים קטנים ובינוניים אשר קיבלו הלוואות בערבות מדינה – זכאות להקפאת החזרי הלוואות לתקופה של 3 חודשים ללא ריבית וללא עמלות

למי מיועד?

   • ללקוחות המתגוררים במרחק של עד 30 ק”מ מרצועת עזה
   • לקוחות שפונו ע”י גורם רישמי מביתם
   • לבעלי קרבה ראשונה להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים
   • למשרתי מילואים ומגויסי צו 8:
    הטבות המסומנות בכוכבית* יינתנו אוטומטית ללקוחות במרחק עד 30 ק”מ מרצועת עזה וללקוחות שפונו ע”י גורם רשמי מביתם.

 

כלל לקוחות הבנק

ללקוחות משכנתא, אשראי צרכני ועסקים קטנים ובינוניים קיימת זכאות להקפאת החזרי הלוואות לתקופה של 3 חודשים בריבית ההסכמית וללא עמלות.

מעגל ראשון

   • פטור מתשלום ריבית חובה על מסגרת האשראי בעו”ש עד 10 אלף ₪*
   • פטור גורף מעמלות לתקופה של 3 חודשים למעט עמלות מט”ח וני”ע*

* הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת.
אי עמידה בפירעון ההלוואה או בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 למי מיועד?

   • ללקוחות המתגוררים במרחק של עד 30 ק”מ מרצועת עזה
   • לקוחות שפונו ע”י גורם רישמי מביתם

סדרת צעדים והטבות לסיוע לתושבי הדרום המתגוררים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה ולכלל הלקוחות:

קו חם ייעודי לתושבי העוטף בטלפון 02-5009969 / 2638*

דחיית תשלום הלוואות עד לסכום מצטבר של 100,000 ש”ח:

   • דחייה של עד 3 חודשים
   • דחייה ללא ריבית

 

התשלומים שנדחו יתווספו בסוף תקופת ההלוואה.
* ההטבה תינתן ללקוחות מאוכלוסיות היעד אשר ייפנו לבנק בבקשה לדחיית תשלומים.

 

הלוואות לעסקים

דחיית תשלום הלוואות לעסקים עד לסכום מצטבר של 2 מיליון ₪

   • דחייה של עד 3 חודשים
   • דחייה ללא ריבית

התשלומים שנדחו יתווספו בסוף תקופת ההלוואה
* ההטבה תינתן ללקוחות מאוכלוסיות היעד אשר ייפנו לבנק בבקשה לדחיית תשלומים.

 

הלוואת גישור יעודית לתושבי הדרום המתגוררים עד 40 ק”מ מרצועת עזה

עד 15,000 ש”ח ללא ריבית לתקופה של עד 3 חודשים

פטור מגביית מגוון עמלות בהתאם למתווה בנק ישראל

 

מסגרת אשראי

מסגרת אשראי ללא ריבית עד לסכום 10,000 ש”ח
*ללקוחות שבתאריך 15/10/23 היו ביתרת חובה.
**הטבה זו ניתנת לאוכלוסיית הזכאים כמפורט לעיל  א’ ו- ב’ באופן יזום על ידי הבנק, ולאוכלוסיה ג’ אשר תפנה לבנק לקבלת ההטבה.

 

*מועד הכניסה לתוקף של הטבות אלה בתאריך 31.10.23, ולמשך 3 חודשים. דחיית תשלומים מצריכה פניה מצד הלקוח לבנק והגשת בקשת באופן שנקבע על ידי הבנק.

 

הטבות לכלל לקוחות הבנק:

   • הגדלה של מסגרת האשראי עד 5,000 ש”ח ללקוחות הזקוקים לכך.
   • מתן אפשרות לדחיית תשלומי הלוואות במצטבר עד 6 חודשים. התשלומים שנדחו יתווספו בסוף תקופת ההלוואה.

 

*ההטבות בתוקף עד סוף חודש נובמבר 2023, ללקוחות בעלי חשבון עו”ש פעיל ובכפוף לנהלי הבנק ואישורו. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

אפשרות לכל עובד מדינה לקבל הלוואה בסך של 15 אלף ₪ לפירעון של עד 60 תשלומים, ללא ערבים, דרך בנק יהב.

דרך מוקד בנק יהב 2616* או 02-5009677
בעלי חשבון עו”ש בבנק יהב יכולים ליצור קשר דרך האפליקציה.

ללקוחות העוטף וקו העימות ולמשרתי המילואים

המוקד הטלפוני זמין בימים א׳-ה׳ בשעות 8:00-17:00 וביום ו׳ בשעות 8:00-13:00

בטלפון 055-9875596/ 6121*

במייל:  talk2us@onezerobank.com

 • הגדלת מסגרות עו״ש וכרטיס אשראי לפי הצורך
 • הקפאת הלוואות עד 3 חודשים (קרן/קרן + ריבית)
 • מתן הלוואות עד 100 אלף ₪ בריבית הפריים בלבד

 

העמדת ההלוואה/האשראי ותנאיו כפופים לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק.

פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי; אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

כלל לקוחות הבנק זכאים באופן אוטומטי לתנאים הבאים בכל עת:

הנפקת כרטיס אשראי וירטואלי (לכל מי שאבד/נגנב לו הכרטיס) הזמין לשימוש מיידי ברכישות מקוונות דרך הארנק הדיגיטלי

כלל לקוחות הבנק זכאים באופן אוטומטי לתנאים הבאים בכל עת:

   • פטור מעמלות עו״ש עיקריות ללא תנאי סף
   • פטור מדמי כרטיס ללא תנאי סף

כלל לקוחות הבנק זכאים באופן אוטומטי לתנאים הבאים בכל עת:

אפשרות למשוך את כספי הפיקדון בכל עת – בעת משיכה שלא בתחנת יציאה יקבלו הלקוחות 10% מהריבית הצבורה, משיכה שלא בתחנת יציאה אינה מלווה בכל קנס כספי אחר.

רשימת ישובים בטווח של 30 ק״מ מגבול רצועת עזה

רשימת ישובי הצפון במרחק עד 5 ק״מ מהגבול