לוגו קורסים לשכת יועצי מס המרכז להכשרה ולניהול פיננסי בע״מ-01

קורס אקסל למתקדמים

בשיתוף עם ״לומדים עכשיו - הדרכות מחשבים ושירותי מחשוב״

 • יישור קו פונקציית IF

 • פקודות AND ופקודות OR

 • קישור בין גיליונות, קבצים

 • עיצוב מותנה על בסיס הגדרות והתניות

 • מיון מתקדם של נתונים

 • תנאי מורכב – כולל מקונן ומורכב ועריכת פונקציה מוקננת

 • פונקציות אגירה מותנית מרובת משתנים מתקדמות – Sumifs, Countifs, Averageifs

 • פקודות VLOOKUP ו-HLOOKUP 

 • פקודות איתור MATCH ו-INDEX

 • כוונון האפשרויות בשדות הדו״ח

 • כלי פריסה SLICERS
 • עיצוב הדו״ח
 • טבלאות ציר מורכבות
 • יצירת תרשימים מטבלאות ציר והנגשת הנתונים
 • יבוא נתונים מיישומים חיצוניים

 • פקודות הפנייה לנתונים INDIRECT
 • פקודת טיפול בשגיאות IFERROR
 • פקודת עיגול מחירים ROUND
מחיר הקורס

500 ₪ + מע״מ

בברכת כבוד

אמיר קינן, רו״ח

ראש היחידה ללימודי חוץ

המרכז להכשרה ולניהול פיננסי בע"מ

אהבתם? מוזמנים לשתף בכל דרך